Marketingscampagnes volgen monitoring-marketing-campaigns

Een campagne bijhouden tracking-a-campaign

Voor elke campagne Tracking kunt u alle taken en de status ervan weergeven. De volgende informatie is toegankelijk via dit subtabblad:

  • In het activiteitenblad worden de taken weergegeven die in de campagne in het algemeen worden uitgevoerd: het creĆ«ren of starten van een workflow, goedkeuring, extractie, enz.

  • De Deliveries Het subtabblad bevat alle leveringen van de campagne die vanuit deze weergave kunnen worden bewerkt. Selecteer de levering en klik op de knop Detail pictogram.

  • De Tasks subtabgroepen alle taken die aan de campagne zijn gekoppeld. In deze weergave kunt u ze bewerken of verwijderen. De taken zijn beschikbaar met de toepassing MRM. Deze worden nader beschreven in deze sectie.

  • De workflows die worden gemaakt om berichten voor serviceproviders te genereren, worden weergegeven in het dialoogvenster Jobs on service providers subtab. Klik op de knop Detail om de geselecteerde workflow weer te geven.

Aflevering volgen delivery-tracking

De lijst met leveringen is beschikbaar via de Deliveries koppeling van het knooppunt Campagne.

Voor elke levering hebt u toegang tot de belangrijkste indicatoren: status, aantal beoogde ontvangers, gekoppelde campagnes, enzovoort.

Als u de status van een levering wilt controleren, bewerkt u deze en bekijkt u het dashboard en de tabbladen.

NOTE
Informatie over leveringsgegevens is beschikbaar in deze sectie sectie.

Uitvoering bijhouden execution-tracking

U kunt de status van de leveringen opzoeken door op de knop Deliveries, die toegankelijk is via de homepage van Adobe Campaign. Zie Aflevering volgen.

Informatie over de processen die in een campagne worden uitgevoerd, wordt verzameld in de Edit > Audit tabblad van de campagne. Daar kunt u de lijst met leveringen weergeven in de campagne. Meer informatie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1