Verbinden AEM Forms as a Cloud Service met Adobe Acrobat Sign integrate-adobe-sign-with-aem-forms

Versie
Artikelkoppeling
AEM 6,5
Klik hier
AEM as a Cloud Service
Dit artikel

Adobe Acrobat Sign maakt workflows voor e-handtekeningen mogelijk voor adaptieve Forms- en AEM Workflows. E-handtekeningen verbeteren workflows om documenten te verwerken voor juridische documenten, verkoop, salarisadministratie, personeelsbeheer en nog veel meer gebieden.

Normaal Adobe Acrobat Sign en Adaptief Forms-scenario vult een gebruiker een adaptief formulier in om een service aan te vragen. Bijvoorbeeld een creditcardaanvraag en een burgerservicepakket. Wanneer een gebruiker het toepassingsformulier invult, verzendt en ondertekent, wordt het formulier naar de serviceprovider verzonden voor verdere actie. Serviceprovider controleert de toepassing en gebruikt Adobe Acrobat Sign om de goedgekeurde aanvraag te markeren. AEM Forms steunt zowel Adobe Acrobat Sign als Adobe Acrobat Sign Solutions voor de regering. Afhankelijk van uw licentie en vereisten kunt u AEM Forms integreren in of verbinden met een van de twee oplossingen:

AEM Forms verbinden met Adobe Acrobat Sign adobe-sign

Verbinding maken AEM Forms with Adobe Acrobat Sign, stelt u de software en accounts in die in de sectie Voorwaarden worden vermeld, en configureert u de Adobe Sign Cloud Service in uw Forms-exemplaren voor as a Cloud Service auteur en publicatie:

Vereisten om AEM Forms te verbinden met Adobe Acrobat Sign prerequisites-for-adobe-sign

U hebt de volgende setup nodig om te integreren Adobe Acrobat Sign with AEM Forms:

 1. Een actief Adobe Acrobat Sign Developer Account.
 2. An Adobe Acrobat Sign API-toepassing.
 3. Credentials (client-id en clientgeheim) van Adobe Acrobat Sign API-toepassing
 4. (Alleen voor verificatie op basis van overheidsidentiteitskaart) De verificatiemethode inschakelen voor verificatie met overheidsidentiteitskaart

AEM Forms-auteur verbinden en instanties publiceren met Adobe Acrobat Sign configure-adobe-sign-with-aem-forms

Nadat de eerste vereisten op zijn plaats zijn, voer de volgende stappen uit om te vormen Adobe Acrobat Sign with AEM Forms op de instanties Auteur.

 1. Navigeer in AEM Forms-auteurinstantie naar Tools hamer > General > Configuration Browser.

 2. Op de Configuration Browser pagina, selecteert u Create.

 3. In de Create Configuration dialoogvenster, geeft u een Title voor de configuratie, laat toe Cloud Configurations en selecteert u Create. Het leidt tot een configuratiecontainer om Cloud Servicen op te slaan. Zorg ervoor dat de mapnaam geen ruimte bevat.

 4. Navigeren naar Tools hamer > Cloud Services > Adobe Acrobat Sign en open de configuratiecontainer u in de vorige stap creeerde.

  note note
  NOTE
  Wanneer u een adaptief formulier maakt, geeft u de naam van de container op in het dialoogvenster Configuration Container veld.
 5. Selecteer op de configuratiepagina Create om Adobe Acrobat Sign in AEM Forms.

 6. In de General tabblad van het Create Adobe Acrobat Sign Configuration pagina, geeft u een Name voor de configuratie, en selecteer Next. U kunt desgewenst een Title en bladert u om een Thumbnail voor de configuratie.

 7. Nu kunt u Select solution om Adobe Acrobat Sign.

  Adobe Acrobat Sign Solutions

 8. Kopieer de URL in het huidige browservenster naar een laptop en verwijder het onderdeel /ui#/aem via de URL. De gewijzigde URL wordt dan vereist om te vormen Adobe Acrobat Sign toepassing met AEM Forms, in een latere stap. Selecteren Next.

