Adobe Advertising Cloud DSP-verbinding

Overzicht overview

De Adobe Advertising Cloud Demand-Side Platform (DSP) de bestemming staat u toe om voor authentiek verklaarde eerste-partijpubliek met erkende adverteerders en gebruikers voor campagneactivering met DSP te delen. Ga voor meer informatie over de integratie van Real-Time CDP met DSP naar Ongeveer het Activeren van Voor authentiek verklaard publiek van de Bronnen van het Publiek.

IMPORTANT
Deze pagina is gemaakt door het DSP team. Voor vragen of updateverzoeken kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ondersteuning van Advertising Cloud op adcloud_support@adobe.com.

Gebruiksscenario’s use-cases

Om u beter te helpen begrijpen hoe en wanneer u de bestemming van Advertising Cloud DSP zou moeten gebruiken, zijn hier voorbeelden van gebruiksgevallen die de klanten van Adobe Experience Platform door deze bestemming kunnen oplossen.

Gebruiksscenario voor reclame

Een online detailhandelaar wil zijn klanten met hoge waarde door een vertoningscampagne opnieuw richten zonder koekjes voor het richten te gebruiken. De detailhandelaar deelt een publiek dat bestaat uit de gehashte e-mailadressen van zijn klanten met een hoge waarde van zijn Adobe Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP)-account tot zijn DSP. DSP zet vervolgens de gehashte e-mailadressen om in geverifieerde RampIDs via een partnerschap tussen DSP en LiveRamp. Het resultaat RampIDs kan in een vertoningscampagne worden gebruikt om het publiek te richten.

Gebruiksscenario van het Agentschap

Een mediabedrijf met een DSP account voert een herrichtingscampagne namens zijn klant, een topmerk in de gastindustrie. Het merk wil al zijn gasten in het afgelopen jaar opnieuw aanspreken met een nieuw promotieaanbod. Het merk bewaart alle gastinformatie in Real-Time CDP. Het merk kan een publiek delen dat bestaat uit de gehakte e-mailadressen van de gasten van het merk Real-Time CDP account aan de DSP van het mediaagentschap om de gasten via een mediacampagne te richten.

Vereisten prerequisites

 • DSP instellingen op accountniveau en op campagnereniveau om het delen van het publiek met LiveRamp RampID, waarin klantgegevens worden omgezet in RampIDs om doelsegmenten te maken. Uw DSP accountteam zal deze configuratie uitvoeren. RampID via een partnerschap tussen DSP en LiveRampen je hebt je eigen LiveRamp lidmaatschap om het te gebruiken.
 • De organisatie-id van het Experience Cloud voor de account Experience Platform. Je kunt je id vinden op je Real-Time CDP pagina met gebruikersprofielen.
 • A Real-Time CDP bron in DSP het publiek te ontvangen voor activering van de campagne. Uw DSP accountteam zal de bron maken met uw organisatie-id van het Experience Cloud.
 • De bronsleutel voor de DSP account of adverteerder, die wordt gegenereerd wanneer een Real-Time CDP bron wordt gemaakt in DSP. Uw DSP accountteam zal deze sleutel met u delen. U gaat het binnen het Experience Platform gebruiken om een doelverbinding met de Advertising Cloud DSP-bestemming te maken, zoals hieronder beschreven.
 • Klantgegevens die bestaan uit e-mails of gehashte e-mails.

Ondersteunde identiteiten supported-identities

De Adobe Advertising Cloud DSP-bestemming ondersteunt de activering van identiteiten die in de onderstaande tabel worden beschreven. Meer informatie over identiteiten.

Doelidentiteit
Beschrijving
Overwegingen
email_lc_sha256
E-mailadressen die met het algoritme SHA256 worden gehasht
Experience Platform ondersteunt zowel normale tekst- als SHA256-gehashed e-mailadressen. Wanneer het bronveld hashkenmerken bevat, controleert u de Apply transformation als u wilt dat Experience Platform de gegevens automatisch verbergt bij activering.

