Samengestelde en uit meerdere pagina's bestaande elementen beheren managing-compound-assets

Adobe Experience Manager Assets kan vaststellen of een geüpload bestand verwijzingen bevat naar elementen die al in de opslagplaats bestaan. Deze functie is alleen beschikbaar voor ondersteunde bestandsindelingen. Als het geüploade element verwijzingen bevat naar Experience Manager elementen, wordt een bidirectionele koppeling gemaakt tussen de geüploade en de bestanden waarnaar wordt verwezen.

Naast het elimineren van overtolligheid, verwijzend de activa in Adobe Creative Cloud de toepassingen verbeteren samenwerking en verhoogt de efficiency en de productiviteit van gebruikers.

Experience Manager Assets ondersteunt bidirectionele referentie. U vindt de middelen waarnaar wordt verwezen op de elementdetailpagina van het geüploade bestand. Daarnaast kunt u de bestanden waarnaar wordt verwezen, weergeven op de pagina met elementdetails van het element waarnaar wordt verwezen.

Verwijzingen worden opgelost op basis van pad, document-id en instantie-id van de middelen waarnaar wordt verwezen.

Adobe Illustrator: Digitale elementen toevoegen als verwijzingen refai

U kunt verwijzen naar bestaande digitale elementen vanuit een Adobe Illustrator bestand.

 1. Gebruiken Experience Manager bureaubladtoepassing, haalt u de digitale elementen op in het lokale bestandssysteem. Navigeer naar de bestandssysteemlocatie van het element waarnaar u wilt verwijzen.

 2. Sleep het element van de lokale map naar de map Illustrator bestand.

 3. Sla de Illustrator bestand naar het gemonteerde station, of uploaden aan de Experience Manager opslagplaats.

 4. Nadat de workflow is voltooid, gaat u naar de pagina met elementdetails voor het element. De verwijzingen naar bestaande digitale elementen worden hieronder vermeld Dependencies in de References kolom.

  chlimage_1-84

 5. De middelen waarnaar wordt verwezen, die onder Dependencies Er kan ook naar worden verwezen door andere bestanden dan het huidige bestand. Als u een lijst met referentiebestanden voor een element wilt weergeven, klikt u op het element onder in Dependencies.

  chlimage_1-85

 6. Klik op View Properties op de werkbalk. In de Properties pagina, wordt de lijst met bestanden die verwijzen naar het huidige element weergegeven onder de References in de Basic tab.

  de verwijzingen van Experience Manager Assets in de kolom Referenties in de elementdetails weergeven

  Afbeelding: Verwijzingen naar elementen in de elementen.

Adobe InDesign: Digitale elementen toevoegen als verwijzingen add-aem-assets-as-references-in-adobe-indesign

Verwijzen naar digitale elementen vanuit een InDesign bestand, sleept u elementen naar het InDesign bestand of exporteer de InDesign bestand als ZIP-archief.

Er bestaan al elementen waarnaar wordt verwezen in Experience Manager Assets. U kunt subelementen extraheren via configureren, InDesign Server. Ingesloten elementen in een InDesign bestand wordt geëxtraheerd als subelementen.

NOTE
Als de InDesign Server proxied is, InDesign de voorvertoning van de bestanden is ingesloten in de XMP metagegevens. In dit geval is het niet expliciet vereist miniatuurextractie uit te voeren. Als de InDesign Server is niet proxy, moeten miniaturen expliciet worden uitgepakt voor InDesign bestanden.

Wanneer een INDD-bestand wordt geüpload, worden de verwijzingen opgehaald door te zoeken naar elementen met xmpMM:InstanceID en xmpMM:DocumentID in de repository.

Verwijzingen maken door elementen te slepen create-references-by-dragging-aem-assets

Deze procedure lijkt op digitale elementen toevoegen als verwijzingen in Adobe Illustrator.

