De integratie met Adobe Target handmatig configureren manually-configuring-the-integration-with-adobe-target

U kunt de configuraties van de wizard die u hebt gemaakt tijdens het gebruik van de wizard aanpassen of u kunt handmatig integreren met Adobe Target zonder de wizard te gebruiken.

De configuratie van de wizard Inschakelen wijzigen modifying-the-opt-in-wizard-configurations

De Wizard Inschakelen dat AEM met Adobe Target integreren maakt automatisch een doelwolkenconfiguratie met de naam Provisioned Target Configuration. De tovenaar creeert ook een kader van het Doel voor de wolkenconfiguratie genoemd Provisioned Kader van het Doel. Indien nodig kunt u de eigenschappen van de cloudconfiguratie en het framework wijzigen.

U kunt Adobe Target ook configureren om Adobe Target te gebruiken als rapportagebron wanneer u inhoud als doel instelt door de A4T Analytics Cloud-configuratie te configureren.

Navigeer naar de locatie van de cloudconfiguratie en het framework Cloud Servicen via Gereedschappen > Implementatie > Wolk. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html) Onder Adobe Target klikt u op Configuraties tonen.

Eigenschappen van provisioned Target Configuration provisioned-target-configuration-properties

De volgende bezitswaarden worden gebruikt in de Provisioned de wolkenconfiguratie van de Configuratie van het Doel die de Opt-in tovenaar creeert:

 • Clientcode: Zoals ingevoerd in de wizard Inschakelen.

 • E-mail: Zoals ingevoerd in de wizard Inschakelen.

 • Wachtwoord: Zoals ingevoerd in de wizard Inschakelen.

 • API-type: REST

 • Segmenten uit Adobe Target synchroniseren: Geselecteerd.

 • Clientbibliotheek: mbox.js.

 • DTM gebruiken om clientbibliotheek te leveren: Niet geselecteerd. Selecteer deze optie als u DTM gebruiken of een ander tagbeheersysteem als host voor het bestand mbox.js of AT.js. Adobe raadt u aan DTM te gebruiken in plaats van AEM om de bibliotheek te leveren.

 • Aangepaste mbox.js: Niets specificeerde zodat het standaard mbox.js- dossier wordt gebruikt. Geef desgewenst een aangepast bestand mbox.js op dat u wilt gebruiken. Wordt alleen weergegeven als u mbox.js hebt geselecteerd.

 • Aangepaste AT.js: Niets specificeerde zodat het standaardAT.js- dossier wordt gebruikt. Geef zo nodig een aangepast AT.js-bestand op dat u wilt gebruiken. Wordt alleen weergegeven als u AT.js hebt geselecteerd.

NOTE
In AEM 6.3 kunt u het doelbibliotheekbestand selecteren. AT.JS, een nieuwe implementatiebibliotheek voor Adobe Target die is ontworpen voor zowel standaard webimplementaties als toepassingen van één pagina.
AT.js biedt verschillende verbeteringen aan ten opzichte van de bibliotheek mbox.js:
 • Verbeterde laadtijden voor webimplementaties
 • Verbeterde beveiliging
 • Betere implementatieopties voor toepassingen van één pagina
 • AT.js bevat de componenten die in target.js inbegrepen waren, zodat is er niet meer een vraag aan doel.

Voorziene eigenschappen van doelframework provisioned-target-framework-properties

Het provisioned Kader van het Doel dat de Opt-in tovenaar creeert wordt gevormd om contextgegevens van de opslag van de Gegevens van het Profiel te verzenden. De pagina- en geslachtsgegevensitems van de winkel worden standaard naar Target verzonden. Uw oplossing vereist waarschijnlijk extra parameters om worden verzonden.

Voorlopig doelframework

U kunt het framework zodanig configureren dat aanvullende contextgegevens naar Target worden verzonden, zoals beschreven in Een doelframework toevoegen.

A4T Analytics Cloud-configuratie configureren configuring-a-t-analytics-cloud-configuration

U kunt Adobe Target zo configureren dat Adobe Analytics de rapportagebron is voor het opgeven van inhoud.

NOTE
Gebruikersreferenties (verouderd) functioneren niet met A4T (zowel voor Doel als voor Analytics). Daarom moeten klanten IMS-verificatie gebruiken in plaats van gebruikersreferentie-verificatie.

