Campagnesjablonen maken en configureren campaign-templates

Alle marketing campagnes zijn gebaseerd op een malplaatje, dat belangrijkste kenmerken en mogelijkheden opslaat. Campagne wordt geleverd met een ingebouwde sjabloon voor het maken van campagnes. Deze sjabloon heeft alle functies ingeschakeld: Documenten, zaadadressen, Goedkeuringen, Leveringscontouren, enz.

Beschikbare functies zijn afhankelijk van uw machtigingen, invoegtoepassingen en de configuratie van uw Adobe Campaign-platform.

NOTE
De structuur wordt weergegeven wanneer u op de knop Explorer op de startpagina.

Een ingebouwde sjabloon wordt geleverd om een campagne te maken waarvoor geen specifieke configuratie is gedefinieerd. U kunt uw campagnemalplaatjes tot stand brengen en vormen en dan campagnes van deze malplaatjes tot stand brengen.

Een campagnemalplaatje maken create-a-campaign-template

Volg onderstaande stappen om een campagnemalplaatje te maken:

 1. Campagne openen Verkenner en blader naar Bronnen > Sjablonen > Campagnersjablonen.
 2. Klikken Nieuw in de werkbalk boven de lijst met sjablonen.

U kunt dupliceren de ingebouwde sjabloon voor hergebruik en aanpassing van de configuratie. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op de sjabloon en selecteer Dupliceren.

 1. Voer het label van uw nieuwe campagnemalplaatje in.

 2. Klikken Opslaan en open de sjabloon opnieuw.

 3. In de Bewerken , definieert u de sjablooneigenschappen.

 4. Selecteren Geavanceerde campagneparameters… koppeling om een workflow toe te voegen aan uw campagnemalplaatje.

 5. Wijzig de Doelstellingen en workflows waarde aan Ja. en bevestig. Leer hoe u functies kunt toevoegen in deze sectie.

 6. De Doelstellingen en workflows wordt toegevoegd aan de sjabloon. Klikken Een workflow toevoegen…, voert u een Label en klik op OK.

 7. Maak uw workflow naar wens.

 8. Klikken Opslaan. Uw sjabloon kan nu worden gebruikt om een nieuwe campagne te maken.

Met de verschillende tabbladen en subtabbladen van de campagnemalplaatje hebt u toegang tot de instellingen die worden beschreven in Algemene configuratie.

Modules selecteren select-modules

De Advanced campaign parameters… Met de koppeling kunt u taken voor de campagnes op basis van deze sjabloon in- en uitschakelen. Selecteer de mogelijkheden die u wilt inschakelen in de campagnes die op deze sjabloon zijn gebaseerd.

Als een functionaliteit niet is geselecteerd, worden de elementen betreffende het proces (menu's, pictogrammen, opties, tabs, subtabs, enz.) niet in de interface van het malplaatje of in campagnes verschijnen die op dit malplaatje worden gebaseerd. De tabbladen links van de details van de campagne en de beschikbare tabbladen komen overeen met de functies die in de sjabloon zijn geselecteerd. Bijvoorbeeld de Uitgaven en doelstellingen functionaliteit is niet ingeschakeld, de bijbehorende Budget worden niet weergegeven in campagnes die op deze sjabloon zijn gebaseerd.

Bovendien worden de kortere weg aan de configuratievensters toegevoegd aan het campagnesdashboard. Wanneer een functionaliteit wordt toegelaten, geeft een directe verbinding toegang tot het van het campagnesdashboard.

Configuratiemonsters

 • Bijvoorbeeld met de volgende instellingen:

  Het campagnemashboard laat zien:

  Let erop dat de Targeting and workflows ontbreekt.

  De volgende functies zijn beschikbaar:

  Let erop dat de Budget ontbreekt.

  Deze configuratie wordt ook weerspiegeld in de geavanceerde instellingen voor de campagne.

  Let erop dat de Approvals is niet beschikbaar.

 • Met deze configuratie:

  Het campagnemashboard laat zien:

  Let erop dat de Targeting and workflows tab is beschikbaar, maar de Een document toevoegen koppeling ontbreekt.

