Paginasjablonen - Bewerkbaar page-templates-editable

Bewerkbare sjablonen zijn geïntroduceerd in:

 • Speciale auteurs toestaan sjablonen maken en bewerken.

  • Dergelijke gespecialiseerde auteurs worden genoemd sjabloonauteurs
  • Sjabloonauteurs moeten lid zijn van de template-authors groep.
 • Geef sjablonen op die een dynamische verbinding behouden met alle pagina's die van deze sjablonen zijn gemaakt. Zo zorgt u ervoor dat alle wijzigingen in de sjabloon worden doorgevoerd in de pagina's zelf.

 • Maak de paginacomponent generischer zodat kan de kernpaginacomponent zonder aanpassing worden gebruikt.

Met bewerkbare sjablonen worden de onderdelen die een pagina maken, geïsoleerd in componenten. U kunt de noodzakelijke combinaties componenten in een UI vormen zodat u de behoefte aan een nieuwe paginacomponent elimineert die voor elke paginariatie moet worden ontwikkeld.

NOTE
Statische sjablonen zijn ook beschikbaar.

Dit document:

 • Geeft een overzicht van het maken van bewerkbare sjablonen

 • Beschrijft de admin/ontwikkelaarstaken die worden vereist om editable malplaatjes tot stand te brengen

 • Beschrijft de technische onderbouwing van editable malplaatjes

In dit document wordt ervan uitgegaan dat u vertrouwd bent met het maken en bewerken van sjablonen. Zie het ontwerpdocument Paginasjablonen maken, waarin de mogelijkheden van bewerkbare sjablonen worden beschreven zoals deze aan de sjabloonauteur worden getoond.

NOTE
De volgende zelfstudie kan ook van belang zijn voor het instellen van een bewerkbare paginasjabloon in een nieuw project:
Aan de slag met AEM Sites Deel 2 - Een basispagina en sjabloon maken

Een nieuwe sjabloon maken creating-a-new-template

Bewerkbare sjablonen maken wordt voornamelijk uitgevoerd met de opdracht sjabloonconsole en sjablooneditor door een sjabloonauteur. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van dit proces en wordt een beschrijving gegeven van wat er op technisch niveau gebeurt.

Voor informatie over hoe te om editable malplaatjes in een AEM project te gebruiken zie Een AEM maken met behulp van Lazybones.

Bij het maken van een bewerkbare sjabloon:

 1. Een map voor de sjablonen. Deze map is niet verplicht, maar wordt aanbevolen.

 2. Selecteer een sjabloontype. Dit type wordt gekopieerd om het sjabloondefinitie.

  note note
  NOTE
  Een selectie van sjabloontypen is beschikbaar buiten het vak. U kunt uw eigen sitespecifieke sjabloontypen maken, indien nodig.
 3. Vorm de structuur, inhoudsbeleid, aanvankelijke inhoud, en lay-out van het nieuwe malplaatje.

  Structuur

  • Met de structuur kunt u componenten en inhoud voor de sjabloon definiëren.

  • Componenten die in de sjabloonstructuur zijn gedefinieerd, kunnen niet op een resulterende pagina worden verplaatst of uit resulterende pagina's worden verwijderd.

   • Als u een sjabloon maakt in een aangepaste map buiten de map We.Retail voorbeeldinhoud, kunt u de Componenten van de Stichting kiezen of gebruiken Kernonderdelen.
  • Als u wilt dat auteurs van pagina's componenten kunnen toevoegen en verwijderen, voegt u een alineasysteem toe aan de sjabloon.

  • Componenten kunnen worden ontgrendeld en opnieuw worden vergrendeld, zodat u de initiële inhoud kunt definiëren.

  Zie voor meer informatie over de manier waarop een sjabloonauteur de structuur definieert Paginasjablonen maken.

  Voor technische details van de structuur, zie Structuur in dit document.

  Beleid

  • Het inhoudsbeleid definieert de ontwerpeigenschappen van een component.

   • Bijvoorbeeld de beschikbare componenten of de minimum-/maximumafmetingen.
  • Dit beleid is van toepassing op de sjabloon (en op pagina's die met de sjabloon zijn gemaakt).

