Het Wijzigingslogboek voor een pakket weergeven

Wijzigingslogbestanden bevatten wijzigingen die in het pakket zijn aangebracht tijdens het geselecteerde datumbereik, zoals de pakketnaam, het eenheidstype (Pakket), het type wijziging, de nieuwe en oude waarden, de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht en de datum. U kunt desgewenst notities toevoegen aan elke invoer.

U kunt de gegevens op elke kolom sorteren, behalve Nieuwe waarde en Oude waarde.

  1. Klik in het hoofdmenu op Campaigns.

  2. Klik op de naam van de campagne.

  3. Op de Packages , naast de pakketnaam, klikt u op … > Change logs.

  4. (Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Als u wilt schakelen tussen het weergeven van de gegevens in tabelvorm en in tabel- en diagramformulieren, klikt u op Tabel- en grafiekweergave of Tabelweergave in de rechterbovenwerkbalk.

    • Als u een notitie aan een bericht wilt toevoegen, houdt u de cursor boven de Notes kolom voor de rij en klik vervolgens op Add Notes. Typ tekst in de invoervelden en klik vervolgens op Save.

    • Als u de details van een item in een pop-upvenster wilt weergeven, houdt u de cursor boven de Notes kolom voor de rij en klik vervolgens op More>View Details.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa