Opmerkingen bij de Adobe Analytics-release 2022

Meer informatie over de nieuwste release-updates voor Adobe Experience Cloud-producten. De nieuwste zelfhulpdocumentatie, zelfstudies en cursussen over Experience League.

oktober/november oct22

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Key metric summary visualisatie
De Key metric summary Met visualisatie kunt u zien hoe een belangrijke metriek binnen één tijdspanne trending. Ook kunt u de metrische prestaties in twee tijdframes vergelijken. Meer informatie
donderdag 5 oktober 2022
vrijdag 19 oktober 2023
Niet-hoofdlettergevoelige meerwaardevariabelen
Voor niet-hoofdlettergevoelige meerwaardevariabelen worden de waarden opgeslagen in mvvar1 - mvvar3 en post_mvvar1 - post_mvvar3 in Gegevensfeeds wordt niet langer automatisch verlaagd. In plaats daarvan, zullen de gegevensvoer (en de gegevens die door de Verbinding van de Bron van Analytics aan Adobe Experience Platform en Customer Journey Analytics worden overgegaan) het originele geval weerspiegelen dat van de pagina werd overgegaan.
N.v.t.
dinsdag 24 oktober 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Probleem verholpen waarbij de naam van recente MacOS-versies onjuist "Macintosh" werd genoemd. Met deze correctie begint de dimensie van het besturingssysteem met het gebruik van "MacOS"-versienummering, te beginnen met MacOS 11. (AN-301834)
 • Probleem verholpen waarbij het datumbereik "vaste datums" in Report Builder was. (AN-303684)
 • Problemen verholpen waarbij de interface voor gegevensinvoer niet werd geladen. (AN-303803, AN-303784)

Andere oplossingen

AN-295574; AN-296354; AN-297143; AN-299501; AN-301755; AN-302054; AN-302304; AN 302631; AN-302811; AN-303090; AN-303372; AN-303428; AN-303429; AN-303432; AN-3 03434; AN-303437; AN-303438; AN-303519; AN-303610; AN-303656; AN-303659; AN-30 3663; AN-303664; AN-303818; AN-303823; AN-303837; AN-304036; AN-304195; AN-304 321; AN-304325; AN-304339; AN-304356; AN-304435; AN-304457; AN-304509; AN-3045 19; AN-304534

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Verbeterde IP-naar-geolocatietoewijzing
donderdag 4 januari 2023

Onze leverancier voor IP raadplegingen, Digitaal Element, bevordert aan een nieuwe betere dataset (de Puls van NetAcuity) voor IP-aan-geolocatiekaart. Adobe Analytics zal deze nieuwe gegevensset, oorspronkelijk gepland voor oktober 2022, op 11 januari 2023. De nieuwe database is nauwkeuriger dan vorige versies. Sommige IP-aan-geo afbeeldingen zullen veranderen/verbeteren wanneer het nieuwe gegevensbestand wordt goedgekeurd.

Alle Adobe Analytics-programma's (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, Data Warehouse, LiveStream, Analytics Data Feeds, enzovoort) maken automatisch gebruik van de nieuwe verbeterde toewijzingen. De indeling van de gegevens in gegevensfeeds wordt niet gewijzigd. De gegevens van de Customer Journey Analytics die door de Bron van de Analyse worden verstrekt zullen automatisch uit de nieuwe afbeeldingen voordeel halen.

Bijwerken naar nieuwe NetAcuity carrier-database
donderdag 4 januari 2023

Deze update, die oorspronkelijk gepland was op 5 oktober 2022, zal nu plaatsvinden op 11 januari 2023. Informatie over de vervoerder die is opgeslagen in het carrier in Adobe Analytics Data Warehouse and Analytics Data Feeds wordt gewijzigd. Historisch, is het gegevensformaat in die kolom geweest <domain>:<ISP>. Adobe heeft een interne raadplegingstabel bijgehouden om deze in kaart te brengen <domain>:<ISP> waarden in dragernamen voor rapportagedoeleinden in Adobe Analytics-rapportagetools (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, Data Warehouse, LiveStream, enz.). Het opzoekbestand (carrier.tsv) wordt ook geleverd met Gegevensfeeds, zodat u dezelfde toewijzingen kunt gebruiken.

Deze update verbetert onze dragertoewijzingen door een nauwkeuriger dragergegevensbestand van NetAcuity te gebruiken. Het formaat van de gegevens in de dragerkolom in de Doopvonken van Gegevens zal in de toekomst veranderen. In plaats van <domain>:<ISP>, bevat het een dragernaam. De Adobe zal de opzoektabel blijven gebruiken om zoveel mogelijk continuïteit te handhaven met de rapportage uit het verleden. Meldend hulpmiddelen waar de raadplegingen door Adobe worden toegepast (Analysis Workspace, Rapporten & Analytics, rapporterend API, gegevenspakhuis, LiveStream, enz.) zal profiteren van nauwkeurigere toewijzingen. Sommige toewijzingen - vooral voor internationale domeinen en ISPs - zullen meer dan anderen veranderen wanneer de Adobe het nieuwe gegevensbestand goedkeurt. Het gegevensfeeds drager raadplegingsdossier (carrier.tsv) de oude toewijzingen behouden en de nieuwe toewijzingen toevoegen.

De verbinding van de Bron van Analytics brengt momenteel niet het dragergebied in kaart, zodat is de dragerrapportering momenteel niet beschikbaar in Experience Platform, Customer Journey Analytics, etc. Daarom zal het gebruik van het nieuwe dragergegevensbestand niets in Experience Platform beïnvloeden dat op gegevens gebaseerd is die door de Analytics Source Connector worden verstrekt.

Bijgewerkte richtlijnen voor meldingen van verkeerspinnen
zaterdag 18 november 2022
Voormalige richtsnoeren waren uitsluitend gebaseerd op raakvolumes. De nieuwe richtsnoeren zijn gebaseerd op een combinatie van de grootte van de rapportreeks en percentenverhoging.
Bijwerken naar apparaatraadplegingen als gevolg van Google Client Hints
zaterdag 14 oktober 2022

Het gebruik van client-tips in de opzoekprocedure van apparaten, oorspronkelijk gepland voor 26 oktober 2022, is uitgesteld tot Januari 2023.

Vanaf oktober 2022 is het mogelijk om cliëntwenken met of de bibliotheken van SDK van het Web of van het AppMeasurement JavaScript te verzamelen. Maar de cliëntwenken zullen niet in apparatenraadpleging tot Januari 2023 worden opgenomen. Op die datum, zal de Adobe beginnen gebruikend cliëntwenken naast gebruiker-Agent wanneer het afleiden van bepaalde apparateninformatie voor klappen die uit Chromium browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge komen. Dit is in antwoord op het plan van Google om de informatie geleidelijk te verminderen die van het user-Agent koord in plaats van gegevens wordt voorgesteld die via cliëntwenken worden overgegaan.

Als deel van deze verandering, zal de Adobe de Atlas van het Apparaat voor alle apparatenraadplegingen met betrekking tot gebruiker-Agent gebruiken. Meer informatie

Standaardlandingspagina
vrijdag 29 september 2022
De nieuwe bestemmingspagina die eerder dit jaar is geïntroduceerd, wordt de standaardeigenschap voor alle gebruikers in de Januari 2023. De huidige pagina wordt afgekeurd en iedereen moet de nieuwe ervaring gebruiken.
Anomaly detectionautomatisch afloopcondities
vrijdag 29 september 2022
Vandaag, Anomaly detection auto-looppas op alle kolommen van tijd-reeksen vrije lijsten. Om ervoor te zorgen dat gegevens beschikbaar zijn voor analyse en projecten sneller worden geladen, wijzigt de Adobe de manier waarop Anomaly-detectie automatisch wordt uitgevoerd. Starten 26 oktober 2022, Anomaly detection zal auto-looppas slechts op de eerste metrische kolom in een lijst. U kunt kolommontages vormen om anomalieopsporing op andere kolommen in werking te stellen, indien nodig.
Geplande rapporten onderbreken in rapporten en analyses
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 kondigde Adobe aan dat verscheidene specifieke kenmerken van geplande rapporten werden vervangen ter voorbereiding op het eerder aangekondigde einde van de levensduur van Reports & Analytics. Deze functies omvatten de mogelijkheid om nieuwe rapporten en nieuwe gegevensextracten te plannen.

In antwoord op verzoeken van klanten die een extensie willen aanvragen en om de overgang van Rapporten & Analytics te vergemakkelijken, heeft de Adobe besloten de toegang tot deze functies te verlengen tot 31 jan. 2023. Houd er rekening mee dat de vervalperioden voor zowel rapporten als gegevensextracten beperkt blijven tot negen maanden; de levering van rapporten en gegevensextracten wordt aan het einde van deze periode onderbroken, tenzij het schema opnieuw wordt geactiveerd.

Om nog maar eens te herhalen: deze functies zijn verouderd op 31 januari 2023. Voor deze datum moet u de geplande rapportage migreren naar een van de andere methoden die beschikbaar zijn in Adobe Analytics. Voor extra vragen of support kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Adobe.

