Upgrade Compatibility Tool foutberichten

NOTE
De Upgrade Compatibility Tool is alleen beschikbaar voor Adobe Commerce-instanties.

Deze naslaggids voor foutberichten bevat informatie over fouten die kunnen optreden tijdens het uitvoeren van de opdracht Upgrade Compatibility Tool.

Foutberichten worden ingedeeld op niveau (kritieke problemen, fouten en waarschuwingen) en type (kerncode, aangepaste code en GraphQL-schema's). Elk type bevat de volgende informatie:

  • Foutcode: De door Adobe Commerce toegewezen id voor het foutbericht.
  • Foutbeschrijving: Een beschrijving die de oorzaak van de fout samenvat.
  • Door fout voorgestelde actie: Indien van toepassing, verstrekt raad om de fout problemen op te lossen en op te lossen.

Kritieke kwesties

Basiscode

Deze fouten worden gerapporteerd wanneer sommige kernbestanden ontbreken of niet overeenkomen met het origineel.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
2001
Kernbestand niet gevonden
Voer de composer install opdracht uit de hoofdmap van het project.
2002
Het kernbestand is gewijzigd
Voer de composer install opdracht uit de hoofdmap van het project.
2003
Composerafhankelijkheid is niet geïnstalleerd
Ontbrekende composer-afhankelijkheid kan mogelijk problemen veroorzaken. Afhankelijkheid herstellen door uit te voeren composer require package_name.
2005
Kernmap niet gevonden
Voer de composer install opdracht uit de hoofdmap van het project.

Aangepaste code

Er treden kritieke fouten op wanneer de aangepaste code verwijst naar entiteiten die niet aanwezig zijn in de Adobe Commerce-doelversie. Deze fouten worden ook gemeld wanneer de kritieke coderingsnormen zijn geschonden.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
1110
Niet-bestaande Adobe Commerce-klasse/interface instantiëren
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api. Niet-bestaande Adobe Commerce-klasse/interface instantiëren.
1111
Uitbreiden vanaf een niet-bestaande Adobe Commerce-klasse
De uitgebreide klasse is niet meer aanwezig in de codebase. Overerving wordt niet aanbevolen voor het uitbreiden van de Adobe Commerce-functionaliteit. Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1112
Niet-bestaande Adobe Commerce-klasse importeren
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1113
Niet-bestaande Adobe Commerce-klasse laden
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1114
Niet-bestaande Adobe Commerce-klasse gebruiken
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1214
Niet-bestaande Adobe Commerce-constante gebruiken
Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1215
Niet-bestaande Adobe Commerce-constante overschrijven
Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1216
Toewijzing van een niet-bestaande Adobe Commerce-constante
Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1312
Niet-bestaande Adobe Commerce-interface geïmporteerd
Overweeg de overerving te verwijderen of het te vervangen met de interface die in het werkingsgebied van de aanpassing wordt geïntroduceerd.
1314
Gebruikte niet-bestaande Adobe Commerce-interface
Overweeg de overerving te verwijderen of het te vervangen met de interface die in het werkingsgebied van de aanpassing wordt geïntroduceerd.
1317
Overgenomen, niet-bestaande Adobe Commerce-interface
Overweeg de overerving te verwijderen of het te vervangen met de interface die in het werkingsgebied van de aanpassing wordt geïntroduceerd.
1318
Niet-bestaande Adobe Commerce-interface geïmplementeerd
Overweeg de overerving te verwijderen of het te vervangen met de interface die in het werkingsgebied van de aanpassing wordt geïntroduceerd.
1410
Adobe Commerce-methode zonder aanroep
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1514
Niet-bestaande Adobe Commerce-eigenschap gebruiken
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1515
Niet-bestaande Adobe Commerce-eigenschap overschrijven
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1516
Toewijzing van niet-bestaande Adobe Commerce-eigenschap
Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api. Werk het toegangsniveau van het bezit aan privé bij als het binnen één enkele klasse slechts kan worden gebruikt.
5002
De openingstag PHP moet de eerste inhoud in het bestand zijn
Zorg ervoor dat het bestand geen inhoud bevat voordat de PHP-openingstag wordt weergegeven.
5003
Functie is vervangen
Gebruik een vervanging die in het foutbericht wordt voorgesteld. Als het bericht geen vervanging voorstelt, is een nauw overzicht nodig om een alternatieve functie of implementatie te selecteren.
5005
PHP-syntaxisfout
De code moet worden bijgewerkt om te voldoen aan de PHP syntaxisstandaarden.
5072
Mogelijke schending van het ontwerp van Magento 2. Doorgaans een Magento 1.x-constructie gedetecteerd
Constructie bijwerken naar Magento 2-standaarden.
5076
Kan niet gebruiken in naamruimte zoals deze is gereserveerd sinds PHP 7
Vervang het gereserveerde woord in de naamruimte door een niet-gereserveerd trefwoord.
5077
Kan niet gebruiken als klassenaam omdat deze is gereserveerd sinds PHP 7
Vervang de gereserveerde klassenaam door een niet-gereserveerde naam.