  Zie voor meer informatie over hoe een sjabloonauteur beleid definieert Paginasjablonen maken.

  Voor technische details van het beleid raadpleegt u Inhoudsbeleid in dit document.

  Oorspronkelijke inhoud

  • Met Eerste inhoud wordt inhoud gedefinieerd die wordt weergegeven wanneer een pagina voor het eerst wordt gemaakt op basis van de sjabloon.
  • De initiële inhoud kan vervolgens worden bewerkt door auteurs van pagina's.

  Zie voor meer informatie over de manier waarop een sjabloonauteur de structuur definieert Paginasjablonen maken.

  Voor technische details over de initiële inhoud raadpleegt u Oorspronkelijke inhoud in dit document.

  Layout

  • U kunt de sjabloonlay-out voor een reeks apparaten definiëren.
  • De responsieve indeling voor sjablonen werkt op dezelfde manier als voor het ontwerpen van pagina's.

  Zie voor meer informatie over de manier waarop de sjabloonlay-out door de sjabloonauteur wordt gedefinieerd Paginasjablonen maken.

  Voor technische details over de indeling van de template raadpleegt u Layout in dit document.

 4. Schakel de sjabloon in en sta deze vervolgens toe voor specifieke inhoudstructuren.

  • U kunt een sjabloon in- of uitschakelen om de sjabloon beschikbaar of niet beschikbaar te maken voor auteurs van pagina's.
  • Een sjabloon kan beschikbaar worden gesteld of niet beschikbaar zijn voor bepaalde paginasvertakkingen.

  Voor details over hoe een malplaatjeauteur een malplaatje toelaat, zie Paginasjablonen maken.

  Zie voor technische details over het inschakelen van een sjabloon Een sjabloon voor ons inschakelen en toestaane in dit document

 5. Gebruik dit besturingselement om inhoudspagina's te maken.

  • Wanneer u een sjabloon gebruikt om een pagina te maken, is er geen zichtbaar verschil en is er geen indicatie tussen statische en bewerkbare sjablonen.
  • Voor de auteur van de pagina is het proces transparant.

  Zie voor meer informatie over hoe een auteur van een pagina sjablonen gebruikt om een pagina te maken Pagina's maken en ordenen.

  Voor technische details over het maken van pagina's met bewerkbare sjablonen raadpleegt u Resulterende inhoudspagina's in dit document.

TIP
Voer nooit informatie in die geïnternationaliseerd moet worden in een sjabloon. Voor internaliseringsdoeleinden wordt de lokalisatiefunctie van de Core Components wordt aanbevolen.
NOTE
Sjablonen zijn krachtige gereedschappen om de workflow voor het maken van pagina's te stroomlijnen. Te veel sjablonen kunnen de auteurs echter overweldigen en tot verwarring bij het maken van pagina's leiden. Een goede regel is om het aantal sjablonen onder de 100 te houden.
Adobe raadt niet aan meer dan 1000 sjablonen te hebben vanwege mogelijke gevolgen voor de prestaties.
NOTE
In de clientbibliotheek van de editor wordt ervan uitgegaan dat de editor cq.shared naamruimte in inhoudspagina's. Als deze ontbreekt, resulteert dit in de JavaScript-fout Uncaught TypeError: Cannot read property 'shared' of undefined.
Alle pagina's met voorbeeldinhoud bevatten cq.shared, dus alle inhoud die erop is gebaseerd, omvat automatisch cq.shared. Als u echter besluit zelf inhoudspagina's te maken zonder deze op voorbeeldinhoud te baseren, moet u ervoor zorgen dat u de cq.shared naamruimte.
Zie Client-Side bibliotheken gebruiken voor nadere informatie.

Sjabloonmappen template-folders

Voor het organiseren van uw sjablonen kunt u de volgende mappen gebruiken:

 • globaal
 • Sitespecifiek De sitespecifieke mappen die u maakt om uw sjablonen te organiseren, worden gemaakt met beheerdersrechten voor een account.
NOTE
Ook al kunt u uw mappen nesten, wanneer de gebruiker ze in het dialoogvenster Sjablonen worden weergegeven als een platte structuur.