Type en frequentie exporteren export-type-frequency

Raadpleeg de volgende tabel voor informatie over het exporttype en de exportfrequentie van de bestemming.

Item
Type
Notities
Exporttype
Audience export
U exporteert alle leden van een publiek met de id's (e-mail of gehashte e-mail) die in de Advertising Cloud DSP-bestemming worden gebruikt.
Exportfrequentie
Streaming
Streaming doelen zijn "altijd aan" API-verbindingen. Wanneer een profiel in Experience Platform wordt bijgewerkt dat op publieksevaluatie wordt gebaseerd, verzendt de schakelaar de update stroomafwaarts naar het bestemmingsplatform. Meer informatie over streaming doelen.

Verbinden met de bestemming connect

IMPORTANT
Om met de bestemming te verbinden, hebt u nodig View Destinations en Manage Destinations toegangsbeheermachtiging voor Experience Platform. Lees de toegangsbeheeroverzicht of neem contact op met de productbeheerder om de vereiste machtigingen te verkrijgen.

Om met de bestemming te verbinden, volg de instructies aan een doelverbinding maken het gebruiken van de gebruikersinterface van het Experience Platform. Vul in de workflow voor doelconfiguratie de velden in die in de twee onderstaande secties worden vermeld.

Verifiëren voor bestemming authenticate

Om met de bestemming te verbinden, verstrek de volgende parameter in Connection type en selecteert u vervolgens Connect to destination.:

Veld voor verbindingstype

Doelgegevens invullen destination-details

Als u details voor de bestemming wilt configureren, vult u de vereiste en optionele velden hieronder in. Een sterretje naast een veld in de gebruikersinterface geeft aan dat het veld verplicht is.

 • Name: Een naam waarmee u dit doel in de toekomst wilt herkennen.
 • Description: Een beschrijving die u zal helpen deze bestemming in de toekomst identificeren.

Detailvelden bestemming

Waarschuwingen inschakelen enable-alerts

U kunt alarm toelaten om berichten over de status van dataflow aan uw bestemming te ontvangen. Selecteer een waarschuwing in de lijst om u te abonneren op meldingen over de status van uw gegevensstroom. Zie de handleiding voor meer informatie over waarschuwingen abonneren op bestemmingen die het alarm gebruiken UI.

Wanneer u klaar bent met het opgeven van details voor uw doelverbinding, selecteert u Next.

Soorten publiek naar dit doel activeren activate

IMPORTANT
 • Als u gegevens wilt activeren, hebt u de opdracht View Destinations, Activate Destinations, View Profiles, en View Segments toegangsbeheermachtigingen. Lees de toegangsbeheeroverzicht of neem contact op met de productbeheerder om de vereiste machtigingen te verkrijgen.
 • Om te exporteren identiteiten, hebt u de View Identity Graph toegangsbeheermachtiging.
  Selecteer naamruimte voor identiteit die in de workflow wordt gemarkeerd om het publiek naar bestemmingen te activeren. {width="100" modal="regular"}

Lezen Profielen en doelgroepen activeren voor het streamen van doelgroepen voor het exporteren van bestanden voor instructies voor het activeren van het publiek naar deze bestemming.

Gegevens exporteren valideren exported-data

Controleer het volgende om te controleren of het gegevenspubliek met Advertising Cloud is gedeeld:

 • De gegevensstroom in uw Real-Time CDP doel is gelukt.

 • In DSP is het publiek beschikbaar wanneer u een publiek maakt of bewerkt vanuit Audiences > All Audiences of vanuit de Audience Targeting sectie met plaatsingsinstellingen. Het publiek moet zichtbaar zijn in het deelvenster Adobe Segments onder de Real-Time CDP map.

Real-Time CDP-publiek in DSP publieksinstellingen

Gegevensgebruik en -beheer data-usage-governance

Alles Adobe Experience Platform de bestemmingen zijn volgzaam met het beleid van het gegevensgebruik wanneer het behandelen van uw gegevens. Voor gedetailleerde informatie over hoe Adobe Experience Platform handhaaft gegevensbeheer, zie Overzicht van gegevensbeheer.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6