Beheerde waarschuwingen voor Adobe Commerce: kritische waarschuwing van Apdex

Dit artikel bevat stappen voor het oplossen van problemen wanneer u een kritieke waarschuwing van Apdex voor Adobe Commerce in New Relic ontvangt. Met de Apdex-score wordt gemeten of gebruikers tevreden zijn met de responstijd van webtoepassingen en -services. Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om dit probleem op te lossen. De waarschuwing ziet er ongeveer als volgt uit, afhankelijk van het waarschuwingsberichtkanaal dat u hebt geselecteerd.

kritische apdex-waarschuwing {width="500"}

Betrokken producten en versies

 • Adobe Commerce on cloud Infrastructure Pro-planarchitectuur
 • Adobe Commerce on cloud Infrastructure Starter-planarchitectuur

Probleem

Je ontvangt een beheerde waarschuwing in New Relic als je je hebt aangemeld bij Beheerde waarschuwingen voor Adobe Commerce en een of meer alarmdrempels zijn overschreden. Deze waarschuwingen zijn door de Adobe ontwikkeld om handelaren een standaardset te bieden met inzichten van support en engineering.

Doe het!

 • Abort om het even welke plaatsing die tot dit alarm wordt gepland wordt ontruimd.
 • Zet uw site onmiddellijk in de onderhoudsmodus als uw site helemaal niet reageert of niet meer reageert. Raadpleeg voor stappen Installatiegids > Onderhoudsmodus in- of uitschakelen in onze ontwikkelaarsdocumentatie. Zorg ervoor om uw IP aan de Vrijgestelde IP adreslijst toe te voegen om ervoor te zorgen dat u nog tot uw plaats voor het oplossen van problemen kunt toegang hebben. Raadpleeg voor stappen Handhaaf de lijst van vrijgestelde IP adressen in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

Niet doen!

 • Start aanvullende marketingcampagnes die extra pagina's naar uw site kunnen brengen.
 • Voer indexen of extra kranen uit die extra belasting op de CPU of schijf kunnen veroorzaken.
 • Voer belangrijke administratieve taken uit (zoals de Commerce Admin, gegevensimport/export).
 • Wis uw cache.

Als u een kritische waarschuwing hebt ontvangen voordat u de oorzaak van de waarschuwing hebt opgelost, reageert uw site mogelijk niet meer als u nog geen probleem hebt met de site.

Oplossing

Volg deze stappen om de oorzaak te identificeren en problemen op te lossen.

WARNING
Omdat dit een kritiek alarm is, adviseert het hoogst u voltooit Stap 1 voordat u probeert het probleem op te lossen (stap 2 en volgende).
 1. Controleer of er een Adobe Commerce-ondersteuningsticket bestaat. Raadpleeg voor stappen Volg uw ondersteuningstickets in onze kennisbasis voor ondersteuning. De ondersteuning heeft mogelijk een New Relic-drempelwaardewaarschuwing ontvangen, een ticket gemaakt en aan het probleem gewerkt. Als er geen ticket bestaat, maakt u er een. Het ticket moet de volgende informatie bevatten:

 2. Om de bron van het probleem te identificeren, gebruik Transactiepagina van New Relic APM om transacties met prestatieproblemen te identificeren:

  • Transacties sorteren door oplopende Apdex-scores. Apdex verwijst naar tevredenheid van gebruikers over de responstijd van uw webtoepassingen en -services. Een lage Apdex-score kan een knelpunt aangeven (een transactie met een hogere responstijd). Meestal is dit de database, Redis of PHP. Raadpleeg New Relic voor meer informatie Transacties met de hoogste Apdex-ontevredenheid weergeven.
  • De transacties van de soort door hoogste productie, de langzaamste gemiddelde reactietijd, het meest tijdrovend, en andere drempels. Raadpleeg New Relic voor meer informatie Specifieke prestatieproblemen zoeken. Als u het probleem nog steeds niet kunt identificeren, gebruikt u de pagina Infrastructuur van New Relic APM.
 3. Gebruiken New Relic APM's infrastructuurpagina identificeren van processen die veel bronnen vereisen. Raadpleeg New Relic voor meer informatie Infrastructuurbewaking Hosts pagina > tabblad Processen.

 4. Als de diensten zoals Redis of MySQL de hoogste bron van geheugenconsumptie zijn, probeer het volgende:

  • Controleer of u de meest recente versie hebt. In nieuwere versies kunnen soms geheugenlekken worden gecorrigeerd. Als u niet over de nieuwste versie beschikt, kunt u een upgrade uitvoeren. Raadpleeg voor stappen Cloud voor Adobe Commerce > Services > Services wijzigen in onze ontwikkelaarsdocumentatie.
  • Controleer of er MySQL-problemen zijn, zoals query's die lang worden uitgevoerd, primaire sleutels die niet zijn gedefinieerd en dubbele indexen. Raadpleeg voor stappen Meest voorkomende databaseproblemen in Adobe Commerce op cloudinfrastructuur in onze ontwikkelaarsdocumentatie.
  • Controleren op PHP-problemen. Het runnen van processen van het overzicht door te lopen ps aufx in de CLI/terminal. In de eindoutput zult u cron banen en processen zien die momenteel worden uitgevoerd. Controleer de uitvoer op de uitvoeringstijd van het proces. Als er een kruin met een lange uitvoeringstijd is, kan de kruin hangen. Voor het oplossen van problemenstappen, verwijs naar Trage prestaties, langzame en langlopende bekers en Cron job geplakt in status "running" in onze kennisbasis voor ondersteuning.
 5. Zodra de bron is ge├»dentificeerd, bevindt SSH zich in het milieu om verder te onderzoeken. Raadpleeg voor stappen Cloud voor Adobe Commerce > Technologie├źn en vereisten > SSH in uw omgeving in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

 6. Als u nog worstelt om de bron te identificeren, herzie recente tendensen om kwesties met recente codeplaatsingen of configuratieveranderingen (bijvoorbeeld, nieuwe klantengroepen en grote veranderingen in de catalogus) te identificeren. U wordt aangeraden de afgelopen zeven dagen van activiteit te controleren op correlaties in codeimplementaties of -wijzigingen.

 7. Als u niet binnen een redelijke termijn een oplossing kunt vinden, verzoek om een vergrote of plaats in onderhoudswijze als u nog niet hebt gedaan. Raadpleeg voor stappen Tijdelijke wijziging aanvragen in onze kennisbasis ter ondersteuning, en Installatiegids > Onderhoudsmodus in- of uitschakelen in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

 8. Als de upsize de plaats aan normale verrichtingen terugkeert, denk na om permanent te verzoeken (uw Team van de Rekening van de Adobe), of probeer om het probleem in uw Dedicated Staging te reproduceren door een ladingstest in werking te stellen en vragen te optimaliseren, of code die druk op de diensten vermindert. Zie Cloud voor Adobe Commerce > Testimplementatie > Laden en stresstesten in onze ontwikkelaarsdocumentatie.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a