AEM Forms-sneltoetsen aem-forms-keyboard-shortcuts

Adobe beveelt aan moderne en uitbreidbare gegevensvastlegging te gebruiken Kernonderdelenfor nieuwe Adaptieve Forms makenof Aangepaste Forms toevoegen aan AEM Sites-pagina's. Deze componenten betekenen een aanzienlijke vooruitgang in de aanmaak van Adaptive Forms en zorgen voor indrukwekkende gebruikerservaring. In dit artikel wordt een oudere aanpak beschreven voor het ontwerpen van Adaptive Forms met behulp van stichtingscomponenten.

In dit artikel worden de sneltoetsen weergegeven die kunnen worden gebruikt met de besturingssystemen Adaptive Form Editor, Theme Editor, Content Browser en Correspondence Management voor Windows en Macintosh.

Adaptieve formuliereditor adaptiveformeditor

Handeling
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
De browser Eigenschappen openen voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Alt+Enter
Alt+Return
Sluit de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Ctrl+Alt+W
Command+Alt+W
Wijzigingen opslaan in de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Ctrl+S
Command+S
Regel bewerken voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Ctrl+Alt+Enter
Command+Alt+Return
Schakelen tussen Voorvertoning en de momenteel geselecteerde modus (bijvoorbeeld Bewerken en Basisstructuur)
Ctrl+Shift+M
Ctrl+Shift+M*
Laatste wijziging ongedaan maken
Ctrl+Z
Ctrl+Z*
Laatste wijziging opnieuw
Ctrl+Y
Ctrl+Y*
Meerdere componenten selecteren
Shift+klikken
Shift+klikken
Geselecteerde component kopiëren
Ctrl-C
Ctrl-C*
Geselecteerde componenten knippen. De component cut verdwijnt pas als deze op de nieuwe locatie wordt geplakt.
Ctrl-X
Ctrl-X*
Componenten plakken
Ctrl+V
Ctrl+V
Geselecteerde componenten verwijderen
Ctrl+Del
Ctrl+Del*
Geselecteerde componenten verwijderen
Ctrl+Backspace
Ctrl+Backspace*
Tekst vet maken terwijl u de component Rich Text Editor in de modus Voorbeeld gebruikt
Ctrl+B
Ctrl+B*
Tekst cursief maken terwijl de component Rich Text Editor in de modus Voorbeeld wordt gebruikt
Ctrl+I
Ctrl+I*
Tekst vet maken terwijl u de component Rich Text Editor in de modus Voorbeeld gebruikt
Ctrl+U
Ctrl+U*
NOTE
Sneltoetsen gemarkeerd met een '&ast'; werken zowel met de Ctrl- als met Command-toets op macOS.
NOTE
Multi-select op een desktopapparaat:
  • Windows: Ctrl + klikken op de vereiste componenten.
  • macOS: Command + klikken op de vereiste componenten.

Thema-editor themeeditor

Handeling
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
De eigenschappenbrowser openen voor de geselecteerde component in een thema
Alt+Enter
Alt+Return
De eigenschappenbrowser sluiten voor de geselecteerde component in een thema
Ctrl+Alt+W
Command+Alt+W
Laatste wijziging ongedaan maken
Ctrl+Z
Ctrl+Z*
Laatste wijziging opnieuw
Ctrl+Y
Ctrl+Y*
Wijzigingen opslaan in de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde component in een thema
Ctrl+S
Ctrl+S*
NOTE
Sneltoetsen gemarkeerd met een '&ast'; werken zowel met de Ctrl- als met Command-toets op macOS.

Content Browser contentbrowser

Handeling
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Alle accordeons in de structuur Formulierobjecten van de Inhoudsbrowser uitvouwen wanneer deze de focus heeft
Ctrl+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-rechts, om uit te vouwen
Command+A om alle accordeons te selecteren gevolgd door Pijl-rechts om uit te vouwen
Alle accordeons samenvouwen in de structuur Formulierobjecten van de inhoudbrowser wanneer deze de focus heeft
Ctrl+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-links om samen te vouwen
Command+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-links om samen te vouwen
De geselecteerde accordeon uitbreiden in de formulierobjectstructuur
Pijl-rechts
Pijl-rechts
Geselecteerde accordeon samenvouwen in de formulierobjectstructuur
Pijl-links
Pijl-links
Volgend item selecteren in de Forms Objects tree
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Vorig item selecteren in de Forms-objectenstructuur
Pijl-omhoog
Pijl-omhoog

[1] Vervangt Ctrl + Pijl-rechts voor Windows en Command + Pijl-rechts voor macOS.
[2] Vervangt Ctrl + Pijl-links voor Windows en Command + Pijl-links voor macOS.

