Component downloaden download-component

Met de component Core Component Download kunt u een downloadoptie op een pagina maken.

Gebruik usage

Met de component Core Component Download kunnen een downloadoptie en het bijbehorende element op een pagina worden opgenomen.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de Download Component is v2, die in februari 2022 werd geïntroduceerd met versie 2.18.0 van de Core Components, en in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v2
-
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de downloadcomponent wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de Download Component kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

In het dialoogvenster Configureren kan de auteur van de inhoud het downloaditem definiëren en bepalen hoe het zich gedraagt en wordt weergegeven voor een bezoeker van de pagina.

Het tabblad Middelen van het dialoogvenster Bewerken van component downloaden

Tabblad Element asset-tab

De selectie van een downloadmiddel lijkt sterk op de functionaliteit van de Afbeeldingscomponent en ook als hefboom AEM DAM.

 • Element downloaden

  • Middelen uit het deelvenster middelenbrowser of tik op doorbladeren uploaden vanuit een lokaal bestandssysteem.
  • Tik of klik op Wissen om de selectie van de geselecteerde afbeelding op te heffen.
  • Tik of klik op Bewerken tot de uitvoeringen van het actief beheren in de middeleneditor.

Tabblad Eigenschappen properties-tab

Eigenschappen, tabblad van het dialoogvenster Bewerken van downloadcomponent

 • Titel - Wordt weergegeven als een kop voor het downloaditem

  • Titel ophalen van DAM-middelen - Als deze optie is geselecteerd, wordt de titel van het DAM-element automatisch ingevuld.
 • Beschrijving - Wordt weergegeven als een beschrijvende subkop van het downloaditem

  • Beschrijving ophalen van DAM-element - Als deze optie is geselecteerd, wordt de beschrijving automatisch ingevuld met de beschrijving van het DAM-element.
 • Tekst van handeling - Wordt weergegeven als actietekst voor het downloaditem

  • Dit veld is vereist wanneer u een element uploadt van het bestandssysteem.
  • Inline weergeven - Als u de optie selecteert Tekst van handeling wordt inline weergegeven.
 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Tabblad Stijlen styles-tab-edit

Het tabblad Stijlen van het dialoogvenster voor bewerken van component downloaden

De component Download ondersteunt de AEM Stijlsysteem..

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het vervolgkeuzemenu beschikbaar is.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur de opties definiëren die beschikbaar zijn voor de auteur van de inhoud die de component Download gebruikt.

Tabblad Eigenschappen properties-tab-design

Het dialoogvenster Ontwerpen van de component Download

 • Uploaden vanuit bestandssysteem toestaan - Hiermee kan de auteur van de inhoud een element uit zijn/haar lokale bestandssysteem uploaden als het downloadmiddel.
  • De standaardwaarde is niet geselecteerd.
 • Type titel - Het HTML-element dat wordt gebruikt voor de titel van de downloadcomponent.
  • Als er geen waarde is geselecteerd, is de standaardwaarde H3.
 • Bestandsgrootte weergeven - Als deze optie is geselecteerd, wordt de bestandsgrootte van het element weergegeven in de downloadcomponent.
  • De standaardwaarde is geselecteerd.
 • Bestandsindeling weergeven - Als deze optie is geselecteerd, wordt de bestandsindeling van het element weergegeven in de downloadcomponent.
  • De standaardwaarde is geselecteerd.
 • Bestandsnaam weergeven - Als deze optie is geselecteerd, wordt de bestandsnaam van het element weergegeven in de downloadcomponent.
  • De standaardwaarde is geselecteerd.

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Image ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c