disableThirdPartyCalls disablethirdpartycalls

Een optionele, Booleaanse markering die voorkomt dat de id-service aanroepen naar andere domeinen uitvoert.

Syntaxis: ``disableThirdPartyCalls: true|false"(standaardwaarde) false.)

Wanneer disableThirdPartyCalls: true, zal de dienst van identiteitskaart geen vraag aan andere domeinen maken.

Doel

Deze variabele is ontworpen voor klanten die:

 • Om de dienst van identiteitskaart te verhinderen vraag van hun veilige, voor authentiek verklaarde pagina's te maken.
 • Site-bezoekers moeten een Experience Cloud-id (MID) hebben.
 • Hun andere Experience Cloud oplossingen werken naar behoren.

Implementatiestrategie

Omdat andere Experience Cloud oplossingen zich op MID baseren, roept de dienst van identiteitskaart Adobe om deze identiteitskaart terug te keren en te plaatsen. Als u de dienst van identiteitskaart van het maken van vraag van voor authentiek verklaarde gedeelten van uw website moet tegenhouden, dan laat het deze vereiste vraag van pagina's maken die eerst geen authentificatie vereisen. Nadat de bezoeker van de site een id heeft, kunt u disableThirdPartyCalls= true in de ID-servicecode op de geverifieerde gedeelten van uw site. De veronderstelling hier is dat de meeste, zo niet alle, van uw klanten aan een authentificatiepagina zullen navigeren alvorens zij toegang tot de veilige delen van uw plaats krijgen.

Codevoorbeeld

var visitor = Visitor.getInstance ("Insert Experience Cloud organization ID here",{
  trackingServer: "Insert tracking server here here", //Same as s.trackingServer
  trackingServerSecure: "Insert secure tracking server here", //Same as s.trackingServerSecure

  //For CNAME support only. Exclude these variables if you're not using CNAME
  marketingCloudServer: "Insert tracking server here",
  marketingCloudServerSecure: "Insert secure tracking server here",

  //Function variable
  disableThirdPartyCalls: true
});
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a