DB-schema

Kritieke problemen met het DB-schema worden gerapporteerd als verwijderde kerntabellen of kolommen worden aangeduid door aangepaste beperkingen.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
7009
Aangepaste beperking verwijst naar een kerntabel die is verwijderd in de doelversie
De kenmerken constraint of update referenceTable en referenceColumn verwijderen
7010
Aangepaste beperking verwijst naar een kernkolom die is verwijderd in de doelversie
De beperking verwijderen of het kenmerk referenceColumn bijwerken

GraphQL Schema

De kritieke kwesties van het Schema van GraphQL worden opgeheven als de schemapunten niet aanwezig in de doelversie zijn.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
3101
Type is verwijderd
Maak een lijst van alle vragen die naar dit gebied van verwijzingen voorzien. Controleer of deze query's door de aanpassingsimplementatie worden gebruikt. Werk de cliëntcode bij om de veranderde vraaginterface te behandelen.
3102
Type verwijderd uit samenvoeging
Als het union-type wordt gebruikt in de GraphQL-aanvraag voor constructie of verwerking van reacties, moet het mogelijk worden bijgewerkt.
3103
Veld verwijderd
Controleer of naar het veld wordt verwezen in de aanpassingscodebase. Pas de implementatie aan om het nieuwe veldtype correct af te handelen.
3105
Geïmplementeerde interface verwijderd
Controleer of het type dat de verwijderde interface implementeert, wordt gebruikt in de aanpassing. De implementatie moet mogelijk worden bijgewerkt als deze afhankelijk is van de verwijderde interface.
3106
Waarde verwijderd uit opsommingsteken
Als de verwijderde enum-waarde wordt gebruikt in de GraphQL-aanvraagconstructie of -implementatie voor reactieverwerking, moet deze mogelijk worden bijgewerkt.
3107
Argument verwijderd
Controleer of het veld wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Verwijder het argument voor dit veld.
3109
Richtlijn verwijderd
Controleer of de instructie wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Pas de implementatie aan om de verwijzing naar de richtlijn te verwijderen.
3110
Het argument Directive is verwijderd
Controleer of de instructie wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Verwijder het argument van de compilerinstructie.
3111
Richtlijn herhaalbaar verwijderd
Controleer of de instructie wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Pas de implementatie aan om de interfaceveranderingen te behandelen.
3112
Locatie van aanwijzing verwijderd
Controleer of de instructie wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Pas de implementatie aan om de interfaceveranderingen te behandelen.
3201
Type gewijzigd type
Maak een lijst van alle vragen die naar dit gebied van verwijzingen voorzien. Controleer of deze query's door de aanpassingsimplementatie worden gebruikt. Werk de cliëntcode bij om de veranderde vraaginterface te behandelen.
3203
Gewijzigd veld
Controleer of naar het veld wordt verwezen in de aanpassingscodebase. Pas de implementatie aan om het nieuwe veldtype correct af te handelen.
3207
Oorspronkelijk gewijzigd argument
Controleer of het veld wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Werk het argumenttype voor dit gebied bij.
3303
Vereist invoerveld toegevoegd
Het veld moet aan het verzoek worden toegevoegd als de query met dit veld wordt gebruikt voor de aanpassing.
3307
Vereist argument toegevoegd
Controleer of het veld wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Het nieuwe vereiste argument moet worden opgegeven wanneer het veld wordt gebruikt.
3310
Vereist argument voor compilatie toegevoegd
Controleer of de instructie wordt gebruikt in de aanpassingscodebase. Voeg het argument van de compilerinstructie toe.

