Overzicht van advertentiebestemmingen advertising-destinations

Overzicht overview

Verbind Adobe Experience Platform met reclameplatforms zoals vraag-zijplatforms (DSP), levering-zijplatforms (SSP), en netwerken om bekende en pseudoniem publiek aan deze platforms te delen.

Wanneer het verbinden met een reclamebestemming, worden uw publiek verzonden als IDs naar het bestemmingsplatform, waar zij aan een identiteitskaart in kaart worden gebracht die door het bestemmingsplatform wordt gekend.

Ondersteunde advertentiebestemmingen supported-destinations

Momenteel ondersteunt Experience Platform de onderstaande reclamebestemmingen.

Zie voor meer informatie over het verschil tussen verbindingen en extensies de Verbindingen op de pagina Doeltypen en -categorieën.

Verbindingen

Extensies

Verbinding maken met een nieuwe advertentiebestemming connect-destination

Als u een publiek naar advertentiebestemmingen voor uw campagnes wilt sturen, moet Platform eerst verbinding maken met de bestemming. Zie de zelfstudie over het maken van doelen voor gedetailleerde informatie over het opzetten van een nieuwe bestemming.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6