In een standaardinstelling AEM globaal bestaat in de sjabloonconsole. Deze map bevat standaardsjablonen en fungeert als fallback als er geen beleid en/of sjabloontypen in de huidige map zijn gevonden. U kunt uw standaardsjablonen toevoegen aan deze map of een map maken (aanbevolen).

NOTE
Het wordt aanbevolen een map te maken waarin u uw aangepaste sjablonen kunt opslaan en niet de algemene map te gebruiken.
CAUTION
Mappen moeten worden gemaakt door een gebruiker met admin rechten.

Sjabloontypen en beleid worden in alle mappen overgeërfd volgens de volgende prioriteitsvolgorde:

 1. De huidige map.
 2. Bovenliggend item of bovenliggende items van de huidige map.
 3. /conf/global
 4. /apps
 5. /libs

Er wordt een lijst met alle toegestane vermeldingen gemaakt. Als een van de configuraties elkaar overlappen ( path/ label), wordt alleen de instantie die zich het dichtst bij de huidige map bevindt, aan de gebruiker getoond.

Ga als volgt te werk om een map te maken:

 • Programmaticaal of met CRXDE Lite
 • De configuratiebrowser gebruiken

CRXDE Lite gebruiken using-crxde-lite

 1. Een nieuwe omslag (onder /conf) kan voor uw instantie of programmatically of met CRXDE Lite worden gecreeerd.

  De volgende structuur moet worden gebruikt:

  code language-xml
  /conf
    <your-folder-name> [sling:Folder]
      settings [sling:Folder]
        wcm [cq:Page]
          templates [cq:Page]
          policies [cq:Page]
  
 2. Vervolgens kunt u de volgende eigenschappen definiëren voor het hoofdknooppunt van de map:

  <your-folder-name> [sling:Folder]

  Naam: jcr:title

  • Type: String

  • Waarde: de titel (voor de map) die u wilt weergeven in het dialoogvenster Sjablonen console.

 3. In toevoeging de standaardmachtigingen en -bevoegdheden (bijvoorbeeld content-authors), wijst groepen toe en bepaalt de vereiste toegangsrechten (ACLs) voor uw auteurs om malplaatjes in de nieuwe omslag te kunnen tot stand brengen.

  De template-authors groep is de standaardgroep die moet worden toegewezen. Zie de volgende sectie ACLs en Groepen voor meer informatie.

  Zie Toegangsbeheer voor volledige informatie over het beheren en toewijzen van toegangsrechten.

De configuratiebrowser gebruiken using-the-configuration-browser

 1. Ga naar Algemene navigatie > Gereedschappen > Configuratiebrowser.

  De bestaande mappen worden links weergegeven, inclusief globaal map.

 2. Klikken Maken.

 3. In de Configuratie maken moeten de volgende velden worden geconfigureerd:

  • Titel: Geef een titel op voor de configuratiemap
  • Bewerkbare sjablonen: Selecteer deze optie om bewerkbare sjablonen toe te staan in deze map
 4. Klikken Maken

NOTE
In Browser van de Configuratie, kunt u de globale omslag uitgeven en activeren Bewerkbare sjablonen als u sjablonen in deze map wilt maken. Dit is echter geen aanbevolen beste praktijk.
Zie de Configuratiebrowser documentatie voor meer informatie.

ACLs en Groepen acls-and-groups

Nadat uw malplaatjeomslagen (of als CRXDE of met Browser van de Configuratie) worden gecreeerd, moet ACLs voor de aangewezen groepen voor de malplaatjeomslagen worden bepaald om juiste veiligheid te verzekeren.

De sjabloonmappen voor de We.Retail referentieimplementatie kan als voorbeeld worden gebruikt.

De groep sjabloonauteurs the-template-authors-group

De template-authors de groep is de groep wordt gebruikt om toegang tot malplaatjes te beheren en komt standaard met AEM, maar is leeg. Gebruikers moeten worden toegevoegd aan de groep voor het project of de site.

