Elektronische handtekeningen toepassen op een formulier met scripthandtekeningen apply-electronic-signatures-to-a-form-using-deprecated-scribble-signatures

Adobe beveelt aan moderne en uitbreidbare gegevensvastlegging te gebruiken Kernonderdelenfor nieuwe Adaptieve Forms makenof Aangepaste Forms toevoegen aan AEM Sites-pagina's. Deze componenten betekenen een aanzienlijke vooruitgang in de aanmaak van Adaptive Forms en zorgen voor indrukwekkende gebruikerservaring. In dit artikel wordt een oudere aanpak beschreven voor de auteur Adaptive Forms die gebruikmaakt van stichtingscomponenten.

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

U kunt de Krabbelhandtekening en Handtekeningstap te tekenen (Krabbelen) handtekening op een adaptief formulier. De component Handtekeningstap geeft een PDF-versie van het adaptieve formulier weer. U hebt een optie Document of Record ingeschakeld of op een formuliersjabloon gebaseerde adaptieve formulieren nodig om de component Handtekeningstap te kunnen gebruiken.

Dialoogvenster Krabbelen

Verschillende opties beschikbaar in het venster Handtekening

 • A: Klik op de knop Tekenpenseel pictogram om uw handtekening op canvas te tekenen.
 • B: Klik op de knop Wissen pictogram om de handtekening op het canvas te wissen.
 • C: Klik op de knop Geolocation pictogram om geolocatie toe te voegen samen met de handtekening.
 • D: Klik op de knop Toetsenbord pictogram om uw naam op canvas te typen.

Zodra u Gereed selecteert aem_6_3_forms_save in het venster Krabbelhandtekening kunt u de handtekening niet bewerken. Als u de handtekening wilt bewerken, moet u de huidige handtekening negeren en opnieuw ondertekenen met de bovenstaande optie Penseel/toetsenbord.

U kunt de Configureren vormen pictogram om de hoogte-breedteverhouding van het canvas Krabbelen in te stellen.

 • Als de hoogte-breedteverhouding van het canvas voor Krabbelhandtekeningen kleiner is dan 1, worden de gegevens over de geolocatie toegevoegd onder aan het canvas voor Krabbelhandtekeningen.

 • Wanneer de hoogte-breedteverhouding van het canvas voor Krabbelhandtekeningen groter is dan 1, wordt de informatie over de geolocatie toegevoegd aan de rechterkant van het canvas voor Krabbelhandtekeningen.

scripthandtekening onderaan

NOTE
Handtekeningen worden altijd opgeslagen in de PNG-indeling.

Een adaptief formulier configureren voor het gebruik van de Krabbelhandtekening configure-an-adaptive-form-to-use-scribble-signature

 1. Maak een Document of Record-optie ingeschakeld of een adaptief formulier op basis van een formuliersjabloon. Voor geleidelijke informatie, zie Een adaptief formulier maken.

 2. Sleep de Krabbelhandtekening van componentbrowser naar het adaptieve formulier.

 3. Selecteer de Configureren vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend en de eigenschappen van de component Krabbelen handtekening worden weergegeven. Configureer eigenschappen van de component Krabbelhandtekening.

 4. Sleep de component Signature Step van de componentbrowser naar het aangepaste formulier.

  note note
  NOTE
  De component voor de stap Handtekening gebruikt de volledige breedte die beschikbaar is voor het formulier. Het wordt aanbevolen geen andere component op te nemen in de sectie die de component voor de stap Handtekening bevat.
 5. Selecteer in de inhoudbrowser de optie Formuliercontainer en selecteert u de Configureren vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend en de eigenschappen van de container Adaptief formulier worden weergegeven. Navigeren naar Aangepaste formuliercontainer > Elektronische handtekening en deselecteer de Adobe Sign inschakelen -optie. Selecteer Gereed aem_6_3_forms_save om de wijzigingen op te slaan.

  note note
  NOTE
  Wanneer u een component Handtekeningstap toevoegt aan een adaptief formulier, wordt de optie Adobe Sign inschakelen automatisch geselecteerd.
 6. Selecteer de Configureren vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend en de eigenschappen voor stap Handtekening worden weergegeven. Configureer de volgende eigenschappen:

  • Elementnaam: Geef een naam op voor de component.

  • Titel: Geef een unieke titel van de component op.

  • Sjabloonbericht: Geef het bericht op dat moet worden weergegeven wanneer de PDF van de handtekening wordt geladen. Adobe Sign-services hebben enige tijd nodig om de PDF van de handtekening voor te bereiden en te laden.

  • Ondertekeningsservice: Selecteer de Krabbelhandtekening -optie.

  • CSS-klasse: Geef eventueel de CSS-klasse van de clientbibliotheek op. Gebruiken thema's en inline stijlen in plaats van CSS-klasse.

  Selecteer Gereed aem_6_3_forms_save om de wijzigingen op te slaan. De handtekening is geconfigureerd.

  Wanneer u nu een formulier invult, wordt een PDF-versie van het aangepaste formulier weergegeven en worden opties voor de ondertekening van het PDF-document weergegeven. Zie voor meer informatie Een adaptief formulier ondertekenen met de Krabbelhandtekening.

Een adaptief formulier ondertekenen met de Krabbelhandtekening sign-an-adaptive-form-using-scribble-signature

 1. Nadat u een adaptief formulier hebt ingevuld en de pagina Stap handtekening hebt bereikt, wordt het handtekeningscherm weergegeven.

  Dialoogvenster Krabbelen

 2. Klik op Sign. Het dialoogvenster Scriptteken wordt weergegeven. Onderteken het formulier en klik op Gereed aem_6_3_forms_save pictogram om de handtekening op te slaan.

  Dialoogvenster Krabbelen

 3. Klik op Voltooien om het ondertekeningsproces te voltooien.

  Voltooi het ondertekeningsproces

De handtekeningen worden toegevoegd aan het formulier en het formulierbesturingselement gaat naar het volgende venster.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2