Vereisten voor integratie met Adobe Target prerequisites-for-integrating-with-adobe-target

Als onderdeel van het integratie van AEM en Adobe Target, moet u bij Adobe Target registreren, de replicatieagent vormen, en activiteitenmontages op het publicatieknooppunt beveiligen.

Registreren bij Adobe Target registering-with-adobe-target

Als u AEM wilt integreren met Adobe Target, hebt u een geldig Adobe Target-account nodig. Deze account moet fiatteur minimaal niveau aan machtigingen. Wanneer u zich bij Adobe Target registreert, ontvangt u een clientcode. U hebt de clientcode en uw Adobe Target-aanmeldingsnaam en -wachtwoord nodig om verbinding te maken AEM met Adobe Target.

De clientcode identificeert de Adobe Target-klantenaccount wanneer de Adobe Target-server wordt aangeroepen.

NOTE
Uw account moet ook zijn ingeschakeld door het Target-team om de integratie te kunnen gebruiken.
Indien dit niet het geval is, neemt u contact op met Klantenservice Adoben.

De agent voor doelreplicatie inschakelen enabling-the-target-replication-agent

Test en doel replicatieagent moet zijn ingeschakeld op de instantie van de auteur. Merk op dat deze replicatieagent niet door gebrek wordt toegelaten als u gebruikte nosamplcontent uitvoeringsmodus voor het installeren van AEM. Voor meer informatie over het beveiligen van uw productieomgeving raadpleegt u de Beveiligingscontrolelijst.

 1. Klik op de AEM homepage op Gereedschappen > Implementatie > Replicatie.

 2. Klikken Medewerkers op auteur.

 3. Klik op de knop Test en doel (test en doel) replicatieagent, en klik dan Bewerken.

 4. Selecteer de optie Ingeschakeld en klik op OK.

  note note
  NOTE
  Wanneer u de Test en de replicatieagent van het Doel vormt, in Vervoer tab, de URI is standaard ingesteld op tnt:///. Vervang deze URI niet door https://admin.testandtarget.omniture.com.
  Als u de verbinding probeert te testen met tnt:/// Er treedt een fout op. Dit gedrag wordt verwacht omdat deze URI alleen voor intern gebruik is; niet gebruiken met Verbinding testen.

Het knooppunt Activiteitsinstellingen beveiligen securing-the-activity-settings-node

Het knooppunt met activiteiteninstellingen beveiligen cq:ActivitySettings op de publicatie-instantie zodat deze niet toegankelijk is voor normale gebruikers. Het knooppunt activity settings mag alleen toegankelijk zijn voor de service die de activiteitensynchronisatie afhandelt voor Adobe Target.

De cq:ActivitySettings knooppunt beschikbaar in CRXDE-lijst onder /content/campaigns/*nameofbrand** onder de activiteiten jcr:content node; *bijvoorbeeld, /content/campaign/we-retail/master/myactivity/jcr:content/cq:ActivitySettings. Dit knooppunt wordt alleen gemaakt nadat u een component als doel hebt ingesteld.

De cq:ActivitySettings knoop onder jcr van de activiteit:inhoud wordt beschermd door volgende ACLs:

 • Alles weigeren voor iedereen
 • jcr:read,rep:write toestaan voor 'target-activity-authors' (de auteur is lid van deze groep uit de doos)
 • jcr:read,rep:write voor "targetService" toestaan

Met deze instellingen zorgt u ervoor dat normale gebruikers geen toegang hebben tot de knoopeigenschappen. Gebruik zelfde ACLs op auteur en bij publiceren. Zie Gebruikersbeheer en beveiliging voor meer informatie .

Wanneer u een activiteit bewerkt in Adobe Target, verwijst de URL naar localhost tenzij u de URL wijzigt in het AEM auteurknooppunt. U kunt AEM Verbinding Externalzer vormen als u de uitgevoerde inhoud aan specifiek wilt richten publish domein.

Om de AEM externalizer te vormen:

NOTE
Zie voor meer informatie URL's extern maken.
 1. Navigeer naar de OSGi-webconsole op https://<server>:<port>/system/console/configMgr.

 2. Zoeken Day CQ Link ExternalAlizer en voer het domein voor het auteurknooppunt in.

  Day CQ Link ExternalAlizer

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2