Hiervoor geeft u op met welke A4T-cloudconfiguratie uw Adobe Target-cloudconfiguratie wordt verbonden met:

 1. Navigeren naar Cloud Servicen via de AEM logo > Gereedschappen > Implementatie > Cloud Servicen.

 2. In de Adobe Target sectie, klikken Nu configureren.

 3. Verbind opnieuw met uw configuratie van Adobe Target.

 4. In de A4T Analytics Cloud-configuratie selecteert u het framework.

  note note
  NOTE
  Alleen analytische configuraties die zijn ingeschakeld voor A4T zijn beschikbaar.
  Wanneer het vormen van A4T met AEM, kunt u een verwijzing van de Configuratie zien ontbrekende ingang. Ga als volgt te werk om het analyseframework te kunnen selecteren:
  1. Navigeren naar Gereedschappen > Algemeen > CRXDE Lite.
  2. Ga naar de Dialoogvenster Configuratie A4T-analyse (zie hieronder)
  3. De eigenschap instellen disable tot false.
  4. Klikken Alles opslaan.

Dialoogvenster Configuratie A4T-analyse a4t-analytics-config-dialog

/libs/cq/analytics/components/testandtargetpage/dialog/items/tabs/items/tab1_general/items/a4tAnalyticsConfig

AdobeTargetSettings

Klikken OK. Wanneer u inhoud aanwijst met Adobe Target, kunt u selecteer uw rapportbron.

Handmatig integreren met Adobe Target manually-integrating-with-adobe-target

Handmatig integreren met Adobe Target in plaats van de wizard Optie gebruiken.

NOTE
het doelbibliotheekbestand, AT.JS, is een nieuwe implementatiebibliotheek voor Adobe Target die is ontworpen voor zowel gangbare webimplementaties als toepassingen die uit één pagina bestaan. De Adobe adviseert dat u AT.js in plaats van mbox.js als cliëntbibliotheek gebruikt.
AT.js biedt verschillende verbeteringen aan ten opzichte van de bibliotheek mbox.js:
 • Verbeterde laadtijden voor webimplementaties
 • Verbeterde beveiliging
 • Betere implementatieopties voor toepassingen van één pagina
 • AT.js bevat de componenten die in target.js inbegrepen waren, zodat is er niet meer een vraag aan target.js
U kunt AT.js of mbox.js in selecteren Clientbibliotheek vervolgkeuzelijst.

Een doelcloud-configuratie maken creating-a-target-cloud-configuration

Om AEM in staat te stellen om met Adobe Target in wisselwerking te staan, creeer een de wolkenconfiguratie van het Doel. Als u de configuratie wilt maken, geeft u de Adobe Target-clientcode en gebruikersgegevens op.

U kunt de configuratie van de wolk van het Doel slechts eenmaal tot stand brengen omdat u de configuratie met veelvoudige AEM campagnes kunt associëren. Als u meerdere Adobe Target-clientcodes hebt, maakt u één configuratie voor elke clientcode.

U kunt de wolkenconfiguratie vormen om segmenten van Adobe Target te synchroniseren. Als u synchronisatie inschakelt, worden segmenten op de achtergrond geïmporteerd van Target wanneer de cloudconfiguratie wordt opgeslagen.

Gebruik de volgende procedure om een de wolkenconfiguratie van het Doel in AEM tot stand te brengen:

 1. Navigeren naar Cloud Servicen via de AEM logo > Gereedschappen > Cloud Servicen > Oudere Cloud Servicen. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)

  De Cloud Servicen overzichtspagina wordt geopend.

 2. In de Adobe Target sectie, klikken Nu configureren.

 3. In de Configuratie maken dialoogvenster:

  1. Geef de configuratie een Titel.
  2. Selecteer de Adobe Target-configuratie sjabloon.
  3. Klikken Maken.

  Het dialoogvenster Bewerken wordt geopend.

  AdobeTargetSettings

  note note
  NOTE
  Wanneer het vormen van A4T met AEM, kunt u een verwijzing van de Configuratie zien ontbrekende ingang. Ga als volgt te werk om het analyseframework te kunnen selecteren:
  1. Navigeren naar Gereedschappen > Algemeen > CRXDE Lite.
  2. Navigeren naar /libs/cq/analytics/components/testandtargetPage/dialog/items/tabs/items/tab1_general/items/a4tAnalyticsConfig
  3. De eigenschap instellen disable tot false.
  4. Klikken Alles opslaan.
 4. Geef in het dialoogvenster waarden op voor deze eigenschappen.

  • Clientcode: De clientcode van de doelaccount

  • E-mail: Het e-mailadres voor de doelaccount.

  • Wachtwoord: het wachtwoord voor de doelaccount.