Fouten

Aangepaste code

Er worden aangepaste codefouten gegenereerd wanneer aangepaste code gebruikmaakt van Adobe Commerce-entry-punten die niet worden beschouwd als/gemarkeerd als @api. Het gedrag van dergelijke toegangspunten blijft niet gegarandeerd. De aanpassing moet @api ingangspunten. De functionaliteit die is gebaseerd op niet-API Adobe Commerce-code moet na de upgrade worden getest. Deze fouten worden ook gemeld wanneer belangrijke coderingsnormen zijn overtreden.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
1104
De niet-API-klasse gebruiken die de API-interface overerft
Klassen die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt overwegen de code bij te werken om te vertrouwen op de interface die als @api in plaats daarvan. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1121
Uitbreiden vanaf niet-Adobe Commerce API-klasse
De uitgebreide klasse is niet meer aanwezig in de codebase. Overerving wordt niet aanbevolen voor het uitbreiden van de Adobe Commerce-functionaliteit. Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1122
Niet-Adobe Commerce API-klasse importeren
De uitgebreide klasse is niet meer aanwezig in de codebase. Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1123
Niet-Adobe Commerce API-klasse laden
De uitgebreide klasse is niet meer aanwezig in de codebase. Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1124
Niet-Adobe Commerce API-klasse gebruiken
De uitgebreide klasse is niet meer aanwezig in de codebase. Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1224
Niet-Adobe Commerce API-constante gebruiken
Constanten die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1225
Niet-Adobe Commerce API-constante overschrijven
Constanten die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1226
Toewijzing van een niet-Adobe Commerce API-constante
Constanten die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1322
Geïmporteerde niet-Adobe Commerce API interface
Interfaces niet gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt deze overerving verwijderen of vervangen door overerving van de Adobe Commerce-interface die is gemarkeerd als @api of een interface die in het werkingsgebied van aanpassingscode wordt geïntroduceerd.
1324
Gebruikte niet-Adobe Commerce API-interface
Interfaces niet gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt deze overerving verwijderen of vervangen door overerving van de Adobe Commerce-interface die is gemarkeerd als @api of een interface die in het werkingsgebied van aanpassingscode wordt geïntroduceerd.
1327
Overgenomen niet-Adobe Commerce API-interface
Constanten die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. Overweeg in plaats hiervan een privéconstante van de vereiste waarde in de aangepaste code te introduceren en te gebruiken.
1328
Geïmplementeerde niet-Adobe Commerce API-interface
Interfaces niet gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt deze overerving verwijderen of vervangen door overerving van de Adobe Commerce-interface die is gemarkeerd als @api of een interface die in het werkingsgebied van aanpassingscode wordt geïntroduceerd.
1420
Niet-Adobe Commerce API-klasse/interface instantiëren
Klassen die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt overwegen de code bij te werken om te vertrouwen op de interface die als @api in plaats daarvan. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest. De aanbevolen manier om een instantie van de klasse op te halen, is ook het gebruik van DI. U kunt een factory gebruiken als een nieuwe instantie van de klasse is vereist.
1428
Mogelijke afhankelijkheid van uitvoeringsdetails.