Geplande taken pauzeren in Report Builder
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 heeft Adobe wijzigingen doorgevoerd in de geplande taken in Report Builder als onderdeel van onze inspanningen voor het optimaliseren van prestaties en levering. Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van de mogelijkheid om geplande leveringen 'end na x occurrences' te laten beëindigen. In antwoord op verschillende verzoeken van klanten die meer tijd willen om alternatieven te onderzoeken en te implementeren, heeft de Adobe besloten deze optie op beperkte wijze te herstellen tot 31 jan. 2023.

U kunt Report Builder-taken per uur blijven plannen en deze na maximaal 99 exemplaren laten beëindigen. De rollback is alleen van toepassing op taken per uur. De "end after x occurrences" blijft niet beschikbaar voor alle andere leveringsintervallen (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks). Deze optie wordt afgekeurd op 31 januari 2023. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van de Adobe. Meer informatie

Aankondigingen aan het einde van de levensduur

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
EOL van Publishing Lists functie
vrijdag 29 september 2022
Als onderdeel van het EOL van Rapporten & Analytics, worden de het publiceren lijsten vermeld om eind van het leven in te bereiken december 2023. U kunt geen nieuwe of bestaande Publishing Lists maken om Analysis Workspace-projecten te verzenden of te plannen.
EOL voor Data Workbench
donderdag 14 september 2022
Adobe wil Data Workbench aan het einde van de levensduur effectief maken 31 december 2023. Zie Aankondiging einde levensduur Data Workbench voor meer informatie. Neem contact op met het accountteam van de Adobe voor alle vragen.
EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.23.0) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

September 2022 sep22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Visualisatie van combinatieteksten in werkruimte
Met combinatiekaarten kunt u metrische gegevens in Workspace gemakkelijker en intuïtiever vergelijken. Meer informatie
Geleidelijke uitrol vanaf 14 september 2022
AppMeasurement versie 2.23.0
AppMeasurement ondersteunt nu de verzameling van clienttips voor gebruikers/agents met hoge entropie die Chromium browsers (Google Chrome en Microsoft Edge) gebruiken om apparaatinformatie te verschaffen. U kunt cliëntwenken via Markeringen vormen of de "collectHighEntropyUserAgentHints"vlag gebruiken. Verzameling van hips met hoge entropie is standaard uitgeschakeld. Meer informatie
vrijdag 22 september 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Correctie van problemen met importeren en exporteren van classificaties. (AN-299267)

Oplossingen voor individuele klanten:

AN-288519; AN-289300; AN-297387; AN-297465; AN-297520; AN-297641; AN-298134; AN-2 298351; AN-298429; AN-298483; AN-298520; AN-298582; AN-298816; AN-298832; AN-2 98855; AN-298864; AN-299407; AN-299545; AN-29644; AN-299715

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Bijwerken naar nieuwe NetAcuity carrier-database
dinsdag 26 september 2022

Deze actualisering, die oorspronkelijk gepland was op 5 oktober 2022, is uitgesteld tot januari 2023. Informatie over de vervoerder die is opgeslagen in het carrier in Adobe Analytics Data Warehouse and Analytics Data Feeds wordt gewijzigd. Historisch, is het gegevensformaat in die kolom geweest <domain>:<ISP>. Adobe heeft een interne raadplegingstabel bijgehouden om deze in kaart te brengen <domain>:<ISP> waarden in dragernamen voor rapportagedoeleinden in Adobe Analytics-rapportagetools (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, Data Warehouse, LiveStream, enz.). Het opzoekbestand (carrier.tsv) wordt ook geleverd met Gegevensfeeds, zodat u dezelfde toewijzingen kunt gebruiken.

Deze update verbetert onze dragertoewijzingen door een nauwkeuriger dragergegevensbestand van NetAcuity te gebruiken. Het formaat van de gegevens in de dragerkolom in de Doopvonken van Gegevens zal in de toekomst veranderen. In plaats van <domain>:<ISP>, bevat het een dragernaam. De Adobe zal de opzoektabel blijven gebruiken om zoveel mogelijk continuïteit te handhaven met de rapportage uit het verleden. Meldend hulpmiddelen waar de raadplegingen door Adobe worden toegepast (Analysis Workspace, Rapporten & Analytics, rapporterend API, gegevenspakhuis, LiveStream, enz.) zal profiteren van nauwkeurigere toewijzingen. Sommige toewijzingen - vooral voor internationale domeinen en ISPs - zullen meer dan anderen veranderen wanneer de Adobe het nieuwe gegevensbestand goedkeurt. Het gegevensfeeds drager raadplegingsdossier (carrier.tsv) de oude toewijzingen behouden en de nieuwe toewijzingen toevoegen.

De verbinding van de Bron van Analytics brengt momenteel niet het dragergebied in kaart, zodat is de dragerrapportering momenteel niet beschikbaar in Experience Platform, Customer Journey Analytics etc. Daarom zal het gebruik van het nieuwe dragergegevensbestand niets in Experience Platform beïnvloeden dat op gegevens gebaseerd is die door de Analytics Source Connector worden verstrekt.

Verbeterde IP-naar-geolocatietoewijzing
dinsdag 26 september 2022

Onze leverancier voor IP raadplegingen, Digitaal Element, bevordert aan een nieuwe betere dataset (de Puls van NetAcuity) voor IP-aan-geolocatiekaart. Oorspronkelijk voor oktober 2022 gepland, zal Adobe Analytics deze nieuwe dataset goedkeuren in januari 2023. De nieuwe database is nauwkeuriger dan vorige versies. Sommige IP-aan-geo afbeeldingen zullen veranderen/verbeteren wanneer het nieuwe gegevensbestand wordt goedgekeurd.

Alle Adobe Analytics-gereedschappen (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, data-magazijn, LiveStream, gegevensfeeds enz.) automatisch voordeel halen uit de nieuwe verbeterde toewijzingen. De indeling van de gegevens in gegevensfeeds wordt niet gewijzigd. De gegevens van de Customer Journey Analytics die door de Bronschakelaar van de Analyse worden verstrekt zullen automatisch uit de nieuwe afbeeldingen voordeel halen.

SFTP-upgrade
dinsdag 19 september 2022
Eerder had de Adobe meegedeeld dat Adobe in september 2022 haar SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) zou upgraden om de bestandsoverdracht beter te beveiligen. Adobe heeft deze upgrade uitgevoerd op 20 september 2022. Toen deze wijziging plaatsvond, werden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
Wijzigingen in de manier waarop Analytics omgaat met A4T-gegevens die zijn verzameld met het Adobe Experience Platform Edge Network
donderdag 14 september 2022
In maart 2022, veranderde Analytics hoe het sommige vraag uit het Netwerk van de Rand behandelt die A4T gegevens omvat. Hits met A4T die inhoud melden worden gewijzigd zodat zij niet als Mening van de Pagina worden behandeld (t()) of Koppeling bijhouden (tl()). Deze logica wordt nu bijgewerkt en bevat ook gevallen waarin propositionDisplay de gebeurtenissen werden niet op de beoogde wijze gewijzigd.
Automatische scheidingstekens voor lijstvariabelen en lijststeunen in het Web SDK
donderdag 14 september 2022
Lijstvariabelen en lijsteigenschappen gebruiken nu de scheidingstekens die zijn opgegeven in de instellingen van de rapportsuite, tenzij een scheidingstekenoverschrijving is opgegeven in XDM. Zie de list voor meer informatie.
EOL voor Data Workbench
donderdag 14 september 2022
Adobe wil Data Workbench aan het einde van de levensduur effectief maken 31 december 2023. Neem contact op met uw medewerker van de klantenservice voor alternatieve oplossingen voor de Data Workbench van als u vragen hebt.
Bijwerken naar apparaatraadplegingen als gevolg van Google Client Hints
zaterdag 19 augustus 2022

Starten bij 26 oktober 2022, zal de Adobe beginnen gebruikend cliëntwenken naast gebruiker-Agent wanneer het afleiden van bepaalde apparateninformatie voor klappen die uit Chromium browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge komen. Dit is in antwoord op het plan van Google om de informatie geleidelijk te verminderen die van het user-Agent koord in plaats van gegevens wordt voorgesteld die via cliëntwenken worden overgegaan. Meer informatie over clienttips hier.

Tegen Oktober, zowel zullen de de inzamelingsbibliotheken van SDK van het AppMeasurement als van het Web inzameling van cliëntwenken steunen en het vormen of aan high-entropy cliëntwenken worden verzameld. Als deel van deze verandering, zal de Adobe de Atlas van het Apparaat voor alle apparatenraadplegingen met betrekking tot gebruiker-Agent gebruiken. Apparaataturen worden momenteel alleen gebruikt voor mobiele hits. Deze updates kunnen tot kleine veranderingen in apparateninformatie leiden die historisch van gebruiker-Agent - specifiek Browser, Browser Type, Werkende Systeem, het Type van Besturingssysteem, en Mobiel Apparaat wordt afgeleid. Meer informatie

Geplande rapporten onderbreken in rapporten en analyses
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 kondigde Adobe aan dat verscheidene specifieke kenmerken van geplande rapporten werden vervangen ter voorbereiding op het eerder aangekondigde einde van de levensduur van Reports & Analytics. Deze functies omvatten de mogelijkheid om nieuwe rapporten en nieuwe gegevensextracten te plannen.

