Gebruikersmachtigingen voor tags

NOTE
Adobe Experience Platform Launch is omgedoopt tot een reeks technologieën voor gegevensverzameling in Adobe Experience Platform. Diverse terminologische wijzigingen zijn als gevolg hiervan in de productdocumentatie doorgevoerd. Gelieve te verwijzen naar het volgende documentvoor een geconsolideerde verwijzing van de terminologieveranderingen.

Gebruikersmachtigingen voor tags in Adobe Experience Platform worden aan gebruikers toegewezen via Adobe Admin Console. In plaats van te worden toegewezen aan individuele gebruikers, worden verschillende reeksen toestemmingen gevormd afzonderlijk als productprofielen. De gebruikers worden dan toegewezen aan deze productprofielen om de toestemmingen te worden verleend zij voor zijn gevormd.

Deze gids verstrekt een overzicht van de verschillende soorten toestemmingen beschikbaar voor markeringen, de functionaliteit zij toegang tot, en sommige basisimplementatiestrategieën voor verschillende zaken van bedrijfs gebruik verlenen.

NOTE
Voor stappen op hoe te om toestemmingen voor gebruikers te vormen die Admin Console gebruiken, gelieve te verwijzen naar het leerprogramma over het beheren van toestemmingen voor gegevensinzameling.

Machtigingstypen

Binnen een productprofiel worden de machtigingen voor tags onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Platforms
 2. Properties
 3. Eigendomsrechten
 4. Bedrijfsrechten

Platforms

Elke eigenschap tag heeft een platform. Er zijn momenteel twee platforms die u voor tags kunt gebruiken: Web en Mobiel. U kunt dit toestemmingstype gebruiken om toegang tot een bepaald type van bezit te beperken of te verlenen. Dit kan handig zijn als het team dat uw mobiele apps beheert, anders is dan het team dat uw websites beheert.

Properties

Standaard bieden productprofielen toegang tot alle eigenschappen die binnen uw bedrijf bestaan, zowel momenteel als in de toekomst. Gebruikend dit toestemmingstype, kunt u toegang tot specifieke bestaande eigenschappen door naam beperken of verlenen.

Eigendomsrechten property-rights

Om het even welk markeringsbezit dat u in UI creeert wordt beschikbaar in Admin Console, die u toestaat om het bezit met specifieke bezitsrechten in het zelfde productprofiel te groeperen.

Als een bepaald productprofiel bijvoorbeeld geen toegang heeft tot Eigenschap A1, kunnen gebruikers die tot dat profiel behoren geen instellingen zien of wijzigen binnen Eigenschap A1.

Als een gebruiker tot een profiel behoort dat toegang tot Bezit A1 heeft, worden de acties zij binnen Bezit A1 kunnen uitvoeren bepaald door de rechten zij van dit profiel zijn verleend. Als een gebruiker toestemmingen voor Bezit A1 maar geen toegewezen rechten heeft, dan hebben zij read-only toegang voor dat bezit.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare eigendomsrechten en de functies die zij toegang verlenen tot:

Eigenschappenrecht
Beschrijving
ontwikkelen

Op deze manier kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Regels en gegevenselementen maken
 • Bibliotheken maken en deze bouwen in bestaande ontwikkelomgevingen
 • Bibliotheek ter goedkeuring verzenden

De meeste dagelijkse taken in UI vereisen dit recht.

goedkeuren
Hierdoor kunt u een verzonden bibliotheek gebruiken en bouwen naar de testomgeving. U kunt ook een bibliotheek goedkeuren voor publicatie nadat het testen is voltooid.
Publish
Hierdoor kunt u goedgekeurde bibliotheken publiceren naar de productieomgeving.
beheert Uitbreidingen

Op deze manier kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Nieuwe extensies installeren op een eigenschap
 • De configuratie voor een reeds geïnstalleerde extensie wijzigen
 • Een extensie verwijderen

Zie de documentatie van het uitbreidingsoverzicht voor meer informatie over uitbreidingen. Deze rol behoort gewoonlijk tot IT of Marketing, afhankelijk van uw organisatie.

beheert Milieu's
Hierdoor kunt u omgevingen maken en wijzigen. Zie de milieu's documentatievoor meer informatie. Deze rol behoort gewoonlijk tot de IT-groep.

Vennootschapsrechten

De rechten van het bedrijf zijn op toestemmingen van toepassing die veelvoudige eigenschappen overspannen. Deze worden in de onderstaande tabel beschreven:

Bedrijfsrecht
Beschrijving
beheert Eigenschappen

Op deze manier kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Nieuwe eigenschappen maken
 • Metagegevens en instellingen op eigenschapsniveau wijzigen
 • Eigenschappen verwijderen

Beheerders voeren deze rol gewoonlijk uit. Zie de eigenschappen documentatievoor meer informatie.

ontwikkelt Uitbreidingen
Biedt de mogelijkheid extensiepakketten te maken en aan te passen die eigendom zijn van het bedrijf, inclusief privéreleases en verzoeken om openbare publicatie.
beheer App Configurations
Dit is alleen beschikbaar als u een licentie voor Adobe Journey Optimizer hebt of een andere oplossing die toegang biedt tot mobiele berichten in de app en push-berichten. Op deze manier kunt u de apps beheren die het Experience Cloud kent, samen met de vereiste pushgegevens die nodig zijn om te communiceren met de Firebase Cloud Messaging-service en de Apple Push Notification Service.