CAUTION
De template-authors groep is alleen voor gebruikers die sjablonen moeten kunnen maken.
Het bewerken van sjablonen is krachtig en als dit niet correct gebeurt, kunnen bestaande sjablonen worden afgebroken. Daarom moet deze rol worden toegespitst en alleen gekwalificeerde gebruikers omvatten.

In de volgende tabel worden de benodigde machtigingen voor sjabloonbewerking weergegeven.

Pad
Rol/groep
Machtigingen
Beschrijving
/conf/<your-folder>/settings/wcm/templates
Sjabloonauteurs
lezen, schrijven, repliceren
Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren voor specifieke sites /conf spatie
Anonieme webgebruiker
lezen
De anonieme Gebruiker van het Web moet malplaatjes lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs
repliceren
ReplicateContent-auteurs moeten de sjablonen van een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/<your-folder>/settings/wcm/policies
Template Author
lezen, schrijven, repliceren
Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren voor specifieke sites /conf spatie
Anonieme webgebruiker
lezen
De anonieme Gebruiker van het Web moet beleid lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs
repliceren
Inhoudsauteurs moeten het beleid van een sjabloon van een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/<site>/settings/template-types
Sjabloonauteur
lezen
Sjabloonauteur maakt een sjabloon op basis van een van de vooraf gedefinieerde sjabloontypen.
Anonieme webgebruiker
none
De anonieme Gebruiker van het Web moet tot de malplaatjetypes niet toegang hebben

Deze standaard template-authors groep omvat alleen de projectinstellingen, waarbij alle template-authors leden hebben toegang tot alle sjablonen en mogen deze samenstellen. Voor complexere montages, waar er een behoefte aan veelvoudige groepen van malplaatjeauteurs is om toegang tot malplaatjes te scheiden, moeten meer de auteursgroepen van het douanemalplaatje worden gecreeerd. De machtigingen voor de groepen sjabloonauteurs zijn echter nog steeds hetzelfde.

Oudere sjablonen onder /conf/global legacy-templates-under-conf-global

Sjablonen niet opslaan in /conf/global. Voor sommige oude installaties zijn er echter nog sjablonen op deze locatie. Alleen in dergelijke oudere situaties /conf/global de wegen worden uitdrukkelijk gevormd.

Pad
Rol/groep
Machtigingen
Beschrijving
/conf/global/settings/wcm/templates
Sjabloonauteurs
lezen, schrijven, repliceren
Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren in /conf/global
Anonieme webgebruiker
lezen
De anonieme Gebruiker van het Web moet malplaatjes lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs
repliceren
Inhoudsauteurs moeten de sjablonen van een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/global/settings/wcm/policies
Template Author
lezen, schrijven, repliceren
Sjabloonauteurs die sjablonen maken, lezen, bijwerken, verwijderen en repliceren in /conf/global
Anonieme webgebruiker
lezen
De anonieme Gebruiker van het Web moet beleid lezen terwijl het teruggeven van een pagina
Inhoudsauteurs
repliceren
Inhoudsauteurs moeten het beleid van een sjabloon van een pagina activeren wanneer ze een pagina activeren
/conf/global/settings/wcm/template-types
Sjabloonauteur
lezen
Sjabloonauteur maakt een sjabloon op basis van een vooraf gedefinieerd sjabloontype
Anonieme webgebruiker
none
De anonieme Gebruiker van het Web moet tot de malplaatjetypes niet toegang hebben

Sjabloontype template-type

Geef een sjabloontype op wanneer u een sjabloon maakt:

 • Sjabloontypen bieden sjablonen voor een sjabloon. Wanneer u een sjabloon maakt, worden de structuur en initiële inhoud van het geselecteerde sjabloontype gebruikt om de sjabloon te maken.

  • Het sjabloontype wordt gekopieerd om de sjabloon te maken.
  • Zodra het exemplaar is voorgekomen, is de enige verbinding tussen het malplaatje en het malplaatjetype een statische verwijzing voor informatiedoeleinden.
 • Met sjabloontypen kunt u definiëren:

  • Het middeltype van de paginacomponent.
  • Het beleid van de wortelknoop, die de componenten bepaalt die in de malplaatjeredacteur worden toegestaan.
  • Adobe raadt u aan de onderbrekingspunten voor het responsieve raster en de instelling van de mobiele emulator op te geven voor het sjabloontype. Deze stap is optioneel omdat de configuratie ook op de afzonderlijke sjabloon kan worden gedefinieerd (zie Sjabloontype en mobiele apparaatgroepen).
 • AEM biedt een kleine selectie van sjabloontypen die buiten het vak vallen, zoals HTML5 Pagina en Aangepaste formulierpagina.

  • Als onderdeel van het We.Retail voorbeeldinhoud.
 • Sjabloontypen worden meestal gedefinieerd door ontwikkelaars.

De sjabloontypen voor de out-of-the-box worden opgeslagen onder:

 • /libs/settings/wcm/template-types
CAUTION
Wijzig niets in de /libs pad. De reden is dat de inhoud van /libs wordt de volgende keer overschreven dat u een upgrade uitvoert van uw exemplaar (en kan worden overschreven wanneer u een hotfix- of functiepakket toepast).

Uw sitespecifieke sjabloontypen moeten worden opgeslagen op de vergelijkbare locatie:

 • /apps/settings/wcm/template-types

De definities voor uw aangepaste malplaatjetypes zouden in user-defined omslagen (geadviseerd) of anders in moeten worden opgeslagen global. Bijvoorbeeld:

 • /conf/<my-folder-01>/<my-folder-02>/settings/wcm/template-types
 • /conf/<my-folder>/settings/wcm/template-types
 • /conf/global/settings/wcm/template-types
CAUTION
De sjabloontypen moeten de juiste mapstructuur in acht nemen (dat wil zeggen: /settings/wcm/...), anders worden de sjabloontypen niet gevonden.

Sjabloontype en mobiele apparaatgroepen template-type-and-mobile-device-groups-br

De apparaatgroepen gebruikt voor een bewerkbare sjabloon (ingesteld als relatief pad van de eigenschap) cq:deviceGroups) bepalen welke mobiele apparaten als emulators beschikbaar zijn in de lay-outmodus pagina's ontwerpen. Deze waarde kan op twee plaatsen worden ingesteld:

 • Op het bewerkbare sjabloontype
 • Op de bewerkbare sjabloon

Wanneer u een bewerkbare sjabloon maakt, wordt de waarde van het sjabloontype naar de afzonderlijke sjabloon gekopieerd. Als de waarde niet op het type is ingesteld, kan deze in de sjabloon worden ingesteld. Als een sjabloon eenmaal is gemaakt, is er geen overerving van het type naar de sjabloon.

CAUTION
De waarde van cq:deviceGroups moet worden ingesteld als een relatief pad, zoals mobile/groups/responsive en niet als een absoluut pad, zoals /etc/mobile/groups/responsive.
NOTE
Met statische sjablonen, de waarde van cq:deviceGroups kan worden ingesteld als de hoofdmap van de site.
Met bewerkbare sjablonen wordt deze waarde nu opgeslagen op sjabloonniveau en wordt deze niet ondersteund op hoofdniveau van de pagina.

Sjabloontypen maken creating-template-types

Als u een sjabloon hebt gemaakt die als basis voor andere sjablonen kan dienen, kunt u deze sjabloon kopiëren als een sjabloontype.

 1. Een sjabloon maken zoals elke bewerkbare sjabloon zoals hier beschreven, die als basis voor uw sjabloontype kunnen dienen.
 2. Kopieer de nieuwe sjabloon met CRXDE Lite van de templates aan de template-types knooppunt onder sjabloonmap.
 3. De sjabloon verwijderen uit het dialoogvenster templates knooppunt onder sjabloonmap.
 4. In de kopie van de sjabloon die zich onder de template-types knooppunt, alles verwijderen cq:template en cq:templateType eigenschappen van alle jcr:content knooppunten.

U kunt uw eigen malplaatjetype ook ontwikkelen gebruikend een voorbeeld editable malplaatje als basis, beschikbaar op GitHub.