In antwoord op verzoeken van klanten die een extensie willen aanvragen en om de overgang van Rapporten & Analytics te vergemakkelijken, heeft de Adobe besloten de toegang tot deze functies te verlengen tot 31 jan. 2023. Houd er rekening mee dat de vervalperioden voor zowel rapporten als gegevensextracten beperkt blijven tot negen maanden; de levering van rapporten en gegevensextracten wordt aan het einde van deze periode onderbroken, tenzij het schema opnieuw wordt geactiveerd.

Om nog maar eens te herhalen: deze functies zijn verouderd op 31 januari 2023. Voor deze datum moet u de geplande rapportage migreren naar een van de andere methoden die beschikbaar zijn in Adobe Analytics. Voor extra vragen of support kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Adobe.

Geplande taken pauzeren in Report Builder
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 heeft Adobe wijzigingen doorgevoerd in de geplande taken in Report Builder als onderdeel van onze inspanningen voor het optimaliseren van prestaties en levering. Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van de mogelijkheid om geplande leveringen 'end na x occurrences' te laten beëindigen. In antwoord op verschillende verzoeken van klanten die meer tijd willen om alternatieven te onderzoeken en te implementeren, heeft de Adobe besloten deze optie op beperkte wijze te herstellen tot 31 jan. 2023.

U kunt Report Builder-taken per uur blijven plannen en deze na maximaal 99 exemplaren laten beëindigen. De rollback is alleen van toepassing op taken per uur. De "end after x occurrences" blijft niet beschikbaar voor alle andere leveringsintervallen (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks). Deze optie wordt afgekeurd op 31 januari 2023. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van de Adobe. Meer informatie

EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.23.0) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Augustus 2022 aug22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Ondersteuning voor lijstvariabelen in XDM for Edge Collection
Laat klanten toe die gegevens verzamelen gebruikend het Web SDK om XDM te gebruiken om de inhoud van de lijstVariabele te specificeren. Meer informatie
vrijdag 18 augustus 2022
Gebruik van het gebied van SKU in XDM voor de Inzameling van de Rand wanneer het plaatsen van de Variabelen van het productkoord
Laat klanten toe die gegevens verzamelen gebruikend het Web SDK om de waarde van SKU te gebruiken om het productgebied in de productvariabele te plaatsen. Meer informatie
vrijdag 18 augustus 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Verschillende problemen met betrekking tot gegevensinvoer zijn opgelost. (AN-297264, AN-297295, AN-297449)

Oplossingen voor individuele klanten:

AN-274281; AN-280956; AN-285670; AN-288176; AN-289221; AN-28965; AN-289768; AN-2 294632; AN-294970; AN-295078; AN-295233; AN-295482; AN-295549; AN-295633; AN-2 95712; AN-295749; AN-295963; AN-295977; AN-296094; AN-296153; AN-296167; AN-29 6177; AN-296297; AN-296383; AN-296394; AN-296414; AN-296431; AN-296459; AN-296 486; AN-296510; AN-296514; AN-296540; AN-296734; AN-296840; AN-296841; AN-2969 77; AN-296987; AN-297002; AN-297141; AN-297158; AN-297267; AN-29739 7; AN-297522; AN-297704; AN-297705; AN-297829; AN-297895;

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Bijwerken naar apparaatraadplegingen als gevolg van Google Client Hints
zaterdag 19 augustus 2022

Vanaf oktober 2022 wordt de Adobe gebruikt voor naast de User-Agent ook clienttips voor het afleiden van bepaalde apparaatinformatie voor hits die afkomstig zijn van Chromium-browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge. Dit is in antwoord op het plan van Google om de informatie geleidelijk te verminderen die van het user-Agent koord in plaats van gegevens wordt voorgesteld die via cliëntwenken worden overgegaan. Meer informatie over clienttips hier.

Tegen Oktober, zowel zullen de de inzamelingsbibliotheken van SDK van het AppMeasurement als van het Web inzameling van cliëntwenken steunen en het vormen of aan high-entropy cliëntwenken worden verzameld. Als deel van deze verandering, zal de Adobe de Atlas van het Apparaat voor alle apparatenraadplegingen met betrekking tot gebruiker-Agent gebruiken. Apparaataturen worden momenteel alleen gebruikt voor mobiele hits. Deze updates kunnen tot kleine veranderingen in apparateninformatie leiden die historisch van gebruiker-Agent - specifiek Browser, Browser Type, Werkende Systeem, het Type van Besturingssysteem, en Mobiel Apparaat wordt afgeleid. Meer informatie

SFTP-upgrade
zaterdag 12 augustus 2022
Eerder, hadden wij meegedeeld dat Adobe zijn Secure File Transfer Protocol (SFTP) diensten in mei 2022 zou bevorderen om betere veiligheid voor dossieroverdracht te verstrekken. We hebben deze upgrade uitgesteld tot 7 september 2022. Wanneer deze wijziging plaatsvindt, worden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
Bijwerken naar nieuwe NetAcuity carrier-database
dinsdag 11 juli 2022

Vanaf oktober 2022, aan de vervoerder gerelateerde informatie die is opgeslagen in de carrier in Adobe Analytics Data Warehouse and Analytics Data Feeds wordt gewijzigd. Historisch, is het gegevensformaat in die kolom geweest <domain>:<ISP>. Adobe heeft een interne raadplegingstabel bijgehouden om deze in kaart te brengen <domain>:<ISP> waarden in dragernamen voor rapportagedoeleinden in Adobe Analytics-rapportagehulpprogramma's (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, data magazijn, LiveStream, enz.). Het opzoekbestand (carrier.tsv) wordt ook geleverd met Gegevensfeeds, zodat u dezelfde toewijzingen kunt gebruiken.

Deze update verbetert onze dragertoewijzingen door een nauwkeuriger dragergegevensbestand van NetAcuity te gebruiken. Het formaat van de gegevens in de dragerkolom in de Doopvonken van Gegevens zal in de toekomst veranderen. In plaats van <domain>:<ISP>, bevat het een dragernaam. De Adobe zal de opzoektabel blijven gebruiken om zoveel mogelijk continuïteit te handhaven met de rapportage uit het verleden. Meldend hulpmiddelen waar de raadplegingen door Adobe worden toegepast (Analysis Workspace, Rapporten & Analytics, rapporterend API, gegevenspakhuis, LiveStream, enz.) zal profiteren van nauwkeurigere toewijzingen. Sommige toewijzingen - vooral voor internationale domeinen en ISPs - zullen meer dan anderen veranderen wanneer wij het nieuwe gegevensbestand goedkeuren. Het gegevensfeeds drager raadplegingsdossier (carrier.tsv) de oude toewijzingen behouden en de nieuwe toewijzingen toevoegen.

De verbinding van de Bron van Analytics brengt momenteel niet het dragergebied in kaart, zodat is de dragerrapportering momenteel niet beschikbaar in Adobe Experience Platform, Customer Journey Analytics etc. Daarom zal het gebruik van het nieuwe dragergegevensbestand niets in Adobe Experience Platform beïnvloeden dat op gegevens gebaseerd is die door de Analytics Source Connector worden verstrekt.

Verbeterde IP-naar-geolocatietoewijzing
dinsdag 11 juli 2022

Onze leverancier voor IP raadplegingen, Digitaal Element, bevordert aan een nieuwe betere dataset (de Puls van NetAcuity) voor IP-aan-geolocatiekaart. Adobe Analytics zal deze nieuwe dataset goedkeuren in het oktober 2022 tijdframe. De nieuwe database is nauwkeuriger dan vorige versies. Sommige IP-aan-geo afbeeldingen zullen veranderen/verbeteren wanneer het nieuwe gegevensbestand wordt goedgekeurd.

Alle Adobe Analytics-gereedschappen (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, data-magazijn, LiveStream, gegevensfeeds enz.) automatisch voordeel halen uit de nieuwe verbeterde toewijzingen. De indeling van de gegevens in gegevensfeeds wordt niet gewijzigd. De gegevens van de Customer Journey Analytics die door de Bronschakelaar van de Analyse worden verstrekt zullen automatisch uit de nieuwe afbeeldingen voordeel halen.

Geplande rapporten onderbreken in rapporten en analyses
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 hebben we aangekondigd dat verschillende functies die specifiek zijn voor geplande rapporten, zullen worden vervangen ter voorbereiding op het eerder aangekondigde einde van de levensduur van Reports & Analytics. Deze functies omvatten de mogelijkheid om nieuwe rapporten en nieuwe gegevensextracten te plannen.

In reactie op verzoeken van klanten die een extensie willen aanvragen en om de overgang van Reports and Analytics te vergemakkelijken, hebben we besloten de toegang tot deze functies te verlengen tot 31 jan. 2023. Houd er rekening mee dat de vervalperioden voor zowel rapporten als gegevensextracten beperkt blijven tot negen maanden; de levering van rapporten en gegevensextracten wordt aan het einde van deze periode onderbroken, tenzij het schema opnieuw wordt geactiveerd.

