Opt-in-service opt-in-service

Met de Inschakelen-service kunt u protocollen voor de bezoeker instellen om te bepalen of u een cookie kunt instellen op het apparaat of de browser van de gebruiker wanneer deze uw site bezoekt.

De Inschakelen-service is een uitbreiding van de Experience Cloud-id (ECID) waarmee u kunt bepalen of en welke Experience Cloud-oplossingen cookies op webpagina's kunnen maken voordat de gebruiker hiermee akkoord gaat. De open-in dienst laat u ook protocollen plaatsen om met uw Platform van het Beheer van de Toestemming (CMP) en bestaande systemen als deel van uw groter ontwerp te integreren.

Met de Option-in-service kunt u opgeven of een bezoeker zich kan aanmelden bij een Adobe-oplossing in één keer of oplossingen in één keer kan presenteren voor machtigingen. Zodra het goedkeuringsproces volledig is en door de klant wordt geregistreerd, kunt u de CMP bezoekersgoedkeuringen van alle oplossingen van de Adobe terugwinnen.

De Opt-in dienst wordt uitgevoerd en gevormd gemakkelijk gebruikend Tags in Adobe Experience Platform met de Opt-in-extensie. Het kan ook worden uitgevoerd en worden gevormd gebruikend DTM.

Zie de Opt-in-service instellen om aan de slag te gaan.

NOTE
Met de Inschakelen-service kunt u een systeem instellen om alleen het downloaden van Adobe-cookies goed te keuren of te weigeren. Het biedt geen ondersteuning voor het verzamelen van voorkeuren voor toestemming van gebruikers en is ook geen opslagplaats voor voorkeuren.
IMPORTANT
De inhoud van dit document is geen juridisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van juridisch advies. Raadpleeg de juridische afdeling van uw bedrijf voor advies over toestemming en praktijken bij het instellen van uw aanmeldingsprocedure.

Opt-in voor alle Experience Cloud-oplossingen section-053e6224505542cf961896f0ca869e52

De open-binnen dienst is een hulpmiddel om een toestemmings het kiezen binnen werkschema volgens uw eigen behoeften te bouwen, die u toestaan om een werkschema te ontwerpen om (brandmarkeringen) te reageren alvorens en nadat de toestemming van de gebruiker of uw toestemmingscontrolemechanisme wordt gegeven.

Met de functie Inschakelen kunt u toestemmingsbeheerpraktijken instellen voor Adobe-oplossingen voor:

  • Vermeld of vereisten voor het verzamelen van toestemmingen in het algemeen van toepassing zijn op een gebruiker.
  • Geef op welke oplossingen mogen worden gebruikt om cookies te genereren.
  • Pas standaardvoorkeuren toe voor elke oplossing waarvan de categorie niet expliciet wordt geaccepteerd of geweigerd door de gebruiker.
  • Trigger douanereactie die op veranderingen in de toestemmingsmontages van een gebruiker wordt gebaseerd, die u toestaan om de montages van de gebruiker te handhaven of bij te werken.

Met behulp van de Opt-in-services kunt u uw site zo configureren dat bepaalde cookies voorafgaand aan de keuze van de gebruiker met toestemming kunnen worden geladen. U kunt de Opt-in diensten voor nieuwe klanten plaatsen om koekjes toe te staan om worden geladen nadat de gebruiker toestemming geeft of nadat een keus wordt gemaakt ter beschikking wordt gesteld. U kunt de toestemming voor aanmelden ook opslaan en ophalen via het bestaande Platform voor beheer van toestemming of u kunt de machtigingen voor aanmelden opslaan in een cookie.

De oplossingen van Adobe kunnen dan controleren of de markering wordt goedgekeurd, aan veranderingen intekenen, en dan alle Opt-in klanten terugwinnen. De open-binnen dienst staat u toe om toestemmingen direct door de bibliotheken van JavaScript van de oplossing of door ECID te krijgen als uitgevoerd.

recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a