  De volgende functies zijn beschikbaar:

  Let erop dat de Budget is beschikbaar.

  Deze configuratie wordt ook weerspiegeld in de geavanceerde instellingen voor de campagne.

  Let erop dat de Approvals tab is beschikbaar, maar de Control population en Seed addresses tabs zijn niet ingeschakeld.

Typologie van modules typology-of-enabled-modules

 • Controlegroep

  Wanneer deze module wordt geselecteerd, wordt een extra lusje toegevoegd aan de geavanceerde montages van het malplaatje en de campagnes die op dit malplaatje worden gebaseerd. De configuratie kan via het malplaatje of individueel voor elke campagne worden bepaald. Meer informatie over controlegroepen in deze sectie.

 • Seed-adressen

  Wanneer deze module wordt geselecteerd, wordt een extra lusje toegevoegd aan de geavanceerde montages van het malplaatje en de campagnes die op dit malplaatje worden gebaseerd. De configuratie kan via het malplaatje of individueel voor elke campagne worden bepaald.

 • Documenten

  Als deze module is geselecteerd, wordt een extra tabblad toegevoegd aan het dialoogvenster Edit van de sjabloon en de campagnes die op deze sjabloon zijn gebaseerd. Bijgevoegde documenten kunnen worden toegevoegd vanuit de sjabloon of afzonderlijk voor elke campagne. Meer informatie over documenten in deze sectie.

 • Overzicht van levering

  Als deze module is geselecteerd, wordt een Delivery outlines subtab wordt toegevoegd aan de Documents om de leveringsoverzichten voor de campagne te bepalen. Meer informatie over leveringscontouren vindt u in deze sectie.

 • Doelstellingen en workflows

  Wanneer u Targeting and workflows wordt een tabblad toegevoegd, zodat u een of meer workflows kunt maken voor campagnes die op deze sjabloon zijn gebaseerd. Workflows kunnen ook afzonderlijk worden geconfigureerd voor elke campagne op basis van deze sjabloon.Meer informatie over workflows voor campagnes in deze sectie.

  Als deze module is ingeschakeld, wordt een Jobs wordt toegevoegd aan de geavanceerde instellingen van de campagne om de procesuitvoeringsvolgorde te definiëren.

 • Goedkeuringen

  Als u de optie Approvals, kunt u selecteren welke processen u wilt goedkeuren en welke operatoren verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring. Meer informatie over goedkeuringen in deze sectie.

  U kunt kiezen of u procesgoedkeuring wilt inschakelen via het dialoogvenster Approvals tabblad van het gedeelte Geavanceerde instellingen voor sjablonen.

 • Uitgaven en doelstellingen

  Als deze module is geselecteerd, wordt een Budget wordt toegevoegd aan de details van het sjabloon en de campagnes op basis van dit sjabloon, zodat het bijbehorende budget kan worden geselecteerd.

Sjablooneigenschappen template-properties

Wanneer u een campagnemalplaatje creeert, moet u de volgende informatie ingaan:

 • Voer de label van de sjabloon: het label is verplicht en is het standaardlabel voor alle campagnes die op deze sjabloon zijn gebaseerd.
 • Selecteer de campagne aard in de vervolgkeuzelijst. De waarden in deze lijst zijn opgeslagen in natureOp opsomming.

Leer hoe te om tot uw opsommingen toegang te hebben en te vormen in deze pagina.

 • Selecteer de type campagne: uniek, terugkerend of periodiek. Standaard worden campagnemasjablonen toegepast op unieke campagnes. Recursieve en periodieke campagnes worden beschreven in deze sectie.

 • Geef de duur van de campagne op, d.w.z. het aantal dagen waarop de campagne zal plaatsvinden. Wanneer u een campagne maakt op basis van deze sjabloon, worden de begin- en einddatums van de campagne automatisch ingevuld.

  Als de campagne terugkerend is, moet u de begin en einddata van de campagne direct in het malplaatje specificeren.

 • Geef de verwant programma van de sjabloon: campagnes op basis van deze sjabloon zijn gekoppeld aan het geselecteerde programma.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d