Om nog maar eens te herhalen: deze functies zijn verouderd op 31 januari 2023. Voor deze datum moet u de geplande rapportage migreren naar een van de andere methoden die beschikbaar zijn in Adobe Analytics. Voor extra vragen of support kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Adobe.

Geplande taken pauzeren in Report Builder
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 hebben we in Report Builder wijzigingen doorgevoerd in de geplande taken als onderdeel van onze inspanningen om de prestaties te optimaliseren en de levering te optimaliseren. Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van de mogelijkheid om geplande leveringen 'end na x occurrences' te laten beëindigen. In antwoord op verschillende verzoeken van klanten die meer tijd zoeken om alternatieven te onderzoeken en te implementeren, hebben we besloten deze optie op beperkte wijze te herstellen tot 31 jan. 2023.

U kunt Report Builder-taken per uur blijven plannen en deze na maximaal 99 exemplaren laten beëindigen. De rollback is alleen van toepassing op taken per uur. De "end after x occurrences" blijft niet beschikbaar voor alle andere leveringsintervallen (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks). Deze optie wordt afgekeurd op 31 januari 2023. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van de Adobe. Meer informatie

EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

Juli 2022 jul22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Steun voor het Merchandising Variabelen in XDM voor de Inzameling van de Rand
Laat klanten toe die gegevens met het Web SDK verzamelen om XDM te gebruiken om de diverse waarden voor de variabelen van de Verkoop (eVars) te specificeren. Meer informatie
donderdag 29 juni 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Correctie van enkele fouten bij segmentconversie. (AN-291262, AN-294092)

Oplossingen voor individuele klanten:

AN-280192; AN-281628; AN-287022; AN-287104; AN-287876; AN-288802; AN-28457; AN-2 288779; AN-288799; AN-289198; AN-289852; AN-289931; AN-290162; AN-290213; AN-2 91059; AN-291090; AN-291270; AN-294091; AN-294135; AN-294152; AN-294158; AN-29 4285; AN-294317; AN-294404; AN-294531; AN-294769; AN-294984; AN-295172; AN-295 211; AN-295224; AN-295413; AN-295440; AN-295465; AN-295499; AN-295516;

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Nieuw domein voor door het systeem gegenereerde e-mails
donderdag 13 juli 2022
Aan 18 mei 2022, heeft de Adobe het domein van de afzender voor e-mails van de projecten van de Werkruimte, alarm, en overage alarm veranderd, van noreply@omniture.com tot noreply@adobe.com. Voeg deze nieuwe e-mail aan uw lijst van gewenste personen toe als uw organisatie slechts specifieke afzenders toestaat.
Bijwerken naar nieuwe NetAcuity carrier-database
dinsdag 11 juli 2022

Vanaf oktober 2022, aan de vervoerder gerelateerde informatie die is opgeslagen in de carrier in Adobe Analytics Data Warehouse and Analytics data feeds will change. Historisch, is het gegevensformaat in die kolom geweest <domain>:<ISP>. Adobe heeft een interne raadplegingstabel bijgehouden om deze in kaart te brengen <domain>:<ISP> waarden in dragernamen voor rapportagedoeleinden in Adobe Analytics-rapportagehulpprogramma's (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, data magazijn, LiveStream, enz.) Het raadplegingsdossier (drager.tsv) wordt ook voorzien van gegevensvoer zodat de gegevensvoer klanten de zelfde afbeeldingen kunnen gebruiken.

Deze update verbetert onze dragertoewijzingen door een nauwkeuriger dragergegevensbestand van NetAcuity te gebruiken. Het formaat van de gegevens in de dragerkolom in gegevensvoer zal in de toekomst veranderen. In plaats van <domain>:<ISP>, bevat het een dragernaam. De Adobe zal de opzoektabel blijven gebruiken om zoveel mogelijk continuïteit te handhaven met de rapportage uit het verleden. Meldend hulpmiddelen waar de raadplegingen door Adobe worden toegepast (Analysis Workspace, Rapporten & Analytics, rapporterend API, gegevenspakhuis, LiveStream, enz.) zal profiteren van nauwkeurigere toewijzingen. Sommige toewijzingen - vooral voor internationale domeinen en ISPs - zullen meer dan anderen veranderen wanneer wij het nieuwe gegevensbestand goedkeuren. Het gegevensvoer dragerraadplegingsdossier (drager.tsv) zal de oude afbeeldingen handhaven en de nieuwe afbeeldingen toevoegen.

De verbinding van de Bron van Analytics brengt momenteel niet het dragergebied in kaart, zodat is de dragerrapportering momenteel niet beschikbaar in Adobe Experience Platform, Customer Journey Analytics etc. Daarom zal het gebruik van het nieuwe dragergegevensbestand niets in Adobe Experience Platform beïnvloeden dat op gegevens gebaseerd is die door de Analytics Source Connector worden verstrekt.

Verbeterde IP-naar-geolocatietoewijzing
dinsdag 11 juli 2022

Onze leverancier voor IP raadplegingen, Digitaal Element, bevordert aan een nieuwe betere dataset (de Puls van NetAcuity) voor IP-aan-geolocatiekaart. Adobe Analytics zal deze nieuwe dataset goedkeuren in het oktober 2022 tijdframe. De nieuwe database is nauwkeuriger dan vorige versies. Sommige IP-aan-geo afbeeldingen zullen veranderen/verbeteren wanneer het nieuwe gegevensbestand wordt goedgekeurd.

Alle Adobe Analytics-gereedschappen (Analysis Workspace, Reports & Analytics, Reporting API, data-magazijn, LiveStream, gegevensfeeds enz.) automatisch voordeel halen uit de nieuwe verbeterde toewijzingen. De indeling van de gegevens in gegevensfeeds wordt niet gewijzigd. De gegevens van de Customer Journey Analytics die door de Bronschakelaar van de Analyse worden verstrekt zullen automatisch uit de nieuwe afbeeldingen voordeel halen.

Geplande rapporten onderbreken in rapporten en analyses
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 hebben we aangekondigd dat verschillende functies die specifiek zijn voor geplande rapporten, zullen worden vervangen ter voorbereiding op het eerder aangekondigde einde van de levensduur van Reports & Analytics. Deze functies omvatten de mogelijkheid om nieuwe rapporten en nieuwe gegevensextracten te plannen.

In reactie op verzoeken van klanten die een extensie willen aanvragen en om de overgang van Reports and Analytics te vergemakkelijken, hebben we besloten de toegang tot deze functies te verlengen tot 31 jan. 2023. Houd er rekening mee dat de vervalperioden voor zowel rapporten als gegevensextracten beperkt blijven tot negen maanden; de levering van rapporten en gegevensextracten wordt aan het einde van deze periode onderbroken, tenzij het schema opnieuw wordt geactiveerd.

Om nog maar eens te herhalen: deze functies zijn verouderd op 31 januari 2023. Voor deze datum moet u de geplande rapportage migreren naar een van de andere methoden die beschikbaar zijn in Adobe Analytics. Voor extra vragen of support kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Adobe.

Geplande taken pauzeren in Report Builder
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 hebben we in Report Builder wijzigingen doorgevoerd in de geplande taken als onderdeel van onze inspanningen om de prestaties te optimaliseren en de levering te optimaliseren. Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van de mogelijkheid om geplande leveringen 'end na x occurrences' te laten beëindigen. In antwoord op verschillende verzoeken van klanten die meer tijd zoeken om alternatieven te onderzoeken en te implementeren, hebben we besloten deze optie op beperkte wijze te herstellen tot 31 jan. 2023.

U kunt Report Builder-taken per uur blijven plannen en deze na maximaal 99 exemplaren laten beëindigen. De rollback is alleen van toepassing op taken per uur. De "end after x occurrences" blijft niet beschikbaar voor alle andere leveringsintervallen (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks). Deze optie wordt afgekeurd op 31 januari 2023. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van de Adobe. Meer informatie

SFTP-upgrade
dinsdag 9 mei 2022
Eerder, hadden wij meegedeeld dat Adobe zijn Secure File Transfer Protocol (SFTP) diensten in mei 2022 zou bevorderen om betere veiligheid voor dossieroverdracht te verstrekken. We hebben deze upgrade uitgesteld naar de zomer 2022. Wanneer deze wijziging plaatsvindt, worden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

