Premium

Automated Personalization Sammanfattningsrapporter

Senaste uppdatering: 2023-03-15
 • Ämnen:
 • Reports
  Visa mer om det här ämnet

Specialiserade sammanfattningsrapporter är tillgängliga för användare av Automated Personalization verksamhet i Adobe Target.

OBSERVERA

Automated Personalization finns som en del av Target Premium lösning. Den ingår inte i Target Standard utan Target Premium-licens.

 1. Klicka Activities klickar du på Automated Personalization från listan och klicka sedan på Reports -fliken.

  Om du har många aktiviteter kan du filtrera listan genom att välja Automated Personalization från Type nedrullningsbar lista.

 2. (Valfritt) Klicka på Download om du vill ladda ned sammanfattningsvyn (till exempel en jämförelse av Kontroll och riktad trafik) uppdelad efter alla tillgängliga framgångsmått.

Automated Personalization innehåller följande rapporter:

 • Aktivitetsnivå
 • Erbjudandenivå
 • Automatiska segment
 • Viktiga attribut

Aktivitetsnivårapport

The Activity Level rapporten jämför den sammanställda prestandan för att använda en Automated Personalization -algoritm för slumpmässigt hanterat innehåll (kontroll).

Aktivitetsnivårapport

Standardreglerna för resultattolkning för A/B-tester gäller fortfarande, inklusive lyft, förtroende, trender, varaktighet och så vidare. Mer information om hur du tolkar resultat finns i Statistiska beräkningar i A/Bn-tester.

Erbjudandenivårapport

The Offer Level rapporten för Random Forest Experience jämför resultatet för varje algoritmtillämpat erbjudande med samma slumpmässiga erbjudande (Control). Erbjudandena bör därför inte jämföras med varandra i denna vy.

Klicka på upplevelsealgoritmen (Slumpmässig skog eller kontroll) för att visa Offer Level rapport.

Erbjudandenivårapport i Adobe Target

OBSERVERA

En klockikon anger att algoritmmodellen fortfarande byggs. En bockmarkeringsikon anger att basalgoritmen har upprättats.

Erbjudandena kan visas inom rapporteringsgrupperoch dessa rapporteringsgrupper kan komprimeras och utökas. Klicka Control eller Targeted i tabellen för att visa sammanställd information efter rapporteringsgrupper, i stället för efter erbjudanden.

Automatiska segment

Klicka på Automated Segments ikon. Den här rapporten visar hur olika besökare svarar annorlunda på erbjudanden/upplevelser i din AP/AT-aktivitet. Den här rapporten visar hur olika automatiserade segment som definierats av Target personaliseringsmodeller svarade på erbjudandena/upplevelserna i aktiviteten.

Ikon för automatiserade segment

Mer information finns i Rapport över automatiserade segment.

Viktiga attribut

Klicka på Important Attributes ikon. Den här rapporten visar hur olika attribut är viktigare (eller mindre) i olika aktiviteter för hur modellen bestämmer sig för att personalisera. Den här rapporten visar de viktigaste attributen som påverkade modellen och deras relativa betydelse.

Ikon för viktiga attribut

Mer information finns i Viktiga attributrapporter.

Vanliga frågor

Varför finns det skillnader i data mellan aktivitetsnivå- och erbjudandenivårapporterna?

Activity Levelrapport: Besök som registrerats på Activity Level rapportera antalet besök till kontrollupplevelserna jämfört med riktad trafik. Målstyrd trafik omfattar en blandning av prospekteringstrafik och personaliserad trafik.

Erbjudandenivårapport: Impression som spelats in på Offer Level rapporten visar antalet visningar för varje erbjudande. I en verksamhet med mer än en plats är det totala antalet besök som registrerats i Offer Level rapporten för alla rapporteringsgrupper är lika med den multipel av antalet besök som registrerats för Kontroll- eller Riktad trafik i Activity Level gånger det totala antalet platser i aktiviteten. Impressioner av standardinnehåll som förekommer på platser där standardinnehåll var ett tillgängligt alternativ registreras i erbjudandegruppen"Standardinnehåll". Impressioner av erbjudanden som inte tilldelats en rapporteringsgrupp registreras i erbjudandegruppen"Ej grupperad".

OBSERVERA

Antal visningar som registrerats på Offer Level rapporten kanske inte är en exakt heltalsmultipel av antalet besök som registreras i Activity Level rapport. Detta beror på mindre avvikelser i insamlingen av datatrafik via Internet (den typiska diskrepansnivån är under 5 %). Därför kommer antalet visningar inte att vara en exakt multipel när antalet platser som är tillgängliga i aktiviteten har ändrats efter att aktiviteten aktiverades.

På denna sida