Felsök den automatiserade konverteringstjänsten för formulär (AFCS)

Dokumentet innehåller grundläggande felsökningssteg för vanliga fel.

Vanliga fel commonerrors

Fel
Exempel
Felmeddelande
Sidhuvudets åtkomsttoken är inte tillgängligt.

Orsak
En administratör har skapat flera IMS-konfigurationer, eller så kan IMS-konfigurationen inte nå AFCS-tjänsten på Adobe-molnet.

Lösning
Om det finns flera konfigurationer tar du bort samtliga konfigurationer och skapar en ny konfiguration.
Om det endast finns en konfiguration använder du hälsokontroll för att kontrollera anslutningen.
Sidhuvudets åtkomsttoken är inte tillgängligt
Felmeddelande
Det går inte att ansluta till tjänsten.

Orsak
Felaktig tjänst-URL eller ingen tjänst-URL anges i molntjänsterna för tjänsten Automated forms conversion (AFCS).

Upplösning
Korrigera Tjänst-URL i Automated forms conversion Service (AFCS) Cloud-tjänster.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Tjänsten kunde inte konvertera formuläret.

Orsak
Problem med din nätverksanslutning, tjänsten är inte tillgänglig på grund av planerat underhåll eller avbrott på Adobe-molnet.

Lösning
Lös problemen med nätverksanslutningen och kontrollera tjänstens status på https://status.adobe.com/ för att se planerade eller oplanerade avbrott.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Antalet sidor är fler än 15.

Orsak
Källformuläret består av fler än 15 sidor.

Lösning
Använd Adobe Acrobat för att dela formulär med fler än 15 sidor. Minska antalet sidor i ett formulär till färre än 15.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Antalet filer är fler än 15.

Orsak
Mappen innehåller fler än 15 formulär.

Lösning
Minska antalet formulär i mappen till färre än eller lika med 15. Minska det totala antalet sidor i en mapp till färre än 50. Minska mappens storlek till mindre än 10 MB. Lägg inte formulär i en undermapp. Organisera källformulären i en grupp med 8–15 formulär.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Källfilsformatet stöds inte.

Orsak
Mappen som innehåller källformulär har vissa filer som inte stöds.

Lösning
Tjänsten stöder endast .xdp- och .pdf-filer. Ta bort samtliga filer med andra filnamnstillägg från mappen och kör konverteringen.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Inskannade formulär stöds inte.

Orsak
PDF-formuläret innehåller endast inskannade bilder av formuläret och innehåller ingen innehållsstruktur.

Lösning
Tjänsten stöder inte konvertering av inskannade formulär eller en bild av ett formulär till ett anpassningsbart färdigt formulär. Du kan dock använda Adobe Acrobat för att konvertera bilden av ett formulär till ett PDF-formulär. Sedan kan du använda tjänsten för att konvertera PDF-formuläret till ett anpassningsbart formulär. Använd alltid en högkvalitativ bild av formuläret för konvertering i Acrobat. Det förbättrar kvaliteten på konverteringen.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Krypterat PDF-formulär stöds inte.

Orsak
Mappen innehåller krypterade PDF-formulär.

Lösning
Tjänsten stöder inte konvertering av ett krypterat PDF-formulär till ett anpassningsbart färdigt formulär. Ta bort krypteringen, ladda upp det icke-krypterade formuläret och kör omvandlingen.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Felmeddelande
Det går inte att analysera metamodellen av JSON-schemat.

Orsak
JSON-schemat som tillhandahålls tjänsten är inte korrekt formaterat, innehåller ogiltiga tecken eller använder ogiltig syntax för att mappa komponenter.

Lösning
Kontrollera JSON-filens formatering. Du kan använda valfri JSON-verifierare online för att kontrollera schemats formatering och struktur. Mer information om metamodellens syntax finns i artikeln Utöka standardmetamodellen.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
Fel (endast lokala miljöer)
The Source Language alternativet listar inte rätt språk för ett adaptivt formulär.

Orsak
Egenskapen jcr:language för det adaptiva formuläret har inte angetts korrekt.

Upplösning
Open CRX-DE lite, navigera till /content/forms/af/öppnar du jcr:content och ange ett värde för noden på rätt språk. En lista över språk som stöds finns i Lägg till lokaliseringsstöd för språk som inte stöds.
Det går inte att ansluta till tjänsten.
recommendation-more-help
c40c2ccf-3d1b-4b47-b158-c4646051b46c