Juni 2022 jun22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Nieuwe interface voor stroomvisualisatie
Biedt extra functionaliteit voor onze stroomvisualisatie om deze krachtiger en beter in staat te maken. Meer informatie
Uitrol start 15 juni 2022; GA uiterlijk 27 juni 2022
Annotaties delen op mobiele scorecards
U kunt annotaties weergeven die zijn gemaakt in Workspace, in Mobiele Scorecards. Hierdoor kunt u contextuele gegevensnuances en inzichten over uw organisatie en campagnes rechtstreeks delen binnen Mobile Scorecard-projecten, die kunnen worden weergegeven in de mobiele app Analytics dashboards. Meer informatie
donderdag 15 juni 2022
Ondersteuning voor productsyntaxisversie van Merchandising Variables met Edge Network
U kunt nu de variabelen voor het wijzigen van de handel instellen met behulp van het equivalent van de productsyntaxis door de relevante XDM-velden in te stellen. Zie de products voor meer informatie.
donderdag 15 juni 2022
De afmetingen en maatstaven van de levenscyclus van de Adobe Experience Platform Edge Network vullen
Gegevens over de mobiele levenscyclus die naar het Edge-netwerk worden verzonden, worden nu weergegeven in Analytics-rapportage. Zie XDM-variabele toewijzen voor meer informatie .
zaterdag 27 mei 2022
Verwerkingsregels voor mobiele services die beschikbaar zijn in de verwerkingsregels voor Analytics
De einddatum van de Adobe voor mobiele services is 31 december 2022. Bestaande verwerkingsregels die zijn gemaakt of gegenereerd door Adobe Mobile Services, migreren automatisch naar Adobe Analytics-verwerkingsregels, waar u deze kunt bewerken en beheren. Ze kunnen wel worden weergegeven, maar kunnen niet meer worden bewerkt in Mobiele services totdat het product op zonsondergang staat. Neem contact op met de klantenservice van de Adobe voor vragen of ondersteuning.
donderdag 15 juni 2022
Classificatiesets - Fase 1
Deze gefaseerde release van een nieuwe gebruikerservaring voor classificaties verbetert de zichtbaarheid van classificatiegegevens die eigendom zijn van klanten aanzienlijk. Zie Classificatiesets voor meer informatie .
Beperkte tests starten 15 juni 2022, algemene beschikbaarheid geschat begin 2023

Oplossingen in Adobe Analytics

AN-251686; AN-283542; AN-286572; AN-286945; AN-286784; AN-286944; AN-287012; AN 287319; AN-287333; AN-287348; AN-287429; AN-288238; AN-288281; AN-28860; AN-28 88769; AN-288798; AN-288871; AN-288872; AN-288941; AN-288951; AN-288952; AN-28 8956; AN-289062; AN-289340; AN-289346; AN-289488; AN-289562; AN-289580; AN-289 861; AN-289892;

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Geplande rapporten onderbreken in rapporten en analyses
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 hebben we aangekondigd dat verschillende functies die specifiek zijn voor geplande rapporten, zullen worden vervangen ter voorbereiding op het eerder aangekondigde einde van de levensduur van Reports & Analytics. Deze functies omvatten de mogelijkheid om nieuwe rapporten en nieuwe gegevensextracten te plannen.

In reactie op verzoeken van klanten die een extensie willen aanvragen en om de overgang van Reports and Analytics te vergemakkelijken, hebben we besloten de toegang tot deze functies te verlengen tot 31 jan. 2023. Houd er rekening mee dat de vervalperioden voor zowel rapporten als gegevensextracten beperkt blijven tot negen maanden; de levering van rapporten en gegevensextracten wordt aan het einde van deze periode onderbroken, tenzij het schema opnieuw wordt geactiveerd.

Om nog maar eens te herhalen: deze functies zijn verouderd op 31 januari 2023. Voor deze datum moet u de geplande rapportage migreren naar een van de andere methoden die beschikbaar zijn in Adobe Analytics. Voor extra vragen of support kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Adobe.

Geplande taken pauzeren in Report Builder
donderdag 8 juni 2022

Op 21 april 2022 hebben we in Report Builder wijzigingen doorgevoerd in de geplande taken als onderdeel van onze inspanningen om de prestaties te optimaliseren en de levering te optimaliseren. Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van de mogelijkheid om geplande leveringen 'end na x occurrences' te laten beëindigen. In antwoord op verschillende verzoeken van klanten die meer tijd zoeken om alternatieven te onderzoeken en te implementeren, hebben we besloten deze optie op beperkte wijze te herstellen tot 31 jan. 2023.

U kunt Report Builder-taken per uur blijven plannen en deze na maximaal 99 exemplaren laten beëindigen. De rollback is alleen van toepassing op taken per uur. De "end after x occurrences" blijft niet beschikbaar voor alle andere leveringsintervallen (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks). Deze optie wordt afgekeurd op 31 januari 2023. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met de klantenservice van de Adobe. Meer informatie

SFTP-upgrade
dinsdag 9 mei 2022
Eerder, hadden wij meegedeeld dat Adobe zijn Secure File Transfer Protocol (SFTP) diensten in mei 2022 zou bevorderen om betere veiligheid voor dossieroverdracht te verstrekken. We hebben deze upgrade uitgesteld naar de zomer 2022. Wanneer deze wijziging plaatsvindt, worden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
Bijwerken naar voor bepaalde klanten ondersteunde versleutelingsmethoden voor browsers
dinsdag 28 maart 2022
De Adobe biedt twee niveaus van de neerzetveiligheid aan om aan verschillende klantenbehoeften voor veiligheid op de inzameling van eerstepartijgegevens te voldoen. Aan 23 juni 2022 ondersteuning wordt verwijderd voor bepaalde HTTPS-versleutelingsalgoritmen, ook wel 'ciphers' genoemd, voor klanten met hun beveiligingsniveau ingesteld op 'High'. Dit betekent dat sommige oudere besturingssystemen geen gegevens meer naar Analytics kunnen verzenden omdat deze geen ondersteuning bieden voor moderne versleutelingsmethoden. Klanten die de standaardinstellingen voor standaardcursorbeveiliging gebruiken, worden niet beïnvloed. Er is al rechtstreeks contact opgenomen met alle klanten die momenteel gebruikmaken van de instelling "Hoog". Een gedetailleerde lijst van de cifers waarop dit betrekking heeft
2022 ISO-regioupdates
vrijdag 11 maart 2021
Adobe uitgevoerd 2022 ISO-regioupdates op 10 juni 2022. Verwacht dat er na deze release kleine geo-informatie wordt bijgewerkt.
EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

Mei 2022 may22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
De afmetingen en maatstaven van de levenscyclus van de Adobe Experience Platform Edge Network vullen
Gegevens over de mobiele levenscyclus die naar het Edge-netwerk worden verzonden, worden nu weergegeven in Analytics-rapportage. Zie XDM-variabele toewijzen voor meer informatie .
zaterdag 27 mei 2022

Extra correcties in Adobe Analytics

(Oplossingen voor individuele klanten)

AN-274429; AN-279640; AN-280918; AN-280945; AN-282884; AN-283565; AN-284785; AN 284814; AN-284854; AN-284989; AN-285244; AN-285253; AN-285432; AN-285528; AN-24 85535; AN-285710; AN-286255; AN-286340; AN-286434; AN-286454; AN-28630; AN-28 6716; AN-286854; AN-286911