 9. In de Settings tab,

  • de OAuth URL bevat het veld de standaard-URL die het Adobe Sign-databasespoor bevat. De opmaak van de URL is:

   https://<shard>/public/oauth/v2

   Bijvoorbeeld:
   https://secure.na1.echosign.com/public/oauth/v2

  • de Access token URL bevat het veld de standaard-URL die het Adobe Sign-databasespoor bevat. De opmaak van de URL is:

   https://<shard>/oauth/v2/token

   Bijvoorbeeld:
   https://api.na1.echosign.com/oauth/v2/token

  waarbij:

  nl1 verwijst naar de standaard databasedeelt. U kunt de waarde voor het delen van de database wijzigen. Zorg ervoor dat de ​ Adobe Acrobat Sign Cloud Configurations verwijzen naar de correcte Shard.

  note note
  NOTE
  • Houd de Adobe Acrobat Sign-configuratie maken pagina geopend. Sluit het bestand niet. U kunt Client-id en Clientgeheim na het configureren van OAuth-instellingen voor de Adobe Acrobat Sign zoals beschreven in volgende stappen.
  • Nadat u zich hebt aangemeld bij uw Adobe Sign-account, navigeert u naar Acrobat Sign API > API Information > REST API Methods Documentation > OAuth Access Token voor toegang tot informatie over Adobe Sign OAuth URL en Access Token URL.
 10. OAuth-instellingen configureren voor de Adobe Acrobat Sign toepassing:

  1. Een browservenster openen en aanmelden bij uw Adobe Acrobat Sign ontwikkelaarsaccount.

  2. Selecteer de toepassing waarvoor AEM Formsen selecteert u Configure OAuth for Application.

  3. In de Redirect URL voegt u de URL toe die u in een vorige stap hebt gekopieerd (stap 8) en klikt u op Save.

  4. Het volgende bereik inschakelen voor de Adobe Acrobat Sign toepassing en klik Save.

  • aggrement_read
  • aggrement_write
  • aggrement_send
  • widget_read
  • widget_write
  • workflow_read

  Voor geleidelijke informatie om montages OAuth voor te vormen Adobe Acrobat Sign en verkrijgen de toetsen, zie Auteursinstellingen voor de toepassing configureren ontwikkelaarsdocumentatie.

  OAuth Config

 11. Ga terug naar de Create Adobe Acrobat Sign Configuration pagina. In de Settings tab, geeft u de [Client ID (ook toepassings-id genoemd) en Client Secret]. Gebruik de Client-id en clientgeheim van Adobe Acrobat Sign-toepassing die u in de vorige stap hebt gemaakt.

 12. Selecteer de Enable Adobe Acrobat Sign for attachments aan een adaptief formulier gekoppelde bestanden toevoegen aan de corresponderende Adobe Acrobat Sign document verzonden voor ondertekening.

 13. Selecteer Connect to Adobe Acrobat Sign. Geef bij de aanwijzing voor referenties de volgende informatie op gebruikersnaam en password van de account die wordt gebruikt tijdens het maken van Adobe Acrobat Sign toepassing. Wanneer gevraagd om te bevestigen, toegang voor your developer account, klik op Allow Access. Als de gegevens juist zijn en u AEM Forms om toegang te krijgen tot Adobe Acrobat Sign ontwikkelaarsaccount, een succesbericht dat lijkt op het volgende:

  Adobe Acrobat Sign Cloud-configuratie gelukt

 14. Selecteren Create om de Adobe Acrobat Sign configuratie.

 15. Selecteer de configuratie en klik op Publish, selecteert u de configuratie en klikt u op Publish. De configuratie wordt in overeenkomende publicatieomgevingen gerepliceerd.

 16. Herhaal alle bovenstaande stappen op uw ontwikkelaar-, werkgebied- en productieinstanties (al naargelang wat er nog over is) om het configureren te voltooien Adobe Acrobat Sign with AEM Forms voor uw omgeving.

Nu kunt u Adobe Acrobat Sign-velden toevoegen aan een adaptief formulier. Zorg ervoor dat u de configuratiecontainer die voor de Cloud Service wordt gebruikt toevoegt aan alle Adaptive Forms die voor Adobe Acrobat Sign. U kunt een configuratiecontainer opgeven met de eigenschappen van een adaptief formulier.

NOTE
Als u de Adobe Sign-sandbox wilt configureren, kunt u dezelfde configuratiestappen volgen als in Adobe Sign.

Problemen oplossen resolve-config-error

Wanneer u verbinding maakt Adobe Acrobat Sign with AEM Forms en zoeken naar een fout Unable to authorize access because the client configuration is invalid: invalid_request zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. U lost dit op door de hieronder gegeven stappen te volgen:

Configuratiefout

 1. Kopieer de URL in het huidige browservenster naar een laptop en verwijder het onderdeel /ui#/aem via de URL.
 2. Een browservenster openen en aanmelden bij uw Adobe Acrobat Sign ontwikkelaarsaccount.
 3. Selecteer de toepassing waarvoor AEM Formsen selecteert u Configure OAuth for Application.
 4. In de Redirect URL voegt u de in een vorige stap gekopieerde URL toe en klikt u op Save.

