Standardberäknade värden

Customer Journey Analytics tillhandahåller följande beräknade mått för att täcka de vanligaste användningsfallen:

Namn på beräknat mätvärde
Beskrivning
Formel
Starthastighet för session

Procentvärdet för att någon dimensionsobjekt inträffade vid den första händelsen i en session.

Det här beräknade måttet läggs automatiskt till i arbetsytan när du inkluderar [Session Starts] standardkomponent i datavy.

[Session Starts] / [Sessions]
Tilldelad tid per person

Den genomsnittliga tiden en person tillbringat på en given dimensionspost.

Det här beräknade måttet läggs automatiskt till i arbetsytan när du inkluderar [Time Spent (seconds)] standardkomponent i datavy.

[Time Spent (seconds)] / [Users]
Sessioner per person
Genomsnittligt antal sessioner per person.
[Sessions] / [Users]
Tilldelad tid per session

Den genomsnittliga tiden en person tillbringat per session för ett givet dimensionsobjekt.

Det här beräknade måttet läggs automatiskt till i arbetsytan när du inkluderar [Time Spent (seconds)] standardkomponent i datavy.

[Time Spent (seconds)] / [Sessions]
Sessionens sluthastighet

Procentvärdet för att ett dimensionsobjekt inträffade vid den senaste händelsen i en session.

Det här beräknade måttet läggs automatiskt till i arbetsytan när du inkluderar [Session Ends] standardkomponent i datavy.

[Session Ends] / [Sessions]
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79