CODE VOOR GITHUB

U kunt de code van deze pagina op GitHub vinden

Sjabloondefinities template-definitions

Definities voor bewerkbare sjablonen worden opgeslagen door de gebruiker gedefinieerde mappen (aanbevolen) of als alternatief in global. Bijvoorbeeld:

 • /conf/<my-folder>/settings/wcm/templates
 • /conf/<my-folder-01>/<my-folder-02>/settings/wcm/templates
 • /conf/global/settings/wcm/templates

Het hoofdknooppunt van de sjabloon is van het type cq:Template met een skeletstructuur van:

<template-name>
 initial
  jcr:content
   root
    <component>
    ...
    <component>
 jcr:content
  @property status
 policies
  jcr:content
   root
    @property cq:policy
    <component>
     @property cq:policy
    ...
    <component>
     @property cq:policy
 structure
  jcr:content
   root
    <component>
    ...
    <component>
   cq:responsive
    breakpoints
 thumbnail.png

De belangrijkste elementen zijn:

 • <template-name>

  • [initial](#initial-content)
  • jcr:content
  • [structure](#structure)
  • [policies](#policies)
  • thumbnail.png

jcr:inhoud jcr-content

Dit knooppunt bevat eigenschappen voor de sjabloon:

 • Naam: jcr:title

 • Naam: status

  • Type: String

  • Waarde: draft, enabled, of disabled

Structuur structure

Hiermee definieert u de structuur van de resulterende pagina:

 • Is samengevoegd met de oorspronkelijke inhoud ( /initial) bij het maken van een pagina.

 • Wijzigingen in de structuur worden weerspiegeld in alle pagina's die met de sjabloon zijn gemaakt.

 • De root ( structure/jcr:content/root) definieert de lijst met componenten die beschikbaar zijn op de resulterende pagina.

  • Componenten die zijn gedefinieerd in de sjabloonstructuur kunnen niet worden verplaatst op of verwijderd van resulterende pagina's.

  • Nadat een component is ontgrendeld, editable eigenschap is ingesteld op true.

  • Nadat een component die al inhoud bevat, is ontgrendeld, wordt deze inhoud naar de initial vertakking.

 • De cq:responsive node bevat definities voor de responsieve lay-out.

Oorspronkelijke inhoud initial-content

Definieert de eerste inhoud van een nieuwe pagina bij het maken:

 • Bevat een jcr:content knooppunt dat naar nieuwe pagina's wordt gekopieerd.
 • Is samengevoegd met de structuur ( /structure) bij het maken van een pagina.
 • Bestaande pagina's worden bijgewerkt als de oorspronkelijke inhoud na het maken wordt gewijzigd.
 • De root het knooppunt bevat een lijst met componenten om te definiëren wat beschikbaar is in de resulterende pagina.
 • Als er inhoud wordt toegevoegd aan een component in de structuurmodus en die component later wordt ontgrendeld (of omgekeerd), wordt deze inhoud gebruikt als initiële inhoud.

Layout layout

Wanneer bewerken, kunt u de lay-out definiëren, wordt standaardresponsieve indeling dat ook geconfigureerd.

Inhoudsbeleid content-policies

Het inhoudsbeleid (of het ontwerpbeleid) definieert de ontwerpeigenschappen van een component, zoals de beschikbaarheid van de component of de minimum-/maximumafmetingen. Dit beleid is van toepassing op de sjabloon (en op pagina's die met de sjabloon zijn gemaakt). Het inhoudsbeleid kan worden gemaakt en geselecteerd in de sjablooneditor.

 • De eigenschap cq:policy, over de root node
  /conf/<your-folder>/settings/wcm/templates/<your-template>/policies/jcr:content/root
  Verstrekt een relatieve verwijzing naar het inhoudsbeleid voor het de paragraafsysteem van de pagina.

 • De eigenschap cq:policy, op de componentexpliciete knooppunten onder rootkoppelingen naar het beleid voor de afzonderlijke componenten te verschaffen.