Verwijzingen naar elementen maken door een ZIP-bestand te exporteren create-references-to-aem-assets-by-exporting-a-zip-file

 1. Voer de stappen uit in Workflowmodellen maken om een workflow te maken.
 2. Gebruik de Pakketfunctie van Adobe InDesign om het document te exporteren. Adobe InDesign U kunt een document en de gekoppelde elementen als een pakket exporteren. In dit geval bevat de geëxporteerde map een Links map met subelementen in het dialoogvenster InDesign bestand. De Links is aanwezig in dezelfde map als het INDD-bestand.
 3. Een ZIP-bestand maken en uploaden naar het Experience Manager opslagplaats.
 4. Start de Unarchiver workflow.
 5. Wanneer de werkstroom is voltooid, wordt er automatisch naar de verwijzingen in de map Koppelingen verwezen als subelementen. Navigeer naar de pagina met elementdetails op de pagina met InDesign en sluit het Rail.

Adobe Photoshop: Digitale elementen toevoegen als verwijzingen refps

 1. Gebruiken Experience Manager bureaubladtoepassing voor toegang tot Experience Manager Assets. Download de bestanden en open ze op het lokale bestandssysteem. Gebruik de Place Linked functionaliteit in Adobe Photoshop. Zie middelen plaatsen in bureaubladtoepassing.

 2. In opslaan Photoshop bestand naar het gekoppelde station of uploaden aan de Experience Manager opslagplaats.

 3. Nadat de workflow is voltooid, worden de verwijzingen naar bestaande Experience Manager elementen worden weergegeven op de pagina met elementdetails.

  Als u de middelen waarnaar wordt verwezen wilt weergeven, sluit u de Rail op de pagina met elementdetails.

 4. De middelen waarnaar wordt verwezen, bevatten ook de lijst met elementen waarnaar wordt verwezen. Als u een lijst met middelen waarnaar wordt verwezen wilt weergeven, navigeert u naar de pagina met elementdetails en sluit u de Rail.

NOTE
Er kan ook worden verwezen naar de elementen in samengestelde elementen op basis van hun document-id en instantie-id. Deze functionaliteit is beschikbaar bij Adobe Illustrator en Adobe Photoshop alleen versies. Voor andere toepassingen wordt het verwijzen uitgevoerd op basis van het relatieve pad van gekoppelde elementen in het belangrijkste samengestelde element, zoals dat in eerdere versies van Experience Manager.

Subelementen maken generate-subassets

Voor de ondersteunde elementen met indelingen van meerdere pagina's: PDF-bestanden, AI-bestanden, Microsoft PowerPoint en Apple Keynote bestanden, en Adobe InDesign bestanden — Experience Manager U kunt subelementen genereren die overeenkomen met elke afzonderlijke pagina van het oorspronkelijke element. Deze subassets zijn gekoppeld aan de parent elementen toevoegen en de weergave van meerdere pagina's vergemakkelijken. Voor alle andere doeleinden worden de subactiva behandeld als normale activa in Experience Manager.

Genereren van subelementen wordt standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om het genereren van subelementen in te schakelen:

 1. Aanmelden Experience Manager als beheerder. Ga naar Tools > Workflow > Models.
 2. Selecteren DAM Update Asset workflow en klik op Edit.
 3. Klikken Toggle Side Panel en zoek de Create Sub Asset stap. Voeg de stap toe aan de workflow. Klik op Sync.

Voer een van de volgende handelingen uit om de subelementen te genereren:

 • Nieuwe activa: De DAM Update Assets workflow wordt uitgevoerd voor elk nieuw element waarnaar wordt geüpload Experience Manager. Subelementen worden automatisch gegenereerd voor nieuwe elementen van meerdere pagina's.