Klassen die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt overwegen de code bij te werken om te vertrouwen op de interface die als @api in plaats daarvan. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1429
Niet-Adobe Commerce API-methoden aanroepen
Methoden die niet zijn gemarkeerd als @api of niet zijn gedeclareerd binnen de API-klasse/interface, kunnen worden gewijzigd. Zelfs als de interface van de methode niet in de nieuwe versie wordt bijgewerkt, kan zijn gedrag of output verschillend zijn. U kunt ook op een interfacemethode vertrouwen. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1449
Oproep aan niet-interfacemethode (die in implementatie aanwezig is)
Methoden die niet in de interface worden gedeclareerd, kunnen worden gewijzigd. U kunt ook op een interfacemethode vertrouwen. Anders, zou de functionaliteit die op deze implementatie baseert na de verbetering moeten worden getest.
1524
Niet-Adobe Commerce API-eigenschap gebruiken
Waarden van de eigenschappen die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt in plaats daarvan ook de API-interfacemethode gebruiken.
1525
Niet-Adobe Commerce API-eigenschap overschrijven
Waarden van de eigenschappen die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt in plaats daarvan ook de API-interfacemethode gebruiken.
1526
Toewijzing van niet-Adobe Commerce API-eigenschap
Waarden van de eigenschappen die niet zijn gemarkeerd als @api kan worden gewijzigd. U kunt in plaats daarvan ook de API-interfacemethode gebruiken.
5004
Functie zonder argument is vervangen
Geef de invoer door die moet worden gevalideerd als het eerste argument van de functie.
5007
Het gebruik van bepaalde functies wordt afgeraden
Gebruik deze functies niet.
5009
Sjabloonrichtlijnen kunnen geen methoden aanroepen. Alleen scalaire arraytoegang is toegestaan
Methodeaanroepen uit de sjabloon verwijderen.
5010
Sjabloon @vars commentaarblok bevat ongeldige JSON
Ongeldige JSON corrigeren.
5011
Sjabloon @vars commentaarblok bevat ongeldig label
Ongeldig label corrigeren.
5012
Sjabloon @vars commentaarblok bevat geen variabele die in de sjabloon wordt gebruikt
Voeg ontbrekende variabele toe aan @vars-commentaarblok.
5013
Vermijd het gebruik van zelfsluitende tag met niet-void HTML-element
Gebruik in plaats hiervan de afsluitende tag.
5014
De "active" kenmerk is verouderd
De lijst van actieve modules wordt bepaald in plaatsingsconfiguratie.
5015
De <param> knooppunt is verouderd
Gebruiken <argument name="..." xsi:type="..."> in plaats daarvan.
5016
De <instance> knooppunt is verouderd
Gebruiken <argument name="..." xsi:type="object"> in plaats daarvan.
5017
De <array> knooppunt is verouderd
Gebruiken <argument name="..." xsi:type="array"> in plaats daarvan.
5018
De <item key="..."> knooppunt is verouderd
Gebruiken <item name="..." xsi:type="..."> in plaats daarvan.
5019
De <value> knooppunt is verouderd
Geef in plaats daarvan de werkelijke waarde op als letterlijk teken in de tekst.
5020
Verouderd knooppunt: <supported_blocks>
Te vervangen door <supported_containers>.
5021
Verouderd knooppunt: <block_name>
Te vervangen door <container_name>.
5022
Fabrieksnaam gedetecteerd
Het type widget mag niet beginnen met /.
5023
Verouderde ACL structuur die in lijn wordt ontdekt
Ga naar lib/internal/Magento/Framework/Acl/etc/acl.xsd.
5024
Achterhaalde menustructuur aangetroffen in regel
Ga naar app/code/Magento/Backend/etc/menu.xsd.
5025
Verouderde systeemconfiguratiestructuur aangetroffen in bestand
Ga naar app/code/Magento/Config/etc/system_file.xsd.
5026
Niet gebruiken "text/javascript" type, kenmerk
Gebruik alleen leden van het type public.
5028
Toegang tot beschermde en particuliere leden van Block klasse is verouderd in HTML-sjablonen
Gebruik alleen leden van het type public.
5031
