De e-mailkerncomponenten gebruiken using

Leer over de basisinstallatie, de configuratie, en het gebruik van de Componenten E-mailCore.

E-mailkerncomponenten installeren installation

De onderdelen van de e-mailkern kunnen worden gebruikt met AEM 6.5. Zie de Sectie Vereisten van het Inleiding-document voor e-mailkerncomponenten voor meer informatie .

Core Components installeren core-components

De onderdelen van de e-mailkern zijn gebaseerd op de AEM Core Components. Omdat de Core Components niet bij AEM 6.5 worden geleverd, moet u eerst de AEM Core Components installeren voordat u de Email Core Components installeert.

Zie de sectie Downloaden en installeren in het document Core Components (Basiscomponenten gebruiken) voor meer informatie over het installeren van de Core Components (Basiscomponenten installeren).

E-mailkerncomponenten installeren email-core-components

Wanneer de Core Components in uw exemplaar is geïnstalleerd, moet u ook de Email Core Components installeren. De onderdelen van de e-mailkern maken nog geen deel uit van het AEM Project Archetype. U moet ze dus handmatig aan uw project toevoegen. Volg de documentatie in de te installeren wiki van GitHub van de Componenten van de E-mailKern.

U kunt dezelfde instructies volgen als u een bestaand project wilt aanpassen en de E-mailkerncomponenten wilt gebruiken.

Configuratie configuration

Na het installeren van de Componenten van de Kern, zou u twee belangrijke configuratiestappen moeten voltooien.

Campagne configureren configure-campaign

U moet opstelling de integratie AEM-Adobe Campaign opdat de twee oplossingen communiceren.

Filter voor AEM brontype toevoegen voor e-mailcomponenten aem-resource-filter

Adobe Campaign kan alleen e-mailberichten weergeven op basis van de e-mailkerncomponenten als er een filter is ingesteld in Campagne.

  1. Meld u met de clientconsole aan bij Adobe Campaign als beheerder.

  2. Selecteren Gereedschappen -> Verkenner in de menubalk.

  3. Navigeer in de verkenner naar de Beheer -> Platform -> Opties knooppunt.

  4. Selecteer AEMResourceTypeFilter in de lijst.

  5. In de Waarde veld, toevoegen core/email/components/page/<v1>/page indien dit nog niet het geval is.

    • Vervangen <v1> met de huidige versie van de Email Core Components Pagina-component zoals v1.
    • De waarden in het dialoogvenster Waarden veld moet door komma's worden gescheiden.
  6. Klikken Opslaan.

De e-mailkerncomponenten gebruiken using-components

Nadat de e-mailcomponenten zijn geïnstalleerd en de integratie met Adobe Campaign is geconfigureerd, kunt u de e-mailcomponenten gebruiken om e-mailinhoud in AEM te maken en die inhoud vervolgens via Adobe Campaign naar ontvangers verzenden. Hieronder volgt een overzicht van de workflow.

Stap
Beschrijving
Oplossing
1
Auteurs maken een ongeformuleerde hiërarchische structuur van mappen en e-mailinhoud als pagina's.
AEM
2
Met de sjablooneditor, auteurs configureren een e-mailkop- en/of voettekst die wordt gedeeld door alle e-mailpagina's die uit deze paginasjabloon voortvloeien.
AEM
3
Auteurs gebruiken de paginaeditor om e-mailinhoud te maken met de teksteditor waar ze Adobe Campaign-variabelen kunnen kiezen en met de Segmenteringscomponent informatie onder voorwaarden kunnen weergeven als de ontvanger voldoet aan bepaalde criteria.
AEM
4
Wanneer de e-mailinhoud is voltooid, een workflow wordt uitgevoerd om de inhoud goed te keuren en naar Campagne te verzenden.
AEM
5
Er wordt een levering gemaakt, die een lijst met ontvangers definieert.
Campagne
6
De inhoud die in AEM wordt gemaakt, wordt geselecteerd als de inhoud van de levering.
Campagne
7
De inhoud wordt naar de ontvangers verzonden en vervangt de Adobe Campaign-variabelen door de gepersonaliseerde informatie van de ontvangers.
Campagne

Zie de volgende bronnen voor een voorbeeld van het maken van e-mailinhoud in AEM en het leveren in Adobe Campaign.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c