Connect AEM Forms met Adobe Acrobat Sign Solutions for Government adobe-acrobat-sign-for-government

Het verbinden van AEM Forms met Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Het gaat om:

 • Omleidings-URL maken voor uw AEM
 • De omleiding van URL en het bereik delen met Adobe Sign Solutions for Government-team
 • Referenties ontvangen van het Adobe Sign-team
 • Ontvangen gebruikersgegevens gebruiken om AEM Forms te verbinden met Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid

Adobe Sign Government Workflow

AEM Forms as a Cloud Service biedt ontwikkelings-, fase- en productieomgevingen. U kunt beginnen met het verbinden van uw ontwikkelomgeving voor met Adobe Acrobat Sign Solutions for Government en later het werkgebied en de productieomgevingen verbinden.

Voordat u begint prerequisites-for-adobe-sign-for-acrobat-sign-for-government

Voordat u AEM Forms gaat verbinden met Adobe Acrobat Sign Solution, dient u ervoor te zorgen dat Adobe Acrobat Sign Solutions for Government account is ingericht.

Connect AEM Forms as a Cloud Service met Adobe Acrobat Sign Solutions for Government connect-adobe-acrobat-sign-for-government

Een omleidings-URL voor uw AEM maken

 1. Ga in de as a Cloud Service auteurinstantie van Forms naar Tools hamer > General > Configuration Browser.
 2. Op de Configuration Browser pagina, selecteert u Create.
 3. In de Create Configuration dialoogvenster, geeft u een Title voor de configuratie, laat toe Cloud Configurations en selecteert u Create. Het leidt tot een configuratiecontainer om Cloud Servicen op te slaan. Zorg ervoor dat de mapnaam geen ruimte bevat.
 4. Navigeren naar Tools hamer > Cloud Services > Adobe Acrobat Sign en open de configuratiecontainer u in de vorige stap creeerde. Wanneer u een adaptief formulier maakt, geeft u de naam van de container op in het dialoogvenster Configuration Container veld.
 5. Selecteer op de configuratiepagina Create om Adobe Acrobat Sign in AEM Forms.
 6. Kopieer de URL van het huidige browservenster naar een laptop en verwijder deze /ui#/aem via de URL. Deze URL wordt re-direct URL.
  In de volgende sectie deelt u de opdracht re-direct URL en Scopes met Adobe Sign-team en aanvraagreferenties (client-id en clientgeheim).

De omleiding van URL en bereik delen met het team van Adobe Sign en referenties ontvangen

Het Adobe Acrobat Sign for Government Solutions-team heeft re-direct URL en het bepaalde bereik dat voor uw Adobe Acrobat Sign-toepassing (hieronder vermeld) moet worden ingeschakeld om referenties te genereren (client-id en clientgeheim) waarmee u AEM Forms kunt verbinden met Adobe Acrobat Sign Solutions for Government.

Deel de scopes (zie hieronder) en de re-direct URL gemaakt en genoteerd als laatste stap in de vorige sectie met uw Adobe Acrobat Sign for Government Solution-vertegenwoordiger (Adobe Professional Services-teamlid).

Segmenten

 • aggrement_read
 • aggrement_write
 • aggrement_send
 • widget_read
 • widget_write
 • workflow_read
 • offline_access

De vertegenwoordiger genereert en deelt referenties met u. In de volgende sectie gebruikt u de referenties (client-id en clientgeheim) om AEM Forms te verbinden met Adobe Acrobat Sign Solutions for Government.

Gebruik de ontvangen referenties om AEM Forms te verbinden met Adobe Acrobat Sign Solutions voor de overheid

 1. Open de re-direct URL in uw browser. U hebt de re-direct URL in de laatste stap van de een omleidings-URL maken op uw AEM-instantie sectie.

 2. In de General tabblad van het Create Adobe Sign Configuration pagina, geeft u een Name voor de configuratie, en selecteer Next. U kunt desgewenst een Title en bladert u om een Thumbnail voor de configuratie. Klik op Next.

 3. In de Settings tabblad van het Create Adobe Sign Configuration pagina, voor de Select solution selecteert u Adobe Acrobat Sign Solutions for Government.

  Adobe Acrobat Sign Solutions for Government

 4. In de Email opgegeven, geeft u het e-mailadres op dat aan uw Adobe Acrobat Sign Solutions for Government-account is gekoppeld.

