Asynchrone bewerkingen asynchronous-operations

Om negatieve gevolgen voor de prestaties te verminderen verwerkt Adobe Experience Manager bepaalde langlopende en resource-intensieve bewerkingen asynchroon. Bij asynchrone verwerking worden meervoudige taken in wachtrijen geplaatst en serieel uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbaarheid van systeembronnen.

Deze bewerkingen omvatten:

 • Veel assets verwijderen
 • Veel assets verplaatsen, of assets met veel verwijzingen verplaatsen
 • Metadata van assets bulksgewijs exporteren/importeren
 • Assets die boven de ingestelde drempelwaarde liggen, importeren vanaf een externe Experience Manager-implementatie
 • Actieve exemplaren uitrollen

U kunt de status van asynchrone taken weergeven in het menu Async Job Status dashboard op Algemene navigatie > Gereedschappen > Bewerkingen > Taken.

NOTE
Asynchrone taken worden standaard parallel uitgevoerd. Als n het aantal CPU-cores is, kunnen standaard n/2 taken parallel worden uitgevoerd. Als u aangepaste instellingen voor de taakwachtrij wilt gebruiken, wijzigt u Async Operation Default Queue Config en de Async Operation Page Move and Rollout Config vanaf de webconsole.
Voor meer informatie raadpleegt u wachtrijconfiguraties.

De status van asynchrone bewerkingen controleren monitor-the-status-of-asynchronous-operations

Wanneer AEM een bewerking asynchroon verwerkt, ontvangt u een bericht in uw inbox en via e-mail (mits ingeschakeld).

Navigeer naar de pagina Async Job Status om de status van de asynchrone bewerkingen in detail weer te geven.

 1. Klik in de Experience Manager-interface op Operations > Jobs.

 2. Controleer op de pagina Async Job Status de details van de bewerkingen.

  Status en details van asynchrone bewerkingen

  Bekijk de waarde in de kolom Status voor informatie over de voortgang van een bepaalde bewerking. Afhankelijk van de voortgang wordt een van de volgende statussen weergegeven:

  • Active: De bewerking wordt verwerkt

  • Success: De bewerking is voltooid

  • Fail of Error: De bewerking kan niet worden verwerkt

  • Scheduled: De bewerking is gepland voor verwerking op een later tijdstip

 3. Als u een actieve bewerking wilt stoppen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op de werkbalk op Stop.

  stop_icon

 4. Als u meer details wilt weergeven, bijvoorbeeld een beschrijving en logbestand, selecteert u de bewerking en klikt u op Open op de werkbalk.

  open_icon

  De pagina met taakdetails wordt weergegeven.

  job_details

 5. Als u de bewerking uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u Delete op de werkbalk. Klik op Download om de details naar een csv-bestand te downloaden.

  note note
  NOTE
  U kunt een taak niet verwijderen als de status Actief of In wachtrij is.

Voltooide taken wissen purging-completed-jobs

AEM voert elke dag om 01:00 een opschoontaak uit om voltooide, asynchrone taken te wissen die meer dan een dag oud zijn.

U kunt het schema wijzigen voor de opschoontaak en hoe lang details van voltooide taken bewaard blijven voordat ze worden verwijderd. U kunt ook het maximum aantal voltooide taken configureren waarvoor de details tot een gewenst tijdstip bewaard blijven.

 1. Klik vanuit Algemene navigatie op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open de taak Adobe Granite Async Jobs Purge Scheduled Job.

 3. Geef het volgende op:

  • Het maximum aantal dagen waarna voltooide taken worden verwijderd.
  • Het maximum aantal taken waarvan data in de geschiedenis worden bewaard.
  • De cron-expressie waarmee wordt opgegeven wanneer de opschoning moet worden uitgevoerd.

  Configuratie voor het opschonen van asynchrone taken

 4. Sla de wijzigingen op.

Asynchrone verwerking configureren configuring-asynchronous-processing

U kunt het drempelaantal elementen, pagina's of verwijzingen voor AEM configureren om een bepaalde bewerking asynchroon te verwerken en e-mailmeldingen in en uit te schakelen wanneer de taken worden verwerkt.

Asynchrone bewerkingen voor het verwijderen van elementen configureren configuring-synchronous-delete-operations

Als het aantal te verwijderen assets of mappen de drempelwaarde overschrijdt, wordt de verwijderingsbewerking asynchroon uitgevoerd.

 1. Klik vanuit Algemene navigatie op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open vanuit de webconsole de Async Process Default Queue Configuration.

 3. Geef in het vak Threshold number of assets het drempelaantal assets/mappen op voor de asynchrone verwerking van verwijderingsbewerkingen.

  Drempel voor verwijdering van assets

 4. Schakel de optie E-mailmeldingen inschakelen in om e-mailmeldingen te ontvangen voor deze taakstatus. succes bijvoorbeeld, mislukt.

 5. Sla de wijzigingen op.

Asynchrone verplaatsingsbewerkingen voor middelen configureren configuring-asynchronous-move-operations

Als het aantal te verplaatsen assets/mappen de drempelwaarde overschrijdt, wordt de verplaatsingsbewerking asynchroon uitgevoerd.

 1. Klik vanuit Algemene navigatie op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open vanuit de webconsole de Async Move Operation Job Processing Configuration.

 3. Geef in het vak Threshold number of assets/references het drempelaantal assets/mappen of verwijzingen op voor de asynchrone verwerkings- of verplaatsingsbewerkingen.

  Drempel voor verplaatsing van assets

 4. Schakel de optie E-mailmeldingen inschakelen in om e-mailmeldingen te ontvangen voor deze taakstatus. succes bijvoorbeeld, mislukt.

 5. Sla de wijzigingen op.

Asynchrone MSM-bewerkingen configureren configuring-asynchronous-msm-operations

 1. Klik vanuit Algemene navigatie op Tools > Operations > Web Console.

 2. Open vanuit de webconsole de Async Page Move Operation Job Processing Configuration.

 3. Schakel de optie E-mailmeldingen inschakelen in om e-mailmeldingen te ontvangen voor deze taakstatus. succes bijvoorbeeld, mislukt.

  MSM-configuratie

 4. Sla de wijzigingen op.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2