Component Formulierknop form-button-component

Met de component Core Component Form Button kan een knop worden opgenomen waarmee een handeling op een pagina wordt geactiveerd.

Gebruik usage

Met de component Core Component Form Button kunt u een knopveld maken dat vaak de verzending van het formulier activeert en dat samen met het component Form Container.

De knopeigenschappen kunnen door de inhoudeditor in het dialoogvenster dialoogvenster configureren.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de component Form Button is v2, die in januari 2018 is geĆÆntroduceerd met versie 2.0.0 van de Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v2
Compatibel met
release 2.17.4 en eerdere
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component Form Button wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component FormButton kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

In het dialoogvenster voor configureren kan de auteur van de inhoud de parameters van de knop definiƫren.

Tabblad Eigenschappen properties-tab

Het dialoogvenster Bewerken van component Form Button

 • Type

  • Knop
  • Verzenden
 • Titel - De tekst die op de knop wordt weergegeven

  • Als er niets is opgegeven, wordt het knoptype standaard ingesteld
 • Naam - De naam van de knop, die samen met de formuliergegevens wordt verzonden

 • Waarde - De waarde van de knop, die samen met de formuliergegevens wordt verzonden

 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Form Button ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c