Correspondentenbeheer correspondence-management

Deze sectie bevat een lijst met verschillende toetsenborden en toegankelijkheidssneltoetsen die u kunt gebruiken in de teksteditor voor Correspondentiebeheer. U kunt deze sneltoetsen gebruiken als u:

  • Een Tekst element
  • Een tekstmodule bewerken nadat u op het desbetreffende pictogram Bewerken hebt getikt ( edittextmodule ) wanneer correspondentie maken.

Tekst selecteren en de cursor verplaatsen text-selection-and-moving-the-cursor-around

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Huidige woord selecteren
Ctrl+Shift+Pijl-rechts
Command+Shift+Pijl-rechts
Vorig woord selecteren
Ctrl+Shift+Pijl-links
Command+Shift+Pijl-links
Een selectie uitbreiden naar het begin van een alinea
Ctrl+Shift+Pijl-omhoog
Command+Shift+Pijl-omhoog
Een selectie uitbreiden naar het einde van een alinea
Ctrl+Shift+Pijl-omlaag
Command+Shift+Pijl-omlaag
Alle tekst in de teksteditor selecteren
Ctrl+A
Command+A
De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
Ctrl+Pijl-rechts
Option+Pijl-rechts [1]
De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
Ctrl+Pijl-links
Option+Pijl-links
De cursor naar de volgende alinea verplaatsen.
Ctrl+Pijl-omlaag
Option+Pijl-omlaag
De cursor naar de vorige alinea verplaatsen.
Ctrl+Pijl-omhoog
Option+Pijl-omhoog
Tekst één voor één teken in achterwaartse richting selecteren
Shift+Pijl-links
Shift+Pijl-links
Selecteer tekst een voor een teken in voorwaartse richting
Shift+Pijl-rechts
Shift+Pijl-rechts
Tekst een voor een alinea selecteren in de achterwaartse richting
Shift+Up-toets
Shift+Up-toets
Selecteer tekst een voor een alinea voorwaarts
Shift+Down
Shift+toets ingedrukt
Selecteer tekst tot de huidige positie van de pagina wordt gestart
Shift+Page Up
Fn+Shift+Pijl-omhoog
Tekst selecteren tot einde vanaf de eindpositie van de pagina
Shift+Page Down
Fn+Shift+Pijl-omlaag
De cursor naar het einde van de pagina verplaatsen
Page Down
Fn+Pijl-omlaag
De cursor naar het begin van de pagina verplaatsen
Page Up
Fn+Pijl-omhoog
Tekst vanaf de huidige positie tot het einde selecteren (van de module)
Shift+Ctrl+End
Command+Shift+Pijl-omlaag
Tekst vanaf de huidige positie tot het begin selecteren (van de module)
Shift+Ctrl+Home
Command+Shift+Pijl-omhoog
De cursor naar de beginpositie verplaatsen
Ctrl+Home
Command+Pijl-omhoog
De cursor naar de eindpositie verplaatsen
Ctrl+End
Command+Pijl-omlaag

Tekstuitlijning text-alignment

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Alinea centreren
Ctrl+E
Ctrl+Command+E
Een alinea links uitlijnen
Ctrl+L
Ctrl+Command+L
Een alinea rechts uitlijnen
Ctrl+R
Ctrl+Command+R
Alinea uitvullen
Ctrl+J
Ctrl+Command+J

Handelingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren undo-and-redo-actions

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Ongedaan maken
Ctrl+Z
Command+Z / Ctrl+Command+Z
Opnieuw
Ctrl+Y
Command+Y

Fontgrootte wijzigen changing-font-size

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
De tekengrootte vergroten
Ctrl+Shift+>
Ctrl+Shift+>
De tekengrootte verkleinen
Ctrl+Shift+<
Ctrl+Shift+<

Een woord verwijderen deleting-a-word

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Woord links van cursor verwijderen
Ctrl+Backspace
Option+Delete
Woord rechts van cursor verwijderen
Ctrl+Delete
Ctrl+Delete

Kopiëren en plakken copy-and-paste

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Tekst plakken
Ctrl+V / Shift + Invoegen
Command+V
Geselecteerde tekst knippen
Ctrl+X
Command+X
Geselecteerde tekst kopiëren
Ctrl+C
Command+C

Opmaak formatting

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets op macOS
Letter vet maken
Ctrl+Alt+B / Ctrl+B
Command+B
Letter cursief maken
Ctrl+Alt+I / Ctrl+I
Command+I
Onderstrepen, letters
Ctrl+Alt+U / Ctrl+U
Command+U
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2