Bevat verouderde methode
Gebruiken getConnection() in plaats daarvan.
5042
Onjuiste indeling van PHP-klasseverwijzing
Controleer of er naar de klasse wordt verwezen met alleen hoofdletters, cijfers en geen slash.
5043
Onjuiste indeling van moduleverwijzing
Controleer of er alleen naar de module wordt verwezen met behulp van letters, cijfers, onderstrepingstekens en geen slash.
5044
Klasse Zend_Db_Select is beperkt
Voorgestelde vervanging: \Magento\Framework\DB\Select.
5045
Klasse Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql is beperkt
Voorgestelde vervanging: \Magento\Framework\DB\Adapter\Pdo\Mysql.
5046
Klasse Magento\Framework\Serialize\Serializer\Serialize is beperkt
Voorgestelde vervanging: Magento\Framework\Serialize\SerializerInterface.
5047
Klasse ArrayObject is beperkt
Suggesties voor vervanging: aangepaste klasse, uitgebreid van ArrayObject met overschreven serialize/unserialize methodes.
5048
Klasse Magento\Framework\View\Element\UiComponent\ArrayObjectFactory is beperkt
Suggesties voor vervanging: in de fabriek wordt een aangepaste klasse gemaakt, uitgebreid van ArrayObject met overschreven serialize/unserialize methodes.
5050
Het blok waarnaar wordt verwezen, wordt verwijderd
Verwijzing naar blok verwijderen.
5051
output="toHtml" is verouderd
Gebruiken output="1".
5052
De klasse \Magento\Framework\View\Element\Text\ListText niet meer in layout wordt gebruikt
Klasse verwijderen \Magento\Framework\View\Element\Text\ListText van layout.
5053
Aanroep van methode via indelingsinstructie <action> is niet toegestaan
Vermijd het gebruik van de desbetreffende methode in <action>.
5054
helper attribute contains /
Verwijderen / van helperkenmerk.
5055
helper attribute does not contain ::
Toevoegen :: naar helper, kenmerk.
5056
Scripts installeren is verouderd
Gebruik declaratieve schemabenadering in module &#39;s etc/db_schema.xml- dossier.
5057
Scripts voor InstallSchema zijn verouderd
Gebruik declaratieve schemabenadering in module &#39;s etc/db_schema.xml- dossier.
5058
InstallData-scripts zijn verouderd
Gebruik gegevenspatches in de map Setup/Patch/Data van module.
5059
Scripts installeren is verouderd
Maak een klasse InstallData in de map Setup van de module.
5060
Upgradescripts zijn verouderd
Gebruik declaratieve schemabenadering in module &#39;s etc/db_schema.xml- dossier.
5061
UpgradeSchema-scripts zijn verouderd
Gebruik declaratieve schemabenadering in module &#39;s etc/db_schema.xml- dossier.
5062
UpgradeData-scripts zijn verouderd
Gebruik gegevenspatches in de map Setup/Patch/Data van module.
5063
Upgradescripts zijn verouderd
De de flardbenadering van het gebruik van gegevenspatches in de module \ van de Opstelling/van het Patch/van Gegevens dir.
5064
Terugkerende scripts zijn verouderd
Klasse Terugkeren maken in de map Setup van de module.
5065
'data' staat in een ongeldige map
Creeer een gegevenspatch binnen de omslag van de Opstelling/van het Patch/van Gegevens van de module voor gegevensverbeteringen of gebruik verklarende schemabenadering in het dossier van module etc/db_schema.xml voor schemaveranderingen.
5066
'sql' staat in een ongeldige map
Creeer een gegevenspatch binnen de omslag van de Opstelling/van het Patch/van Gegevens van de module voor gegevensverbeteringen of gebruik verklarende schemabenadering in het dossier van module etc/db_schema.xml voor schemaveranderingen.
5067
Knooppunten die door XPath worden geïdentificeerd zijn verouderd
Verouderde XML-code die in de fout is vermeld, moet worden bijgewerkt. Volg de suggesties in het foutbericht.
5068
Richtlijn {{htmlescape}} is verouderd
Gebruiken {{var}} in plaats daarvan.
5069
Richtlijn {{escapehtml}} is verouderd
Gebruiken {{var}} in plaats daarvan.
5070
