Opmerkingen bij de release van beveiligingspatches

De opmerkingen in de release met Adobe Commerce-beveiligingspatches bevatten informatie over de meest recente beveiligingsverbeteringen voor ondersteunde versies van Adobe Commerce.

Beveiligingspatchreleases

Opgeloste Opgeloste Oplossing van de Veiligheid: De verandering van de softwarecode die een geïdentificeerd veiligheidskwestie oplost en verwachte resultaten in een beïnvloed productgebied levert. Deze correcties zijn over het algemeen compatibel met oudere versies.

Verbetering van de Veiligheid: Een softwareverbetering of configuratieverandering om veiligheid binnen de toepassing proactively te verbeteren. Deze beveiligingsverbeteringen helpen beveiligingsrisico's aan te pakken die van invloed zijn op de beveiligingspositie van de Adobe Commerce-toepassing, maar die mogelijk niet compatibel zijn met oudere versies.

Met beveiligingspatchreleases kunt u uw site veiliger houden zonder aanvullende kwaliteitsoplossingen en -verbeteringen toe te passen die deel uitmaken van een volledige patchrelease. Beveiligingspatchreleases worden toegevoegd met '-pN', waarbij N de incrementele patchversie is die begint met 1 (bijvoorbeeld 2.3.5-p1). Beveiligingspatchreleases kunnen ook hotfixes bevatten die vereist zijn om kritieke problemen die de Adobe Commerce-toepassing beïnvloeden, aan te pakken.

Elke beveiligingspatchrelease is gebaseerd op de vorige volledige patchrelease. Het bevat kwaliteits- en beveiligingsoplossingen van eerdere patchreleases en beveiligingsoplossingen die zijn gemaakt tussen de vorige volledige patchrelease en de beveiligingspatchrelease.

Voor instructies bij het downloaden van en het toepassen van veiligheidspatches, zie Snel begin installeren.

recommendation-more-help
1d4eef6c-fef1-4e61-85eb-b58d7b9ac29f