Rapporten

NOTE
De Upgrade Compatibility Tool is alleen beschikbaar voor Adobe Commerce-instanties.

Op grond van de analyse Upgrade Compatibility Tool U kunt een rapport exporteren dat een lijst met problemen voor elk bestand bevat waarin de ernst, foutcode en beschrijving van de fout worden aangegeven. De Upgrade Compatibility Tool het rapport wordt in twee verschillende formaten geëxporteerd:

Zie het volgende bevel-lijn interfacevoorbeeld van een rapport:

File: /app/code/Custom/CatalogExtension/Controller/Index/Index.php
------------------------------------------------------------------
 * [WARNING][1131] Line 10: Extending from class 'Magento\Framework\App\Action\Action' that is @deprecated on version '2.4.4'
 * [ERROR][1328] Line 10: Implemented interface 'Magento\Framework\App\Action\HttpGetActionInterface' that is non API on version '2.4.4'

Controleer de Verwijzing naar foutbericht onderwerp voor meer informatie over de verschillende fouten dit rapport kan veroorzaken.

Dit verslag bevat ook een gedetailleerde samenvatting die het volgende laat zien:

 • Huidige versie: de versie die momenteel is geïnstalleerd.
 • Doelversie: de versie waarnaar u wilt upgraden.
 • Uitvoeringstijd: de hoeveelheid tijd die de analyse nodig had om het rapport op te stellen (mm:ss).
 • Modules die update vereisen: het percentage modules dat compatibiliteitsproblemen bevat en moet worden bijgewerkt.
 • Bestanden die moeten worden bijgewerkt: het percentage bestanden dat compatibiliteitsproblemen bevat en moet worden bijgewerkt.
 • Totaal aantal kritieke fouten: het aantal gevonden kritieke fouten.
 • Totaal aantal fouten: het aantal gevonden fouten.
 • Totaal aantal waarschuwingen: het aantal gevonden waarschuwingen.
 • piekgebruik van geheugen: de maximale hoeveelheid geheugen die Upgrade Compatibility Tool is bereikt tijdens de uitvoering.

Zie het volgende bevel-lijn interfacevoorbeeld:

 ----------------------------- -----------------
 Current version        2.4.1
 Target version        2.4.4
 Execution time        1m:8s
 Modules that require update  71.67% (43/60)
 Files that require update   18.05% (96/532)
 Total critical issues     24
 Total errors         159
 Total warnings        53
 Memory peak usage       902.00 MB
 ----------------------------- -----------------

JSON-bestand

U kunt de uitvoer van het JSON-bestand ophalen terwijl u het dialoogvenster Upgrade Compatibility Tool op een opdrachtregelinterface. De JSON het bestand bevat exact dezelfde informatie als in het dialoogvenster Upgrade Compatibility Tool uitvoer:

 • Een lijst met geïdentificeerde problemen.
 • Een samenvatting van de analyse.

Voor elke ondervonden kwestie, verstrekt het rapport gedetailleerde informatie zoals de ernst en de beschrijving van het probleem.

Deze exporteren JSON bestand in een andere uitvoermap:

bin/uct upgrade:check <dir> --json-output-path[=JSON-OUTPUT-PATH]

Waar de argumenten als volgt zijn:

 • <dir>: Adobe Commerce-installatiemap.
 • [=JSON-OUTPUT-PATH]: Padmap voor het exporteren van de map JSON uitvoerbestand.
NOTE
Het standaardpad voor de uitvoermap is var/output/[TIME]-results.json.

HTML-rapport

U kunt het rapport van de HTML krijgen terwijl het in werking stellen van het hulpmiddel op een bevel-lijn interface of door Site-Wide Analysis Tool. Het verslag-HTML bevat ook:

 • Een lijst met geïdentificeerde problemen.
 • Een samenvatting van de analyse.

HTML-rapport - Samenvatting

U kunt gemakkelijk door de geïdentificeerde kwesties navigeren tijdens Upgrade Compatibility Tool analyse.

U kunt de problemen die in het rapport worden weergegeven, filteren op basis van het minimale emissieniveau (de standaardwaarde is WARNING).

In de rechterbovenhoek bevindt zich een vervolgkeuzelijst waarin u een ander niveau kunt selecteren. De lijst met geïdentificeerde problemen wordt dienovereenkomstig gefilterd.

Rapport HTML - Vervolgkeuzemogelijkheden

NOTE
De kwesties met lager uitgifteniveau worden geschrapt maar u krijgt een bericht zodat bent u altijd op de hoogte van de geïdentificeerde kwesties per module.

Het verslag-HTML bevat ook vier verschillende grafieken:

 • Modules naar uitgifteernst: Toont strengheidsverdeling door modules.
 • Bestanden met de ernst van de uitgave: geeft de verdeling naar bestandsgrootte weer.
 • Modules geordend op totaal aantal emissies: Toont de 10 meest gecompromitteerde modules rekening houdend met waarschuwingen, fouten, en kritieke fouten.
 • Modules met relatieve grootten en problemen: Hoe meer bestanden een module bevat, hoe groter de cirkel. Hoe meer problemen een module heeft, hoe meer rood de cirkel wordt weergegeven.

Deze grafieken staan u toe om de modules te identificeren die het meest gecompromitteerd zijn en degenen die meer werk vereisen om een verbetering uit te voeren.

HTML-rapport - Diagrammen

De diagrammen van het HTML-rapport worden eveneens dienovereenkomstig bijgewerkt, met uitzondering van de Modules with relative sizes and issues, die met de min-issue-level die oorspronkelijk was opgezet.

Als u verschillende resultaten wilt zien voor de Modules with relative sizes and issues diagram, moet u het bevel opnieuw in werking stellen die een andere waarde voor het verstrekken --min-issue-level -optie.

Rapport HTML - Bubble Chart Diagram

Dit HTML-rapport exporteren naar een andere uitvoermap:

bin/uct upgrade:check <dir> --html-output-path[=HTML-OUTPUT-PATH]

Waar de argumenten als volgt zijn:

 • <dir>: Adobe Commerce-installatiemap.
 • [=HTML-OUTPUT-PATH]: Padmap voor het exporteren van de map .html uitvoerbestand.
NOTE
Het standaardpad voor de uitvoermap is var/output/[TIME]-results.html.
recommendation-more-help
83a60e0e-8849-4685-a8cd-c129ecd795ea