Paginacomponent (v2) page-component

De component Pagina is een uitbreidbare pagina-component die is ontworpen om te werken met de sjablooneditor en staat toe dat paginakoptekst/voettekst en structuurcomponenten met de malplaatjeredacteur worden samengesteld.

Gebruik usage

De component Pagina vormt de basis van alle pagina's die zijn ontworpen met de kerncomponenten en bewerkbare sjablonen. Met de component Pagina kunt u kop- en voetteksten en de structuur van de pagina definiëren als een sjabloon met de andere kerncomponenten.

Met de ontwerpdialoogvensteraangepaste clientbibliotheken kunnen voor de pagina worden gedefinieerd. In tegenstelling tot andere componenten met een bewerkingsdialoogvenster dat rechtstreeks vanuit de component toegankelijk is, is de component Pagina de pagina zelf, de component dialoogvenster bewerken van de component Pagina is het venster met pagina-eigenschappen.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

In dit document wordt versie 2 van de Page Component beschreven. Deze versie is in januari 2018 geïntroduceerd met versie 2.0.0 van de Core Components.

CAUTION
In dit document wordt versie 2 van de component Pagina beschreven.
Zie voor meer informatie over de huidige versie van de pagina-component de sectie Pagina-component document.

Progressieve ondersteuning voor webtoepassingen pwa-support

Versie 2.15.0 van de Core Components introduceerde steun voor AEM ingebouwde as a Cloud Service Progressieve functies van Web Apps (PWA). Met een eenvoudige configuratie op siteniveau verandert u uw AEM in een PWA!

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de pagina-component kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster Bewerken edit-dialog

Omdat de component de gehele pagina vertegenwoordigt, worden instellingen die normaal gesproken in een bewerkingsdialoogvenster staan, gevonden in het dialoogvenster Pagina-eigenschappen venster.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

Omdat de component de volledige pagina vertegenwoordigt, is het ontwerpdialoogvenster toegankelijk via Paginagegevens -> Paginabeleid bij het bewerken van de paginasjabloon.

Paginabeleid

NOTE
In eerdere versies van AEM Paginabeleid is gebeld Paginaontwerp.

Tabblad Eigenschappen properties-tab

Met behulp van het venster Paginaontwerp kunt u de te laden clientbibliotheken en de bibliotheek met webbronnen voor de pagina definiëren.

 • Clientbibliotheken - Hiermee worden de categorieën van de clientbibliotheek gedefinieerd die moeten worden geladen. JavaScript wordt toegevoegd aan het hoofdgedeelte en de CSS wordt toegevoegd aan de paginakop.

 • JavaScript-paginakop voor clientbibliotheken - Hiermee worden de JavaScript Client-bibliotheekcategorieën gedefinieerd die in de paginakop moeten worden geladen.

  • Categorieën die hier worden gedefinieerd en die ook voorkomen in het dialoogvenster Clientbibliotheken in het veld wordt JavaScript geladen in de paginakop in plaats van aan het tekstuele einde.
  • Geen CSS wordt geladen tenzij de categorie ook aanwezig is in de Clientbibliotheken veld.
 • Web Resources Client Library - De categorie van de clientbibliotheek die wordt gebruikt voor webbronnen, zoals favicons.

 • Overslaan naar de selectie van het hoofdelement - Wordt gebruikt als toegankelijkheidsfunctie om rechtstreeks naar de hoofdinhoud van de pagina te gaan

Dialoogvenster Pagina-componentontwerp

De bibliotheken kunnen voor beide worden gevormd Clientbibliotheken en JavaScript-paginakop voor clientbibliotheken velden als volgt:

 • Als u een nieuw veld wilt toevoegen, klikt u op de knop Toevoegen onder de velden.
 • Als u een veld wilt verwijderen, klikt of tikt u op het prullenbakpictogram naast het veld dat u wilt verwijderen.
 • Als u de laadvolgorde wilt wijzigen, klikt of tikt u op de greep naast het te verplaatsen veld.

Voor meer informatie over het gebruiken van cliënt-zijbibliotheken zie Clientzijbibliotheken gebruiken.

CAUTION
De mogelijkheid om clientbibliotheken voor de paginakop afzonderlijk te definiëren, is geïntroduceerd met versie 2.2.0 van de kerncomponenten.

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Pagina ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gegevenslaag Adobe-client data-layer

De component Pagina ondersteunt de Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c