Een pakket maken

TIP
De beste praktijken moeten uw pakketten scheiden die op het richten van tactieken, ad types, en prestatiesdoelstellingen worden gebaseerd.
  1. Klik in het hoofdmenu op Campaigns.
  2. Klik op de naam van de campagne waarin u het pakket wilt maken.
  3. Klik op het tabblad Pakketten op Create > Package.
  4. Voer de pakketinstellingen.
  5. Klik op Save and Close.

Wanneer u een pakket hebt gemaakt, kunt u er plaatsingen aan toewijzen.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa