Target versionsinformation (prerelease)

Den här artikeln innehåller förhandsversionsinformation för kommande Adobe Target releaser, inklusive SDK, API:er och JavaScript-bibliotek.

Senast uppdaterad: 24 maj 2023

OBSERVERA

Releasedatum, funktioner och annan information kan ändras utan föregående meddelande.

Information om den aktuella versionen finns i Versionsinformation för mål. Informationen på dessa sidor kan vara densamma, beroende på när releaserna ska släppas. Utgivningsnumren inom parentes är för interna Adobe använd.

Target Standard/Premium 23.5.4 (27-28 juni)

Den här versionen innehåller följande förbättringar:

Funktion Detaljer
QA mode for Automated Personalization verksamhet Adobe Target QA mode är nu tillgängligt för Automated Personalization aktiviteter, ersätta Preview links funktionalitet.

Mer information finns i Aktivitets-QA.

  • Prestandaförbättringar som gör att dubblettfunktioner inte tillåts (inklusive minskning av inläsningstiden) under hantera undantag in Automated Personalization verksamhet.

Ytterligare versionsinformation

Resurs Detaljer
Versionsinformation: Adobe Target Platform Experience Web SDK Information om ändringarna i respektive version av Platform Web SDK.
versionsinformation för at.js Information om ändringarna i varje version av Adobe Target at.js JavaScript-bibliotek.

Förhandsversionsinformation

Om du vill få förhandsmeddelanden om kommande produktförbättringar i Target och andra Adobe Experience Cloud lösningar, registrera dig för Adobe Priority Product Update:

https://www.adobe.com/subscription/priority-product-update.html

På denna sida