De derde parameter is niet meer nodig voor getChildHtml()
3de parameter van vraag verwijderen aan getChildHtml().
5071
De vierde parameter is niet meer nodig voor getChildHtml()
Vierde parameter verwijderen van aanroep naar getChildHtml().
5073
Oudere tabelnamen met schuine streep moeten worden gecorrigeerd voor directe tabelnamen
Gebruik in plaats hiervan de directe tabelnaam.
5075
Toepassingsmodules mogen geen klassen uit testmodules gebruiken
Gebruik van klassen uit testmodules verwijderen.
5078
Klasse moet in constructor worden aangevraagd, anders kan compiler deze klassen niet vinden en genereren
Klasse toevoegen aan constructor.
5079
Het gebruik van variabelen van var-klassen wordt afgeraden
Gebruik 'var' niet om een klassevariabele te declareren.
5080
Mogelijke onbewerkte SQL-instructie gedetecteerd
Gebruik in plaats hiervan repositories of gegevenspatches.
5081
Het gebruik van hulpstukken in sjablonen wordt afgeraden
Gebruik in plaats hiervan ViewModel.
5082
Het gebruik van $this in sjablonen is afgekeurd
Gebruik in plaats hiervan $block.
5083
Constanten zijn niet toegestaan als het eerste argument van een vertaalfunctie
Gebruik in plaats hiervan letterlijke tekenreeks.
5085
Het gebruik van bepaalde functies wordt afgeraden
Gebruik in plaats hiervan de alternatieve functie die op het bericht wordt geadviseerd.
5087
Probleem met compatibiliteit met PHP-kruisversies
Volg de suggesties in het bericht en controleer de migratiehulplijn.
5088
Optionele parameters gevonden na vereiste parameters
Verplaats vereiste parameters na optionele parameters.
5089
Zichtbaarheid van methode final private gevonden
Zichtbaarheid methode wijzigen vanuit final private alleen private.
5090
Magisch, methode __set_state is niet gedefinieerd als static
Magisch, methode __set_state moet worden gedefinieerd als static.
5091
Klasse met __toString() methode niet overerven van Stringable interface
Toevoegen Stringable interface naar klasse met __toString() methode.
5092
is_resource() methode gebruikt voor functies die nu Object retourneren
Wijzigen is_resource() tot instanceof Object.
6001
jQuery.andSelf() verwijderd
Gebruiken jQuery.addBack().
6002
jQuery $.bind en $.unbind zijn afgekeurd
Gebruiken $.on en $.off in plaats daarvan.
6003
De jQuery-methode voor abonneren op gebeurtenis is afgekeurd en mag niet worden gebruikt
Gebruiken .on("event name", fn) in plaats van zich op die gebeurtenis te abonneren.
6003
jQuery-methode om gebeurtenis te activeren is afgekeurd en mag niet worden gebruikt
Gebruiken .trigger("event name") in plaats daarvan om die gebeurtenis te activeren.
6004
jQuery $.delegate en $.undelegate zijn afgekeurd
Gebruiken $.on en $.off in plaats daarvan.
6005
(jQuery.load() / jQuery.unload() / jQuery.error()) is verwijderd
Gebruik (.on("load", fn) / .on("unload", fn) / .on("error", fn)).
6006
jQuery.size() verwijderd
Gebruiken jQuery.length.
6007
jQuery.trim is vervangen
Gebruiken String.prototype.trim.
6008
(addButton, addContextToolbar, addMenuItem, addSidebar, file_browser_callback, insert_button_items, thema 'inlite', thema 'mobile', thema 'modern') is verwijderd
Code bijwerken om compatibel te zijn met tinymce5.
6009
jQuery.isFunction() is vervangen
In de meeste gevallen kan het worden vervangen door [typeof x == "function"].
6009
jQuery.type() is vervangen
Vervangen door een typecontrole zoals [typeof x == "function"].
6009
jQuery.isArray() is vervangen
Gebruik in plaats hiervan de methode native Array.isArray.
6009
jQuery.parseJSON() is vervangen
Als u JSON-tekenreeksen wilt parseren, gebruikt u in plaats daarvan de native JSON.parse-methode.
6010
(jQuery.expr[":"], jQuery.expr.filters) is vervangen
Gebruik in plaats hiervan jQuery.expr.pseudo.

DB-schema

De fouten van het schema van OB worden opgeheven als de gegevensbestandlijsten, de kolommen, de indexen of de beperkingen, die in de versie van doelAdobe Commerce worden toegevoegd of worden verwijderd, in conflicten met het schema van het douanegegevensbestand kunnen resulteren.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
7001
De doelkernversie introduceert een tabel met dezelfde naam als een tabel die is gedeclareerd door een aangepaste module
De nieuwe kerntabel gebruiken (indien van toepassing) of de naam van de aangepaste tabel wijzigen
7002
De kernlijst die door een douanemodule wordt uitgebreid werd verwijderd in de doelversie
Alle verwijderde verwijzingen naar kerntabellen moeten uit de codebase worden verwijderd
7003
De doelkernversie introduceert een kolom met de zelfde naam zoals een kolom die door een douanemodule wordt verklaard
De nieuwe kernkolom gebruiken (indien van toepassing) of de naam van de aangepaste kolom wijzigen
7004
De kernkolom die door een douanemodule wordt uitgebreid werd verwijderd in de doelversie
Alle verwijderde verwijzingen naar kernkolommen moeten uit de codebase worden verwijderd
7005
De doelkernversie introduceert een index met zelfde referenceId zoals een index die door een douanemodule wordt verklaard
Verwijderen (als gedupliceerd naar de nieuwe kernindex) of de naam van de aangepaste index wijzigen
7006
De kernindex die met een aangepaste module is uitgebreid, is verwijderd uit de doelversie
Alle verwijderde verwijzingen naar de kernindex moeten uit de codebase worden verwijderd
7007
De doelkernversie introduceert een beperking met dezelfde naam als een beperking die is gedeclareerd door een aangepaste module
Verwijderen (als deze waarde gelijk is aan de nieuwe kernbeperking) of de naam van de aangepaste restrictie wijzigen
7008
De kernbeperking die door een douanemodule wordt uitgebreid werd verwijderd in de doelversie
Gebruik de nieuwe kernbeperking (indien van toepassing) of wijzig de naam van de aangepaste restrictie

Waarschuwingen

Basiscode

Deze waarschuwingen worden gemeld wanneer er kleine inconsistenties zijn in de kerncodebase.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
2004
Versie composerafhankelijkheid komt niet overeen
De kwestie wijst erop dat de versie van de afhankelijkheid van Composer in metalon en daadwerkelijke project verschillend is. Afhankelijkheid bijwerken door uit te voeren composer update <package_name>.

Aangepaste code

Aangepaste waarschuwingen voor de code worden weergegeven wanneer verwijzingen naar afgekeurde code worden gedetecteerd. Dergelijke verwijzingen moeten worden vervangen door de ondersteunde extensiepunten. Let op de @see aantekening van vervangen item voor aanbevelingen. Deze fouten worden ook gemeld wanneer minder belangrijke coderingsnormen zijn overtreden.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
1131
Uitbreiding vanuit Adobe Commerce @deprecated class
De uitgebreide klasse wordt in toekomstige versies verwijderd. Overerving wordt niet aanbevolen voor het uitbreiden van de Adobe Commerce-functionaliteit. Code bijwerken voor het gebruik van een klasse die is gemarkeerd als @api.
1132
Adobe Commerce importeren @deprecated class
De uitgebreide klasse wordt in toekomstige versies verwijderd. Gebruik Adobe Commerce-klasse die is gemarkeerd als @api in plaats daarvan.
1133
Adobe Commerce laden @deprecated class
De uitgebreide klasse wordt in toekomstige versies verwijderd. Gebruik Adobe Commerce-klasse die is gemarkeerd als @api in plaats daarvan.
1134
Adobe Commerce gebruiken @deprecated class
De uitgebreide klasse wordt in toekomstige versies verwijderd. Gebruik Adobe Commerce-klasse die is gemarkeerd als @api in plaats daarvan.
1234
Adobe Commerce gebruiken @deprecated constante
De vervangen constante wordt in de volgende versies verwijderd. Gebruik een constante die is gemarkeerd als @api of een privéconstante in uw implementatie.
1235
Adobe Commerce overschrijven @deprecated constante
De vervangen constante wordt in de volgende versies verwijderd. Gebruik een constante die is gemarkeerd als @api of een privéconstante in uw implementatie.
1236
Toewijzing van Adobe Commerce @deprecated constante
De vervangen constante wordt in de volgende versies verwijderd. Gebruik een constante die is gemarkeerd als @api of een privéconstante in uw implementatie.
1332
Geïmporteerde Adobe Commerce @deprecated interface
De vervangen interface wordt in de volgende versies verwijderd. Gebruik een interface of klasse die is gemarkeerd als @api in plaats daarvan.
1334
Gebruikte Adobe Commerce @deprecated interface
De vervangen interface wordt in de volgende versies verwijderd. Gebruik een interface of klasse die is gemarkeerd als @api in plaats daarvan.
1337
Overgenomen uit Adobe Commerce @deprecated interface
De vervangen interface wordt in de volgende versies verwijderd. U kunt overwegen de interfaceovererving te verwijderen door een interface te gebruiken die als @api of een interface die in plaats daarvan binnen uw implementatie wordt geïntroduceerd.
1338
Geïmplementeerde Adobe Commerce @deprecated interface
De vervangen interface wordt in de volgende versies verwijderd. U kunt overwegen de interfaceovererving te verwijderen door een interface te gebruiken die als @api of een interface die in plaats daarvan binnen uw implementatie wordt geïntroduceerd.
1430
Niet-gedeclareerde gegevensobjectmethode aanroepen
De magische methoden die niet worden gedeclareerd, kunnen worden gewijzigd. U kunt in plaats daarvan ook op interfacemethoden vertrouwen.
1439
Adobe Commerce bellen @deprecated methode
De vervangen methode wordt in de volgende versies verwijderd. U kunt in plaats daarvan ook vertrouwen op methoden die zijn gedeclareerd in API-interfaces.
1440
Verkeerde methodehandtekening
Een aanroep of overschrijving van de kernmethode wordt gedetecteerd met parameters, argumenten of retourneringstype die niet overeenkomen met de methodehandtekening.
1534
Adobe Commerce gebruiken @deprecated eigenschap
De vervangen methode wordt in de volgende versies verwijderd. U kunt in plaats daarvan ook vertrouwen op methoden die zijn gedeclareerd in API-interfaces.
1535
Adobe Commerce overschrijven @deprecated eigenschap
De vervangen eigenschap wordt in de volgende versies verwijderd. U kunt ook vertrouwen op methoden die zijn gedeclareerd in API-interfaces of op het gebruik van een eigenschap van het type private in uw implementatie.
1536
Toewijzing van Adobe Commerce @deprecated eigenschap
De vervangen methode wordt in de volgende versies verwijderd. U kunt in plaats daarvan ook vertrouwen op methoden die zijn gedeclareerd in API-interfaces.
5006
Proxy's en afluisteraars MOGEN nooit expliciet worden aangevraagd in constructors
De oorspronkelijke klasse moet worden gedeclareerd als een type van de constructorparameter. De Interceptor/Proxy-klasse wordt doorgegeven door de injectie-implementatie van frameafhankelijkheden.
5074
Gebruik van afgekeurde methode getResource() aan (sparen / laden / verwijderen) gegevens gedetecteerd.
Gebruik in plaats hiervan een repository.
5086
Zichtbaarheid wordt niet gedeclareerd op een constante
Declareer de zichtbaarheid van alle constanten.

GraphQL Schema

De waarschuwingen van het Schema van GraphQL worden opgeheven wanneer de extra punten aan het schema in de nieuwe versie worden toegevoegd. Het wordt aanbevolen de implementatie te herzien om te zien of deze voor verzoeken moeten worden gebruikt.

Foutcode
Foutbeschrijving
Voorgestelde actie
3206
Standaardwaarde argument gewijzigd
Als de vraag in de aanpassing wordt gebruikt, kan de argumentwaarde uitdrukkelijk moeten worden gespecificeerd.
3302
Tekst toegevoegd aan samenvoeging
Het type is toegevoegd aan de union. Controleer de implementatie die het resultaat verwerkt van de query die dit vaktype retourneert en zorg ervoor dat het toegevoegde type kan verwerken.
3304
Optioneel invoerveld toegevoegd
Optioneel invoerveld toegevoegd. Controleer de implementatie om te controleren.
3305
Geïmplementeerde interface toegevoegd
Het veld kan meer informatie accepteren/verstrekken die in overweging kan worden genomen bij de implementatie.
3306
Waarde toegevoegd aan opsommingswaarde
Er is een waarde toegevoegd aan een opsomming. Als de cliënten een schakelaarverklaring op de waarde van de opsomming bevatten en geen standaardgeval omvatten, zou deze verandering onverwacht gedrag kunnen veroorzaken.
3308
Optioneel argument toegevoegd
Als de vraag een nieuw argument in de aanpassing gebruikt kan het aan het verzoek moeten worden toegevoegd.
recommendation-more-help
83a60e0e-8849-4685-a8cd-c129ecd795ea