 5. In de Settings tab,

  • de OAuth URL bevat het veld de standaard-URL die het Adobe Sign-databasespoor bevat. De opmaak van de URL is:

   https://<shard>/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/authorize

   Bijvoorbeeld:
   https://secure.na1.adobesign.us/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/authorize

  • de Access token URL bevat het veld de standaard-URL die het Adobe Sign-databasespoor bevat. De opmaak van de URL is:

   https://<shard>/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/token

   Bijvoorbeeld:
   https://secure.na1.adobesign.us/api/gateway/adobesignauthservice/api/v1/token

  waarbij:

  nl1 verwijst naar de standaard databasedeelt. U kunt de waarde voor het delen van de database wijzigen. Zorg ervoor dat de ​ Adobe Acrobat Sign Cloud Configurations verwijzen naar de correcte Shard.

  note note
  NOTE
  • Nadat u zich hebt aangemeld bij uw Adobe Sign-account, navigeert u naar Acrobat Sign API > API Information > REST API Methods Documentation > OAuth Access Token voor toegang tot informatie met betrekking tot Adobe Sign Auth URL en Access Token URL.
 6. Gebruik de gegevens die worden gedeeld door de vertegenwoordiger van Adobe Acrobat Sign for Government Solution ([Adobe Professional Services-teamlid]) in de vorige sectie als [Client ID en Client Secret].

 7. Selecteer de Enable Adobe Acrobat Sign for attachments aan een adaptief formulier gekoppelde bestanden toevoegen aan de corresponderende Adobe Acrobat Sign document verzonden voor ondertekening.

 8. Selecteer Connect to Adobe Sign. Geef bij de aanwijzing voor referenties de gebruikersnaam en het wachtwoord op van het account dat wordt gebruikt tijdens het maken van Adobe Acrobat Sign toepassing. Wanneer gevraagd om toegang te bevestigen voor your developer account, klik op Allow Access. Als de gegevens juist zijn en u AEM Forms om toegang te krijgen tot Adobe Acrobat Sign ontwikkelaarsaccount, een succesbericht dat lijkt op het volgende:

  Adobe Acrobat Sign Cloud-configuratie gelukt

 9. Selecteren Create om de configuratie te maken.

 10. Selecteer de configuratie en klik op Publish, selecteert u de configuratie en klikt u op Publish. De configuratie wordt gerepliceerd naar de overeenkomstige publicatieomgevingen.

 11. Herhaal alle bovenstaande stappen op uw ontwikkelaar-, werkgebied- en productieinstanties (al naargelang wat er nog over is) om het configureren te voltooien Adobe Acrobat Sign Solutions for Government with AEM Forms voor uw omgeving.

Nu kunt u Adobe Acrobat Sign-velden toevoegen aan een adaptief formulier gebruiken of AEM. Zorg ervoor dat u de configuratiecontainer die voor de configuratie van de Cloud Service wordt gebruikt aan al Adaptive Forms toevoegt die voor wordt toegelaten Adobe Acrobat Sign. U kunt een configuratiecontainer opgeven met de eigenschappen van een adaptief formulier.

Configureren Adobe Acrobat Sign planner om de ondertekeningsstatus te synchroniseren configure-adobe-sign-scheduler-to-sync-the-signing-status

AEM Forms as a Cloud Service, verleent de plannerdienst die de status van ondertekenaars met bepaalde intervallen controleert. De scenario's waarin u de plannerdienst vormt:

Standaard worden de Adobe Acrobat Sign De diensten van de planner controleren (opiniepeilingen) ondertekeningsreactie na om de 24 uur. U kunt het standaardinterval voor uw milieu veranderen.

Om het standaardinterval te veranderen, specificeer uitsnijdexpressie voor de sign.status.exp eigendom van de Adobe Acrobat Sign Configuration Service configuratie.

Bijvoorbeeld, om de configuratieservice dagelijks bij 00:00 am in werking te stellen, plaats sign.status.exp eigendom van de Adobe Acrobat Sign Configuration Service te specificeren configuratie 0 0 0 1/1 * ? *. In het volgende JSON-bestand wordt het voorbeeld weergegeven waarmee de configuratieservice dagelijks om 00:00 uur wordt uitgevoerd:

{
 "sign.status.exp":"0 0 0 1/1 * ? *"
}

Om waarden van een configuratie te plaatsen, OSGi-configuraties genereren met de AEM SDK, en stel de configuratie op naar de instantie Cloud Service.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab