Lijstcomponent (v3) list-component

Met de Core Component List Component (v3) kunt u dynamische en statische lijsten op eenvoudige wijze maken.

Gebruik usage

De component List (v3) kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een dynamische lijst met onderliggende pagina's of een statische lijst met willekeurig gedefinieerde items te maken. Het type beschikbare lijsten en opmaakopties kan door de sjabloonauteur in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster. De inhoudeditor kan kiezen uit beschikbare lijsttypen en hoe u de lijstelementen opmaakt in het dialoogvenster dialoogvenster bewerken.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

In dit document wordt versie 3 van de component List beschreven. Deze versie is in februari 2022 geïntroduceerd met versie 2.18.0 van de Core Components.

CAUTION
In dit document wordt versie 3 van de component List beschreven.
Voor meer informatie over de huidige versie van de component List raadpleegt u de Component List document.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v4
-
Compatibel
Compatibel
v3
-
Compatibel
Compatibel
v2
Compatibel
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Omleiding in lijsten redirects

Wanneer een pagina een omleidingsdoel heeft (ongeacht of deze naar een externe URL of naar een andere AEM pagina verwijst), dan een lijst die koppelingen naar dat punt rechtstreeks naar de URL van het omleidingsdoel bevat.

Voorbeeld redirect-example

 • Maak een pagina A die wordt omgeleid naar pagina B.
 • Een pagina C maken waarnaar wordt omgeleid https://aemcomponents.dev
 • Voeg op een pagina D een lijstcomponent in die de pagina's A en C bevat
 • De respectievelijke koppelingen die vervolgens worden gegenereerd, verwijzen rechtstreeks naar pagina B en https://aemcomponents.dev

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component List wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component List kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster Bewerken edit-dialog

In het dialoogvenster Bewerken kan de auteur van de inhoud de lijst en de lijstitems configureren.

Tabblad Lijstinstellingen list-settings-tab

De lijst kan op verschillende manieren worden samengesteld.

Ongeacht hoe de lijst wordt samengesteld, zijn er Opties voor sorteren en id dat altijd kan worden gevormd.

Bewerkingsdialoogvenster van component List

Afhankelijk van de manier waarop de auteur van de inhoud ervoor kiest de lijst te maken, worden de aanvullende configuratieopties gewijzigd.

Onderliggende pagina's child-pages

De lijst kan van de kindpagina's van de huidige pagina of een andere pagina worden samengesteld.

Opties voor onderliggende paginas

 • Bovenliggende pagina

  • De pagina waarvan de onderliggende pagina's de lijst moeten maken
  • Leeg laten om de huidige pagina te gebruiken
 • Onderliggende diepte
  Hoeveel niveaus onderaan in de hiërarchie zouden moeten worden gebruikt

Vaste lijst fixed-list

De lijst kan worden samengesteld met behulp van een vaste lijst met items.

Opties voor vaste lijsten

Tik of klik op de knop Toevoegen om een nieuw item aan de lijst toe te voegen.

 • Voer tekst in voor het item in de lijst of gebruik de optie Dialoogvenster Selectie om een item te kiezen uit AEM.
 • Gebruik de sleepgreep om de items in de lijst opnieuw te rangschikken.
 • Gebruik het prullenbakpictogram om items in de lijst te verwijderen.

Zoeken search-options

De lijst kan worden samengesteld met behulp van de resultaten van een zoekopdracht naar AEM inhoud.

Opties voor zoeklijsten

 • Zoekquery
  De tekenreeks waarvoor een zoekopdracht in volledige tekst wordt uitgevoerd om de lijstelementen te genereren

 • Zoeken in
  Waar de zoekopdracht moet worden uitgevoerd

  • Gebruik de Dialoogvenster Selectie om de locatie in AEM te kiezen
  • Huidige pagina gebruiken als deze leeg blijft

Tags tags

De lijst kan worden samengesteld met pagina's die overeenkomen met bepaalde codes onder een bepaalde locatie.

Opties in de lijst Tags

 • Bovenliggende pagina
  Waar de tagovereenkomst moet beginnen

  • Gebruik de Dialoogvenster Selectie om de locatie in AEM te kiezen
  • Huidige pagina gebruiken als deze leeg blijft
 • Tags
  Welke labels moeten worden aangepast

  • Gebruik de Bladeren dialoogvenster om de tags te selecteren
 • Overeenkomst
  Bepaal welke soort overeenkomst een pagina zou moeten kwalificeren om in de lijst te worden opgenomen

  • elke tag
  • alle tags

Sorteeropties sort-options

Ongeacht hoe u de lijst maakt, zijn er bepaalde sorteeropties die altijd kunnen worden gedefinieerd.

Sorteeropties

 • Volgorde van
  Hoe de elementen moeten worden gerangschikt

  • Titel
  • Laatst gewijzigd
 • Sorteervolgorde
  De volgorde waarin de items moeten worden geordend

  • Oplopend
  • Aflopend
 • Max. items
  Maximumaantal items dat in de lijst wordt weergegeven.

  • Laat leeg om alle items te retourneren.
 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Tabblad Iteminstellingen item-settings-tab

Met het tabblad Iteminstellingen kunt u de opmaak van de lijstelementen configureren.

Iteminstellingen

 • Items koppelen - Items koppelen aan de corresponderende pagina
 • Beschrijving tonen - Beschrijvingen van het koppelingsitem weergeven
 • Datum tonen - Wijzigingsdatum van het koppelingsitem tonen
 • Weergeven als taser - Als deze optie is ingeschakeld, wordt het item weergegeven als een gummetje

Tabblad Stijlen styles-tab-edit

De component List ondersteunt de AEM Stijlsysteem..

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het vervolgkeuzemenu beschikbaar is.

Het tabblad Stijlen van het dialoogvenster Bewerken van component List

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het dialoogvenster Ontwerpen kan de sjabloonauteur definiëren welke typen lijsten zijn toegestaan aan de auteurs van de inhoud en de beschikbare iteminstellingen.

Lijstinstellingen list-settings

Op de Lijstinstellingen , kan de datumnotatie worden gedefinieerd en kunt u aangeven welk type lijst in de component beschikbaar moet zijn voor de auteurs van de inhoud.

De ontwerpdialoogvensterinstelling van de component List

 • Datumnotatie
  Formaat voor de weergave van de laatste wijzigingsdatum
 • Kinderen uitschakelen
  Het lijsttype voor onderliggende items in de component uitschakelen
 • Statisch uitschakelen
  Het type statische lijst in de component uitschakelen
 • Zoekopdracht uitschakelen
  Het type zoeklijst in de component uitschakelen
 • Tags uitschakelen
  Lijsttype van labels in de component uitschakelen

Iteminstellingen item-settings

Op de Iteminstellingen kunt u de opmaakopties definiëren voor de afzonderlijke lijstelementen die in de component beschikbaar moeten zijn voor de makers van de inhoud.

Instellingen van het ontwerpdialoogvenster van component weergeven

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Image ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gegevenslaag Adobe-client data-layer

De component List ondersteunt de Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c