  • API-type: REST of XML

  • A4T Analytics Cloud-configuratie: Selecteer de configuratie van Analytics Cloud die voor de doelstellingen en metriek van de doelactiviteit wordt gebruikt. U hebt deze configuratie nodig als u Adobe Analytics gebruikt als de rapportbron wanneer u inhoud als doel instelt. Als u de cloudconfiguratie niet ziet, raadpleegt u de opmerking in A4T Analytics Cloud-configuratie configureren.

  • Gebruik nauwkeurige doelframes: Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als deze optie is geselecteerd, wacht de configuratie van de cloudservice tot de context is geladen voordat inhoud wordt geladen. Zie het volgende.

  • Segmenten uit Adobe Target synchroniseren: Selecteer deze optie zodat u segmenten die in Doel zijn gedefinieerd, kunt downloaden en in AEM kunt gebruiken. Selecteer deze optie als de eigenschap API Type REST is, omdat inline-segmenten niet worden ondersteund en u segmenten van Target moet gebruiken. (De AEM term 'segment' komt overeen met de doelterm 'publiek'.)

  • Clientbibliotheek: Selecteer of u de clientbibliotheek mbox.js of AT.js wilt.

  • DTM gebruiken om clientbibliotheek te leveren - Selecteer deze optie als u AT.js of mbox.js van DTM of een ander systeem voor tagbeheer wilt gebruiken. Configureren de DTM-integratie om deze optie te gebruiken. Adobe raadt u aan DTM te gebruiken in plaats van AEM om de bibliotheek te leveren.

  • Aangepaste mbox.js: Laat leeg als u het vak DTM hebt ingeschakeld of als u de standaard mbox.js wilt gebruiken. U kunt ook uw aangepaste mbox.js uploaden. Wordt alleen weergegeven als u mbox.js hebt geselecteerd.

  • Aangepaste AT.js: Laat leeg als u het vak DTM hebt ingeschakeld of als u de standaard-AT.js wilt gebruiken. U kunt ook uw aangepaste AT.js uploaden. Wordt alleen weergegeven als u AT.js hebt geselecteerd.

  note note
  NOTE
  Wanneer u zich aanmeldt bij de Adobe Target-configuratietovenaar, wordt Accurate gericht inschakelen.
  Nauwkeurige het richten betekent dat de de dienstconfiguratie van de wolk op de context wacht te laden alvorens inhoud te laden. Hierdoor kan het, in termen van prestaties, nauwkeuriger richten tot een paar milliseconde vertraging leiden alvorens inhoud te laden.
  Nauwkeurige het richten wordt altijd toegelaten op de auteursinstantie. Op de publicatie-instantie kunt u er echter voor kiezen om nauwkeurig afstemmen globaal uit te schakelen door het vinkje naast Accurate Targeting in de cloudserviceconfiguratie (http://localhost:4502/etc/cloudservices.html). U kunt nauwkeurige het richten voor individuele componenten ook nog uitzetten ongeacht uw plaatsen in de configuratie van de wolkendienst.
  Als u reeds Als u deze instelling wijzigt, hebben de wijzigingen geen invloed op de componenten die u hebt gemaakt. Wijzig deze componenten rechtstreeks.
 5. Klikken Verbinden met doel om de verbinding met Doel te initialiseren. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt het bericht Verbinding gelukt wordt weergegeven. Klikken OK op het bericht en vervolgens OK in het dialoogvenster.

  Als u geen verbinding kunt maken met Target, raadpleegt u de problemen oplossen sectie.

Een doelframework toevoegen adding-a-target-framework

Nadat u de de wolkenconfiguratie van het Doel vormt, voeg een kader van het Doel toe. Het framework identificeert de standaardparameters die via de beschikbare Clientcontext of ContextHub componenten. Het doel gebruikt de parameters om de segmenten te bepalen die op de huidige context van toepassing zijn.

U kunt veelvoudige kaders voor één enkele configuratie van het Doel creëren. Meerdere frameworks zijn handig wanneer u een andere set parameters naar Doel moet sturen voor verschillende gedeelten van uw website. Maak een framework voor elke set parameters die u verzendt. Koppel elk gedeelte van uw website aan het juiste framework. Een webpagina kan slechts één framework tegelijk gebruiken.

 1. Voor uw de configuratiepagina van het Doel, klik + (plusteken) naast Beschikbare kaders.

 2. Geef in het dialoogvenster Kader maken een Titel, selecteert u de Adobe Target Framework en klik op Maken.

  Dialoogvenster Framework maken

  De pagina Framework wordt geopend. Sidekick verstrekt componenten die informatie van de Clientcontext of ContextHub dat u kunt toewijzen.