Totaal aantal gebruikersmachtigingen

Het totale aantal machtigingen van een individuele gebruiker wordt bepaald door het totale aantal gebruikers in verschillende productprofielen. Als een gebruiker tot meerdere productprofielen behoort, worden de machtigingen van elk profiel bij elkaar opgeteld in plaats van vermenigvuldigd.

Met Productprofiel A hebt u bijvoorbeeld het ontwikkelrecht voor Eigenschap 1. Met Productprofiel B hebt u het Publish-recht voor Eigenschap 2. In dit geval kunt u in Eigenschap 1 en Publish ontwikkelen in Eigenschap 2, maar u kunt niet publiceren in Eigenschap 1 of Ontwikkelen in Eigenschap 2 omdat hiervoor geen expliciete rechten zijn verleend.

Rechtenscenario's

Verschillende bedrijven hebben verschillende behoeften bij het maken van nieuwe productprofielen. Deze behoeften variëren afhankelijk van bedrijfsgrootte, organisatiestructuur, het aantal plaatsen, het aantal mensen betrokken bij het beheren van markeringen, etc.

Hieronder vindt u een aantal algemene scenario's en een aanbevolen beginpunt voor het maken van productprofielen en het toevoegen van gebruikers aan deze profielen.

Een-persoonshow

Als u een klein bedrijf in werking stelt dat één persoon met alles heeft, geef deze gebruikerstoestemmingen voor alle eigenschappen toe en wijs hen alle hierboven vermelde rechten toe.

Scheiding van taken

Overweeg een situatie waarin veel mensen in uw organisatie betrokken zijn bij het labelen. U hebt één groep personen (zoals een externe consultant) die regels en gegevenselementen maakt, maar u wilt niet dat zij toegang hebben tot de productieomgeving. In dit geval, wilt u ervoor zorgen dat niemand aan Productie behalve het team van IT opstelt.

U doet dit als volgt:

 1. Maak een account voor uw consultants en geef deze alleen het recht Ontwikkelen.
 2. De consultant bouwt en test binnen de grenzen die u instelt.
 3. Als de consultant een nieuwe extensie wil of klaar is om live te gaan, voert een vertegenwoordiger van uw organisatie (met de juiste rechten) deze acties uit.

Enterprise

Een ondernemingsbedrijf zou veelvoudige plaatsen kunnen hebben die geografisch, met verschillende teams verantwoordelijk voor elke geo worden verdeeld. Binnen die teams ontwikkelen en publiceren verschillende personen zich.

Dit is vergelijkbaar met "Scheiding van rechten" hierboven, maar georganiseerd per geografisch gebied. U kunt bijvoorbeeld een ontwikkelprofiel en een Publish-profiel voor Noord-Amerika maken en aparte groepen voor Europa maken.

Voorbeeldrollen

De volgende lijst verstrekt sommige voorbeelden van de soorten rollen u in uw organisatie zou kunnen hebben en welke toestemmingen u hen zou moeten toewijzen:

Rol
Beschrijving
Properties
Eigendomsrechten
Bedrijfsrechten
De manager
Wil zien wat er in het systeem gebeurt, maar mag geen wijzigingen kunnen aanbrengen.
Automatisch opnemen
(Geen)
(Geen)
De markt
Kan extensies installeren en nieuwe tags instellen voor bestaande eigenschappen, maar kan niet publiceren naar de testomgeving of productieomgeving.
Automatisch opnemen
 • Ontwikkelen
 • Extensies beheren
 • Eigenschappen beheren
De Mobile App Developer
Is verantwoordelijk voor de implementatie van Adobe en oplossingen van derden in een systeemeigen mobiele app.
Automatisch opnemen
 • Ontwikkelen
 • Extensies beheren
 • Eigenschappen beheren

 • App Configurations beheren

Het IT-team
Wijzig eigenlijk geen markeringen, maar zij hebben volledige controle over de het opvoeren en productiemilieu's en wat in hen is.
Automatisch opnemen
(Geen)
 • Goedkeuren
 • Publish
 • Omgevingen beheren
Extensieontwikkelaar
Hiermee ontwikkelt u extensies en kunt u deze ter goedkeuring verzenden, maar u kunt ze niet publiceren of toevoegen aan bestaande eigenschappen.
Automatisch opnemen
 • Ontwikkelen
 • Eigenschappen beheren
 • Extensies ontwikkelen
De supergebruiker
Doe alles.
Automatisch opnemen
 • Ontwikkelen
 • Goedkeuren
 • Publish
 • Extensies beheren
 • Omgevingen beheren
 • Eigenschappen beheren

Volgende stappen

Dit document bevat een overzicht van de beschikbare machtigingen voor tags in Experience Platform. Voor stappen op hoe te om productprofielen voor markeringen in Adobe Admin Console te vormen, zie de gids bij het beheren van gebruikerstoestemmingen voor gegevensinzameling.

recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743