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
SFTP-upgrade
dinsdag 9 mei 2022
Eerder, hadden wij meegedeeld dat Adobe zijn Secure File Transfer Protocol (SFTP) diensten in mei 2022 zou bevorderen om betere veiligheid voor dossieroverdracht te verstrekken. We hebben deze upgrade uitgesteld tot de zomer van 2022. Wanneer deze wijziging plaatsvindt, worden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
CDA-machtiging (Cross-Device Analytics)
donderdag 13 april 2022
Effectief 1 mei 2022, eventuele nieuwe CDA zijn beperkt tot een maximum van drie reeks IDs van het rapport (RSIDs) per klant.
Wijzigen in de manier waarop Adobe Analytics A4T-gegevens verwerkt die zijn verzameld met het Adobe Experience Platform Edge Network
vrijdag 31 maart 2022
Op 7 maart 2022, veranderde Analytics hoe het sommige vraag die uit het Netwerk van de Rand kwam die de inhoud van het Doel voorgenomen voor Analytics voor het Rapport van het Doel (A4T) omvat. Vanaf 7 maart worden alle treffers met A4T-rapportinhoud gewijzigd, zodat ze niet worden behandeld als een paginaweergave of een koppelingsgebeurtenis. Starten 31 maart 2022 De logica is selectiever, zodat de standaardpaginaweergave en koppelingsgebeurtenissen niet worden gewijzigd. Voorwaarts, zijn de enige gebeurtenissen die worden gewijzigd verpersoonlijking-slechts vraag die slechts A4T inhoud heeft.
Bijwerken naar voor bepaalde klanten ondersteunde versleutelingsmethoden voor browsers
dinsdag 28 maart 2022
De Adobe biedt twee niveaus van de neerzetveiligheid aan om aan verschillende klantenbehoeften voor veiligheid op de inzameling van eerstepartijgegevens te voldoen. Aan 23 juni 2022 ondersteuning wordt verwijderd voor bepaalde HTTPS-versleutelingsalgoritmen, ook wel 'ciphers' genoemd, voor klanten met hun beveiligingsniveau ingesteld op 'High'. Dit betekent dat sommige oudere besturingssystemen geen gegevens meer naar Analytics kunnen verzenden omdat deze geen ondersteuning bieden voor moderne versleutelingsmethoden. Klanten die de standaardinstellingen voor standaardcursorbeveiliging gebruiken, worden niet beïnvloed. Er is al rechtstreeks contact opgenomen met alle klanten die momenteel gebruikmaken van de instelling "Hoog". Hier vindt u een gedetailleerde lijst van de ciphers die door deze wijziging worden beïnvloed.
Oudere geplande rapporten pauzeren
woensdag 12 april 2022
Effectief 20 april 2022, is de Adobe voornemens alle geplande rapporten met een aanmaakdatum van meer dan twee jaar (aangemaakt vóór 31 januari 2020) te pauzeren. Er worden geen rapporten of gegevens verwijderd. Alleen rapporten die ouder zijn dan twee jaar worden gepauzeerd en er worden geen aanvullende geplande rapporten verzonden. Meer informatie
2022 ISO-regioupdates
vrijdag 11 maart 2021
Adobe is van plan 2022 ISO-regioupdates uit te voeren op 10 juni 2022. Verwacht dat er na deze release kleine geo-informatie wordt bijgewerkt.
Oudere geplande Reporten Builder pauzeren
woensdag 12 april 2022
Effectief 20 april 2022 Adobe is voornemens alle geplande Reporten Builder die meer dan twee jaar geleden zijn opgezet, te onderbreken. Deze pauze is met name van toepassing op alle taken die vóór 31 januari 2020 zijn gemaakt. Er worden geen taken, werkboeken of gegevens verwijderd. Taken die ouder zijn dan twee jaar worden echter gepauzeerd en er worden geen extra geplande taken verzonden. Meer informatie
Verlopen van de lijst van gewenste personen EOL-extensie voor verouderde integratie van Analytics OAuth/JWT
zaterdag 14 januari 2022
Aan 25 mei 2022 de Analytics 1.3 API, 1.4 SOAP API en Legacy Analytics OAuth/JWT EOL De extensie lijst van gewenste personen verloopt. Het werd aangeboden klanten te voorzien die erfenis gebruiken Adobe Analytics OAuth/JWT geloofsbrieven extra tijd om hun cliëntintegratie te migreren aan Adobe IMS-referenties. Deze vervaldatum beïnvloedt (maar is niet beperkt tot) Adobe Analytics Livestream en Adobe Campaign klanten die hun vereiste IMS-migratie niet hebben voltooid. Klanten die op dit moment gebruikmaken van verouderde Analytics OAuth/JWT-gebruikersgegevens via de extensie lijst van gewenste personen en die de migratie naar IMS-gegevens op 25 mei 2022 niet hebben voltooid, verliezen de toegang tot Adobe-services. Livestream-klanten kunnen naar deze instructies over het migreren van hun clienttoepassingen naar IMS-referenties. Campaign klanten kunnen hun accountteam van de Adobe bereiken over de upgrade naar de nieuwste versie van Campaign.
EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

April 2022 apr22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Adobe Analytics-bestemmingspagina-updates
Updates van de gemeenschappelijke bestemmingspagina van Workspace/Reports & Analytics die bruikbaarheid en gemak van navigatie verbetert. Meer informatie
donderdag 20 april 2022
Next item of Previous item Deelvenster Werkruimte
De Next or Previous item kunt u zoeken naar items die een dimensie-item van uw keuze volgen of er vooraf aan gaan. Gebruik deze optie bijvoorbeeld als u de volgende of vorige pagina's naar een specifieke productpagina, een marketingkanaal of zelfs naar een apparaattype wilt bekijken. Dit deelvenster gaat verder dan oudere rapporten (verouderde rapporten), omdat u hiermee elke dimensie kunt bekijken en geen nieuwe implementatie nodig hebt om inzichten op te halen. Meer informatie
donderdag 20 april 2022
Page Summary Deelvenster Werkruimte
De Page Summary biedt een diepgaande analyse van de pagina die u kiest. Het biedt dezelfde details als oudere rapporten en analyses Page Summary verslag, nog veel meer. Meer informatie
donderdag 20 april 2022
Verwijderde eis van x-proxy-global-company-id header voor 2.0 API-aanroepen
Voor de API's van Adobe Analytics 2.0 is het niet langer nodig x-proxy-global-company-id header, aangezien deze informatie deel uitmaakt van het eindpunt URL. U kunt deze koptekst wel invoegen, maar er treedt geen fout meer op als deze ontbreekt.
donderdag 20 april 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Probleem verholpen in Gegevensfeeds waarbij de begin- en einddatum automatisch werden gewijzigd nadat de gegevensfeed was opgeslagen tijdens het maken vanuit de interface Gegevensfeed. De data werden met één dag bijgewerkt. (AN-281262)
 • Probleem verholpen waardoor geplande projecten niet konden worden vernieuwd via e-mailkoppeling. (AN-283622)
 • Probleem verholpen waarbij recente versies van Apple Safari en Microsoft Edge niet correct werden geïdentificeerd in de opzoektabel voor browsertype van Adobe. Vergelijkbaar met wanneer browserversies worden bijgewerktIn updates van opzoektabellen voor browsertypen worden alleen gegevens gecorrigeerd die naar voren worden verplaatst. De opzoektabellen voor de browserversie zijn bijgewerkt op 20 april en de opzoektabellen voor het browsertype zijn bijgewerkt op 28 april. (AN-284872; AN-285753; AN-286257)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-274486; AN-279258; AN-279995; AN-280918; AN-281423; AN-282084; AN-282435; AN 283508; AN-283517; AN-283706; AN-283762; AN-283921; AN-284195; AN-28463; AN-28 84573; AN-284721; AN-284790; AN-284867; AN-284870; AN-284872; AN-28484; AN-28 4914; AN-284930; AN-284933; AN-284967; AN-284970; AN-285187; AN-285328; AN-285 337; AN-285375; AN-285447; AN-285724; AN-285753; AN-285761

Belangrijke kennisgevingen voor Adobe Analytics-beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
SFTP-upgrade
dinsdag 9 mei 2022
Eerder, hadden wij meegedeeld dat Adobe zijn Secure File Transfer Protocol (SFTP) diensten in mei 2022 zou bevorderen om betere veiligheid voor dossieroverdracht te verstrekken. We hebben deze upgrade uitgesteld tot de zomer van 2022. Wanneer deze wijziging plaatsvindt, worden bepaalde SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.
CDA-machtiging (Cross-Device Analytics)
donderdag 13 april 2022
Effectief 1 mei 2022, elke nieuwe toepassing van CDA zijn beperkt tot een maximum van drie reeks IDs van het rapport (RSIDs) per klant.
Wijzigen in de manier waarop Adobe Analytics A4T-gegevens verwerkt die zijn verzameld met het Adobe Experience Platform Edge Network
vrijdag 31 maart 2022
Op 7 maart 2022, veranderde Analytics hoe het sommige vraag die uit het Netwerk van de Rand kwam die de inhoud van het Doel voorgenomen voor Analytics voor het Rapport van het Doel (A4T) omvat. Vanaf 7 maart worden alle treffers met A4T-rapportinhoud gewijzigd, zodat ze niet worden behandeld als een paginaweergave of een koppelingsgebeurtenis. Starten 31 maart 2022 De logica is selectiever, zodat de standaardpaginaweergave en koppelingsgebeurtenissen niet worden gewijzigd. Voorwaarts, zijn de enige gebeurtenissen die worden gewijzigd verpersoonlijking-slechts vraag die slechts A4T inhoud heeft.
Bijwerken naar voor bepaalde klanten ondersteunde versleutelingsmethoden voor browsers
dinsdag 28 maart 2022
De Adobe biedt twee niveaus van de neerzetveiligheid aan om aan verschillende klantenbehoeften voor veiligheid op de inzameling van eerstepartijgegevens te voldoen. Aan 23 juni 2022 ondersteuning wordt verwijderd voor bepaalde HTTPS-versleutelingsalgoritmen, ook wel 'ciphers' genoemd, voor klanten met hun beveiligingsniveau ingesteld op 'High'. Dit betekent dat sommige oudere besturingssystemen geen gegevens meer naar Analytics kunnen verzenden omdat deze geen ondersteuning bieden voor moderne versleutelingsmethoden. Klanten die de standaardinstellingen voor standaardcursorbeveiliging gebruiken, worden niet beïnvloed. Er is al rechtstreeks contact opgenomen met alle klanten die momenteel gebruikmaken van de instelling "Hoog". Hier vindt u een gedetailleerde lijst van de ciphers die door deze wijziging worden beïnvloed.
Oudere geplande rapporten pauzeren
woensdag 12 april 2022
Effectief 20 april 2022, is de Adobe voornemens alle geplande rapporten met een aanmaakdatum van meer dan twee jaar (aangemaakt vóór 31 januari 2020) te pauzeren. Er worden geen rapporten of gegevens verwijderd. Alleen rapporten die ouder zijn dan twee jaar worden gepauzeerd en er worden geen aanvullende geplande rapporten verzonden. Meer informatie
2022 ISO-regioupdates
vrijdag 11 maart 2021
Adobe is van plan 2022 ISO-regioupdates uit te voeren op 10 juni 2022. Verwacht dat er na deze release kleine geo-informatie wordt bijgewerkt.
Oudere geplande Reporten Builder pauzeren
woensdag 12 april 2022
Effectief 20 april 2022 Adobe is voornemens alle geplande Reporten Builder die meer dan twee jaar geleden zijn opgezet, te onderbreken. Deze pauze is met name van toepassing op alle taken die vóór 31 januari 2020 zijn gemaakt. Er worden geen taken, werkboeken of gegevens verwijderd. Taken die ouder zijn dan twee jaar worden echter gepauzeerd en er worden geen extra geplande taken verzonden. Meer informatie
Verlopen van de lijst van gewenste personen EOL-extensie voor verouderde integratie van Analytics OAuth/JWT
zaterdag 14 januari 2022
Aan 25 mei 2022 de Analytics 1.3 API, 1.4 SOAP API en Legacy Analytics OAuth/JWT EOL De extensie lijst van gewenste personen verloopt. Het werd aangeboden klanten te voorzien die erfenis gebruiken Adobe Analytics OAuth/JWT geloofsbrieven extra tijd om hun cliëntintegratie te migreren aan Adobe IMS-referenties. Deze vervaldatum beïnvloedt (maar is niet beperkt tot) Adobe Analytics Livestream en Adobe Campaign klanten die hun vereiste IMS-migratie niet hebben voltooid. Klanten die op dit moment gebruikmaken van verouderde Analytics OAuth/JWT-gebruikersgegevens via de extensie lijst van gewenste personen en die de migratie naar IMS-gegevens op 25 mei 2022 niet hebben voltooid, verliezen de toegang tot Adobe-services. Livestream-klanten kunnen naar deze instructies over het migreren van hun clienttoepassingen naar IMS-referenties. Campaign klanten kunnen hun accountteam van de Adobe bereiken over de upgrade naar de nieuwste versie van Campaign.
EOL voorReports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.4) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Maart 2022 mar22