  Componenten voor framework

 3. Sleep de component van de Context van de Cliënt die de gegevens vertegenwoordigt die u voor afbeelding aan het dalingsdoel wilt gebruiken. U kunt ook de ContextHub Store aan het framework.

  note note
  NOTE
  Bij toewijzing worden parameters via eenvoudige tekenreeksen aan een box doorgegeven. U kunt geen series van ContextHub in kaart brengen.

  Bijvoorbeeld om Profielgegevens over uw sitebezoekers om uw doelcampagne te beheren, sleept u de Profielgegevens naar de pagina. De variabelen van profielgegevens die voor afbeelding aan de parameters van het Doel beschikbaar zijn verschijnen.

  profielgegevens

 4. Selecteer de variabelen die u zichtbaar wilt maken voor het Adobe Target-systeem door de optie Delen Schakel het selectievakje in de desbetreffende kolommen in.

  Delen

  note note
  NOTE
  Het synchroniseren van parameters is slechts één manier - van AEM naar Adobe Target.

Uw framework is gemaakt. Als u het framework wilt repliceren naar de publicatie-instantie, gebruikt u de opdracht Framework activeren van het hulpwerktuig.

Activiteiten koppelen aan de doelcloud-configuratie associating-activities-with-the-target-cloud-configuration

Koppel uw AEM met uw doelwolkenconfiguratie zodat u de activiteiten in Adobe Target.

NOTE
Welke soorten activiteiten beschikbaar zijn, wordt bepaald door:
 • Als de alleen_xt Deze optie is ingeschakeld in de Adobe Target-agent (clientcode) die aan de AEM zijde wordt gebruikt om verbinding te maken met Adobe Target. Vervolgens kunt u alleen XT-activiteiten in AEM.

 • Als de alleen_xt optie is niet ingeschakeld in de Adobe Target-huurder (clientcode), kunt u vervolgens beide XT- en A/B-activiteiten in AEM.

Aanvullende opmerking: alleen_xt Deze optie is een instelling die wordt toegepast op een bepaalde doelgebruiker (clientcode) en kan alleen rechtstreeks in Adobe Target worden gewijzigd. U kunt deze optie niet in- of uitschakelen in AEM.

Het doelframework koppelen aan uw site associating-the-target-framework-with-your-site

Nadat u een doelframework hebt gemaakt in AEM, kunt u uw webpagina's aan het framework koppelen. De doelcomponenten op de pagina's verzenden de door het framework gedefinieerde gegevens naar Adobe Target voor tracering. (Zie Inhoudsgericht.)

Wanneer u een pagina aan het framework koppelt, nemen de onderliggende pagina's de koppeling over.

 1. In de Sites navigeren naar de site die u wilt configureren.

 2. beide gebruiken snelle acties of selectiemodus, selecteert u Eigenschappen weergeven.

 3. Selecteer de Cloud Servicen tab.

 4. Klikken Bewerken.

 5. Klikken Configuratie toevoegen krachtens Configuraties van Cloud Servicen en selecteert u Adobe Target.

  Configuratie toevoegen

 6. Selecteer het framework dat u wilt gebruiken onder Configuratieverwijzing.

  note note
  NOTE
  Zorg ervoor dat u de specifieke kader die u hebt gemaakt en niet de doelwolkenconfiguratie waaronder deze is gemaakt.
 7. Klikken Gereed.

 8. Activeer de hoofdpagina van de website zodat u deze naar de publicatieserver kopieert. (Zie Pagina's publiceren.)

  note note
  NOTE
  Als het framework dat u aan de pagina hebt gekoppeld nog niet is geactiveerd, wordt een wizard geopend waarmee u het ook kunt publiceren.

Problemen met doelverbinding oplossen troubleshooting-target-connection-problems

Om problemen op te lossen die wanneer het verbinden met Doel voorkomen, kunt u de volgende taken uitvoeren:

 • Controleer of de gebruikersgegevens die u opgeeft juist zijn.
 • Controleer of de AEM-instantie verbinding kan maken met de doelserver. Bijvoorbeeld, zorg ervoor dat de firewallregels uitgaande AEM geen verbindingen blokkeren, of dat AEM wordt gevormd om noodzakelijke volmachten te gebruiken.
 • Zoek naar nuttige berichten in het AEM foutenlogboek. Het bestand error.log bevindt zich in de map crx-quickstart/logs map waarin AEM is geïnstalleerd.
 • Wanneer u de activiteit in Adobe Target bewerkt, verwijst de URL naar de localhost. U kunt dit begrijpen omzeilen door de AEM Externalzer in te stellen op de juiste URL.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2