 • Bestaande elementen van meerdere pagina's: voer handmatig het DAM Update Assets workflow volgens een van de volgende stappen:

  • Selecteer een element en klik op Timeline om het linkerdeelvenster te openen. U kunt ook de sneltoets gebruiken alt + 3. Klikken Start Workflow, selecteert u DAM Update Asset, klikt u op Starten klik op Proceed.
  • Selecteer een element en klik op Create > Workflow op de werkbalk. Selecteer in het pop-updialoogvenster de optie DAM Update Asset workflow, klik op Starten klik op Proceed.

Met name voor Microsoft Word-documenten voert u de opdracht DAM Parse Word Documents workflow. Het genereert een cq:Page uit de inhoud van het Microsoft Word-document. Er wordt verwezen naar de afbeeldingen die uit het document zijn geëxtraheerd. cq:Page component. Deze afbeeldingen worden geëxtraheerd, zelfs als het genereren van subelementen is uitgeschakeld.

NOTE
In de Create Sub Asset Process - Step Properties in Process Arguments, kunt u het aantal subelementen opgeven dat Experience Manager wordt gegenereerd. De standaardwaarde is 5. Laat het veld leeg als u alle subelementen wilt genereren. Als het veld een negatief veld heeft, worden geen subactiva gegenereerd.

Subelementen weergeven viewing-subassets

De subelementen worden alleen weergegeven als de subelementen zijn gegenereerd en beschikbaar zijn voor het geselecteerde element met meerdere pagina's. Open het element met meerdere pagina's om de gegenereerde subelementen weer te geven. Klik in de linkerbovenhoek van de pagina op Optie voor het openen van het linkerspoor en klik op Subassets in de lijst. Wanneer u Subassets in de lijst. U kunt ook de sneltoets gebruiken alt + 5.

Subelementen weergeven voor elementen die uit meerdere paginas bestaan

Pagina's van een bestand met meerdere pagina's weergeven view-pages-of-a-multi-page-file

U kunt een bestand met meerdere pagina's, zoals PDF, INDD, PPT, PPTX en AI, weergeven met de functie Paginaviewer van Experience Manager Assets. Een element met meerdere pagina's openen en klikken View Pages linksboven op de pagina. In de Paginaviewer die wordt geopend, worden de pagina's van het element en de besturingselementen weergegeven waarmee u door elke pagina kunt bladeren en erop kunt inzoomen.

Paginas van elementen met meerdere paginas weergeven en bekijken

Voor InDesignkunt u pagina's uitnemen met InDesign Server. Als de voorvertoningen van pagina's worden opgeslagen tijdens InDesign bestanden maken en vervolgens InDesign Server is niet vereist voor het uitnemen van pagina's.

De volgende opties zijn beschikbaar in de werkbalk, in de linkerrails en in de besturingselementen voor de Paginaviewer:

 • Desktop Actions om een specifiek subelement te openen of te tonen met Experience Manager bureaubladtoepassing. Zie hoe te Desktophandelingen configureren als u Experience Manager bureaubladtoepassing.

 • Properties wordt geopend Properties pagina van het specifieke subelement.

 • Annotate kunt u het specifieke subelement annoteren. De annotaties die u op afzonderlijke subelementen gebruikt, worden samen verzameld en weergegeven wanneer het bovenliggende element wordt geopend voor weergave.

 • Page Overview worden alle subelementen tegelijkertijd weergegeven.

 • Timeline optie van de linkerspoorstaaf na het klikken Optie voor het openen van het linkerspoor geeft de activiteitsstroom voor het bestand weer.

Beste werkwijzen en beperking best-practice-limitation-tips

 • Het genereren van subelementen kan op elke Experience Manager implementatie. Als u subassets genereert wanneer complexe elementen worden geüpload, voegt u de stap toe in de DAM-workflow voor het bijwerken van middelen. Als u op verzoek subassets genereert, maakt u een aparte workflow om subassets te genereren. Met een specifieke workflow kunt u de andere stappen in de DAM-workflow voor het bijwerken van middelen overslaan en computerbronnen opslaan.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2