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Annotaties in werkruimte
Met annotaties in Workspace kunt u op effectieve wijze contextuele gegevensnuances en inzichten aan uw organisatie meedelen. Meer informatie
De geleidelijke uitrol start op 23 maart 2022. Algemene beschikbaarheid: 11 april 2022
Adobe Analytics-bestemmingspagina-updates
Updates van de gemeenschappelijke bestemmingspagina van Workspace/Reports & Analytics die bruikbaarheid en gemak van navigatie verbetert. Meer informatie
zaterdag 1 april 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Oplossing voor een aantal problemen met Server call usage. (AN-279134, AN-279878, AN-280802, AN-279097, AN-191284, AN-269720)
 • Probleem opgelost waarbij Data Warehouse lege CSV-bestanden zou exporteren. (AN-280291)
 • Probleem verholpen waarbij de namen van het publiek niet werden gevuld voor recente segmenten. (AN-279715)
 • Probleem verholpen met trage rapportagetijden. (AN-280055)
 • Correctie van problemen met classificaties waarbij niet alle dimensie-items werden ingedeeld. (AN-280031)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-268093, AN-273820, AN-274435, AN-274904, AN-275356, AN-275947, AN-276160, AN 276258, AN-276705, AN-277051, AN-277957, AN-278693, AN-278882, AN-279000, AN-2 79046, AN-279362, AN-279460, AN-279488, AN-279554, AN-279572, AN-279663, AN-27 9755, AN-279825, AN-280002, AN-280013, AN-280019, AN-280033, AN-280086, AN-280 232, AN-280264, AN-280288, AN-280342, AN-280347, AN-280360, AN-280370, AN-2807 24, AN-280830, AN-280941, AN-281353, AN-281424, AN-281533

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Verlopen van de lijst van gewenste personen EOL-extensie voor verouderde integratie van Analytics OAuth/JWT
zaterdag 14 januari 2022
Aan 25 mei 2022 de Analytics 1.3 API, 1.4 SOAP API en Legacy Analytics OAuth/JWT EOL De verlenging van de lijst van gewenste personen verloopt. Het werd aangeboden klanten te voorzien die erfenis gebruiken Adobe Analytics OAuth/JWT geloofsbrieven extra tijd om hun cliëntintegratie te migreren aan Adobe IMS-referenties. Deze vervaldatum beïnvloedt (maar is niet beperkt tot) Adobe Analytics Livestream en Adobe Campaign klanten die hun vereiste IMS-migratie niet hebben voltooid. Klanten die op dit moment gebruikmaken van verouderde Analytics OAuth/JWT-referenties via de extensie lijst van gewenste personen en die de migratie naar IMS-referenties op 25 mei 2022 niet hebben voltooid, verliezen de toegang tot Adobe-services. Livestream-klanten kunnen naar deze instructies over het migreren van hun clienttoepassingen naar IMS-referenties. Campaign klanten kunnen hun accountteam van de Adobe bereiken over de upgrade naar de nieuwste versie van Campaign.
EOL voor Reports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.
SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) upgraden
vrijdag 13 januari 2022
Aan 2 mei 2022, Adobe Analytics zal de SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) upgraden om betere beveiliging voor bestandsoverdrachten te bieden. Door deze wijziging worden sommige SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. We voegen ook enkele verbindingsopties toe die beschikbaar zijn op 1 maart 2022. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.4) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Februari 2022 feb2022

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Modus voor voorvertoning van mobiel scorecard-project
Start een voorvertoning van hoe uw mobiele scorecard eruit zal zien in de app Analytics dashboards, rechtstreeks vanuit de scorecard builder. In de voorvertoningsmodus kunnen gebruikers op dezelfde manier werken met filters en grafieken als in de app, zodat ze een voorvertoning van de ervaring kunnen bekijken voordat ze de scorecard opslaan en delen. Gebruikers kunnen de apparaatkiezer ook in de voorvertoningsmodus gebruiken om te zien hoe hun scorecard er op verschillende apparaten uitziet. Meer informatie
donderdag 16 februari 2022
API-projecteindpunt
Analysis Workspace-projecten toevoegen, bewerken of verwijderen met de API. Meer informatie
1 feb. 2022

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Oplossing voor een aantal problemen met Server call usage. (AN-279134, AN-279878, AN-280802, AN-279097, AN-191284, AN-269720)
 • Probleem opgelost waarbij Data Warehouse lege CSV-bestanden zou exporteren. (AN-280291)
 • Probleem verholpen waarbij de namen van het publiek niet werden gevuld voor recente segmenten. (AN-279715)
 • Probleem verholpen met trage rapportagetijden. (AN-280055)
 • Correctie van problemen met classificaties waarbij niet alle dimensie-items werden ingedeeld. (AN-280031)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-268093, AN-273820, AN-274435, AN-274904, AN-275356, AN-275947, AN-276160, AN 276258, AN-276705, AN-277051, AN-277957, AN-278693, AN-278882, AN-279000, AN-2 79046, AN-279362, AN-279460, AN-279488, AN-279554, AN-279572, AN-279663, AN-27 9755, AN-279825, AN-280002, AN-280013, AN-280019, AN-280033, AN-280086, AN-280 232, AN-280264, AN-280288, AN-280342, AN-280347, AN-280360, AN-280370, AN-2807 24, AN-280830, AN-280941, AN-281353, AN-281424, AN-281533