 • De feitelijke beleidsdefinities worden opgeslagen onder:
  /conf/<your-folder>/settings/wcm/policies/wcm/foundation/components

NOTE
De paden van beleidsdefinities zijn afhankelijk van het pad van de component. De cq:policy bevat een relatieve verwijzing naar de configuratie zelf.
NOTE
Op basis van bewerkbare sjablonen gemaakte pagina's beschikken niet over een ontwerpmodus in de pagina-editor.
De policies De structuur van een bewerkbare sjabloon heeft dezelfde hiërarchie als de configuratie van de ontwerpmodus van een statische sjabloon onder:
/etc/designs/<my-site>/jcr:content/<component-name>
De ontwerpmodusconfiguratie van een statische sjabloon is gedefinieerd per paginacomponent.

Paginabeleid page-policies

Met paginabeleid kunt u de inhoudsbeleid voor de pagina (belangrijkste parsys), in of het malplaatje of resulterende pagina's.

Een sjabloon inschakelen en toestaan voor gebruik enabling-and-allowing-a-template-for-use

 1. Sjabloon inschakelen

  Voordat een sjabloon kan worden gebruikt, moet deze zijn ingeschakeld door:

  • De sjabloon inschakelen van de Sjablonen console.

  • De statuseigenschap instellen op de knop jcr:content knooppunt.

   • Bijvoorbeeld op:

    /conf/<your-folder>/settings/wcm/templates/<your-template>/jcr:content

   • Definieer de eigenschap:

    • Naam: status
    • Type: String
    • Waarde: enabled
 2. Toegestane sjablonen

  Bijvoorbeeld met een waarde van:

  /conf/<your-folder>/settings/wcm/templates/.*

Resulterende inhoudspagina's resultant-content-pages

Pagina's gemaakt op basis van bewerkbare sjablonen:

 • Wordt gemaakt met een substructuur waaruit wordt samengevoegd structure en initial in de sjabloon

 • Verwijzingen hebben naar in de template opgeslagen informatie en naar het sjabloontype. U kunt deze functionaliteit bereiken met een jcr:content knooppunt met de eigenschappen:

  • cq:template
   Verstrekt de dynamische verwijzing naar het daadwerkelijke malplaatje; laat toe dat veranderingen in het malplaatje worden weerspiegeld op de daadwerkelijke pagina's.

  • cq:templateType
   Verstrekt een verwijzing naar het malplaatjetype.

chlimage_1-71

In het bovenstaande diagram ziet u hoe sjablonen, inhoud en componenten met elkaar verweven zijn:

 • Controller - /content/<my-site>/<my-page>
  De resulterende pagina die naar de sjabloon verwijst. De inhoud bepaalt het gehele proces. Volgens de definities heeft het toegang tot de toepasselijke sjabloon en componenten.

 • Configuratie - /conf/<my-folder>/settings/wcm/templates/<my-template>
  De sjabloonbeleid en beleid inzake gerelateerde inhoud definieert u de paginaconfiguratie.

 • Model - OSGi bundelt de OSGI-pakketten de functionaliteit implementeren.

 • Weergeven - /apps/<my-site>/components
  In zowel de auteur- als de publicatieomgeving wordt de inhoud gerenderd door componenten.

Bij het weergeven van een pagina:

 • Sjablonen:

  • De cq:template eigendom van zijn jcr:content node wordt referenced to access the template that corresponding to that page.
 • Componenten:

  • De component Pagina voegt de structure/jcr:content structuur van de sjabloon met de jcr:content boomstructuur van de pagina.

  • Met de paginacomponent kan de auteur alleen de knooppunten van de sjabloonstructuur bewerken die als bewerkbaar zijn gemarkeerd (en eventuele onderliggende knooppunten).

  • Wanneer u een component op een pagina rendert, wordt het relatieve pad van die component overgenomen van de jcr:content knooppunt; hetzelfde pad onder policies/jcr:content het knooppunt van de sjabloon wordt vervolgens doorzocht.

   • De cq:policy Het bezit van deze knoop wijst aan het daadwerkelijke inhoudsbeleid (namelijk houdt het de ontwerpconfiguratie voor die component).

   • Deze functionaliteit laat u veelvoudige malplaatjes hebben die de zelfde configuraties van het inhoudsbeleid opnieuw gebruiken.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2