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders aa-notices-feb22

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Oudere geplande rapporten gepauzeerd
zaterdag 11 maart 2022
Effectief 15 april 2022, is de Adobe voornemens alle geplande rapporten met een aanmaakdatum van meer dan twee jaar (aangemaakt vóór 31 januari 2020) te pauzeren. Er worden geen rapporten of gegevens verwijderd. Alleen rapporten die ouder zijn dan twee jaar worden gepauzeerd en er worden geen aanvullende geplande rapporten verzonden.
2022 ISO-regioupdates
vrijdag 11 maart 2021
Adobe voert 2022 ISO-regioupdates uit op 10 juni 2022. Verwacht dat er na deze release kleine updates worden weergegeven.
Wijzigingen in de manier waarop Analytics omgaat met A4T-gegevens die zijn verzameld met het Adobe Experience Platform Edge Network
zaterdag 25 februari 2022
Aan 7 maart 2022, is de Adobe van plan om te veranderen hoe sommige op doel betrekking hebbende gegevens die naar Adobe Analytics worden verzonden gebruikend het Netwerk van de Rand worden behandeld. Bij het gebruik van de Adobe Experience Platform Web SDK met Analytics en Target werden sommige verpersoonlijkingsgebeurtenissen in Adobe Analytics geteld als page views. Deze telmethode leidde tot opgeblazen aantallen van de paginamening en extra servervraag. Met deze verandering, worden de verpersoonlijkingsvraag die geen inhoud bevat Analytics genegeerd. Aanroepen van personalisatie met A4T-gegevens registreren de A4T-gegevens, maar tellen niet als factureerbare serveraanroepen, en hebben evenmin invloed op paginaweergaven of maateenheden van koppelingsgebeurtenissen.
Oudere geplande Reporten Builder pauzeren
vrijdag 24 februari 2022
15 april 2022 Adobe is voornemens alle geplande Reporten Builder die meer dan twee jaar geleden zijn opgezet, te onderbreken. Deze pauze is met name van toepassing op alle taken die vóór 31 januari 2020 zijn gemaakt. Er worden geen taken, werkboeken of gegevens verwijderd. Taken die ouder zijn dan twee jaar worden echter onderbroken en er worden geen extra geplande taken verzonden. Meer informatie
Verlopen van de lijst van gewenste personen EOL-extensie voor verouderde integratie van Analytics OAuth/JWT
zaterdag 14 januari 2022
Aan 25 mei 2022 de Analytics 1.3 API, 1.4 SOAP API en Legacy Analytics OAuth/JWT EOL De verlenging van de lijst van gewenste personen verloopt. Het werd aangeboden klanten te voorzien die erfenis gebruiken Adobe Analytics OAuth/JWT geloofsbrieven extra tijd om hun cliëntintegratie te migreren aan Adobe IMS-referenties. Deze vervaldatum beïnvloedt (maar is niet beperkt tot) Adobe Analytics Livestream en Adobe Campaign klanten die hun vereiste IMS-migratie niet hebben voltooid. Klanten die op dit moment gebruikmaken van verouderde Analytics OAuth/JWT-referenties via de extensie lijst van gewenste personen en die de migratie naar IMS-referenties op 25 mei 2022 niet hebben voltooid, verliezen de toegang tot Adobe-services. Livestream-klanten kunnen naar deze instructies over het migreren van hun clienttoepassingen naar IMS-referenties. Campaign klanten kunnen hun accountteam van de Adobe bereiken over de upgrade naar de nieuwste versie van Campaign.
EOL voor rapporten en analyses
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.
SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) upgraden
vrijdag 3 maart 2022
Aan 15 mei 2022, Adobe Analytics zal de SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) upgraden om betere beveiliging voor bestandsoverdrachten te bieden. Door deze wijziging worden sommige SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. We voegen ook enkele verbindingsopties toe die beschikbaar zijn op 1 maart 2022. Dit is alleen van invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Dit heeft geen invloed op het FTP-protocol. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zijn hier.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.4) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Januari 2022 jan2022

Meer informatie over de nieuwste release-updates voor Adobe Experience Cloud-producten. De nieuwste zelfhulpdocumentatie, zelfstudies en cursussen over Experience League.

Nieuwe functies in Adobe Analytics

Functie
Beschrijving
Doeldatum
Geen nieuwe functies deze maand
N.v.t.
Zie Algemene beschikbaarheid

Oplossingen in Adobe Analytics en Customer Journey Analytics

 • Probleem verholpen waarbij de publiek-id ontbrak aan dimensie-items. (AN-262038; AN-279315)
 • Probleem verholpen waardoor gebruikers een opgeslagen Target project in Workspace. (AN-277461; AN-275825; AN-266397)
 • Probleem verholpen waarbij niet-ingeschakelde functies zichtbaar waren in de gebruikersinterface. (AN-262006)
 • Oplossing voor een probleem dat optrad bij het wijzigen van de datum met het datumveld in Workspace. Dit leidde tot de End Time van 23:59 tot 12:00 uur. (AN-277269; AN-277481)
 • Probleem verholpen waarbij de gebruikersinterface van het segment werd onderbroken bij het toevoegen van nieuwe segmenten aan een reeds geladen segment. (AN-260827)
 • Probleem verholpen waarbij gebruikers geen toegang hadden tot gedeelde werkruimteprojecten. (AN-267529)
 • Er is een foutbericht toegevoegd dat aangeeft wanneer een verschuivende datumreeks een begindatum later dan de einddatum heeft. (AN-270488)
 • Problemen met verschillende gegevensfeeds opgelost. (AN-275876; AN-270512; AN-277284; AN-277290; AN-274893; AN-274606; AN-269651)
 • Probleem verholpen waarbij datumbereiken in grafieken datumfilters in tabellen negeren. (AN-263999)
 • Probleem opgelost waarbij geplande rapporten vroegtijdig werden verzonden vanwege zomertijd. (AN-276410; AN-276305)
 • Probleem verholpen met downloaden van project naar .csv bestand is mislukt in Workspace. (AN-275834)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-253294; AN-254976; AN-255377; AN-255561; AN-258550; AN-259336; AN-263935; AN 265094; AN-269441; AN-269486; AN-269855; AN-271166; AN-271588; AN-272088; AN-2 72249; AN-272859; AN-272873; AN-272885; AN-273229; AN-273913; AN-274237; AN-27 4472; AN-274491; AN-274619; AN-274766; AN-275248; AN-275259; AN-275271; AN-275 315; AN-275388; AN-275418; AN-275597; AN-275643; AN-275650; AN-27561; AN-2756 75; AN-275682; AN-275704; AN-275711; AN-275796; AN-275834; AN-275923; AN-27594 1; AN-276044; AN-276125; AN-276157; AN-276397; AN-276597; AN-276789; AN-276834; AN-276861; AN-276870; AN-276963; AN-276975; AN-277000; AN-277044; AN-277093; AN 277200; AN-277215; AN-277271; AN-277281; AN-277362; AN-277419; AN-277492; 77498; AN-277533; AN-277619; AN-277675; AN-277681; AN-277767; AN-277805; AN-27 7810; AN-277818; AN-277875; AN-277933; AN-27798; AN-278105; AN-278115; AN-278 122; AN-278192; AN-278407; AN-278437; AN-27859; AN-278604; AN-278610; AN-2787 09; AN-278835; AN-278849; AN-278881; AN-279067; AN-279103; AN-27911; AN-27921 9; AN-279237; AN-279312

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders aa-notices-jan22

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Verlopen van de lijst van gewenste personen EOL-extensie voor verouderde integratie van Analytics OAuth/JWT
zaterdag 14 januari 2022
Aan 25 mei 2022 de Analytics 1.3 API, 1.4 SOAP API en Legacy Analytics OAuth/JWT EOL De verlenging van de lijst van gewenste personen verloopt. Het werd aangeboden klanten te voorzien die erfenis gebruiken Adobe Analytics OAuth/JWT geloofsbrieven extra tijd om hun cliëntintegratie te migreren aan Adobe IMS-referenties. Deze vervaldatum beïnvloedt (maar is niet beperkt tot) Adobe Analytics Livestream en Adobe Campaign klanten die hun vereiste IMS-migratie niet hebben voltooid. Klanten die op dit moment gebruikmaken van verouderde Analytics OAuth/JWT-referenties via de extensie lijst van gewenste personen en die de migratie naar IMS-referenties op 25 mei 2022 niet hebben voltooid, verliezen de toegang tot Adobe-services. Livestream-klanten kunnen naar deze instructies over het migreren van hun clienttoepassingen naar IMS-referenties. Campaign klanten kunnen hun accountteam van de Adobe bereiken over de upgrade naar de nieuwste versie van Campaign.
EOL voor Reports & Analytics
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens te stoppen Reports & Analytics en de bijbehorende verslagen en kenmerken. De rapporten, visualisaties en onderliggende technologie die macht Reports & Analytics niet langer aan de technologienormen van de Adobe voldoen. Meeste Reports & Analytics functies zijn beschikbaar in Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015, Reports & Analytics functionaliteit en mogelijkheden zijn verplaatst naar Analysis Workspace en er is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.
SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) upgraden
vrijdag 13 januari 2022
Aan 2 mei 2022, Adobe Analytics zal de SFTP-services (Secure File Transfer Protocol) upgraden om betere beveiliging voor bestandsoverdrachten te bieden. Door deze wijziging worden sommige SFTP-clientconfiguraties niet meer ondersteund. We voegen ook enkele verbindingsopties toe die beschikbaar zijn op 1 maart 2022. Dit heeft alleen invloed op gegevens die via SFTP naar Adobe Analytics worden verzonden of van worden opgehaald. Het FTP-protocol wordt niet beïnvloed. Om onderbreking van de dienst te vermijden, gelieve ervoor te zorgen dat uw cliënten SFTP (code, hulpmiddelen, de diensten) in overeenstemming met de gedetailleerde veranderingen zullen zijn hier.
Wereldwijd + China RDC-type
dinsdag 22 november 2021
Wereldwijd + China is een nieuw type van de Regionale Gegevensverzameling (RDC) dat het verpletteren van verkeer voor globale klanten gebruikend vereenvoudigt China Performance Optimization Add-On Package. In het verleden, moest u bepalen of de gegevens aan het de inzamelingseindpunt van China of één van de Globale inzamelingseindpunten zouden moeten worden verpletterd. Nu kunt u deze RDC kiezen type om Adobe te laten bepalen het optimale inzamelingseindpunt dat op de geolocatie van de gebruiker wordt gebaseerd.
EOL voor volledige verwerking in gegevensbronnen
dinsdag 18 oktober 2021
Aan 31 januari 2022, zal de Adobe van leven Volledige Verwerking beëindigen, die gebruikers toelaat om off-line klapgegevens in Analytics in te voeren. Deze mogelijkheid is beschikbaar via API voor het invoegen van bulkgegevens. Meer informatie

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.4) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

recommendation-more-help
69b719ed-622a-4df7-a307-14caa7222de3