Versionsinformation för mål (prerelease)

Den här artikeln innehåller förhandsversionsinformation. Releasedatum, funktioner och annan information kan ändras utan föregående meddelande.

Senast uppdaterad: 20 juli 2022

Information om den aktuella versionen finns i Versionsinformation för mål. Informationen på dessa sidor kan vara densamma, beroende på när releaserna släpps. Utgivningsnumren inom parentes är för interna Adobe använd.

Target plattformsrelease (20 juli 2022)

Den här versionen innehåller följande funktioner, förbättringar och korrigeringar:

Funktion Beskrivning
Förbättrad noggrannhet vid utvärdering av målgrupper och reducerad fördröjning för slutanvändare via IPv6-stöd (TNT-43364, TNT-44692) Besökarnas geografiska platser bestäms nu av IPv6-adresser, om sådana finns, i motsats till enbart IPv4-adresser. Leverans-API:er har också stöd för IPv6-indataparametrar. Filtrering och listning av tillåtna adresser har stöd för både IPv4- och IPv6-adresser. IPv6-stödet i den här versionen innebär att besökare inkluderas mer korrekt i målgrupperna (mer korrekt kvalificerar sig för aktiviteter eller inkluderas i filtreringskriterierna). Det förbättrar också datalatensen eftersom IPv6-klienter dirigeras direkt och undviker overheadkostnaderna för IPv6-till-IPv4-gatewayen.
Korrigerat problem med hantering av nyttolast på klientsidan (TNT-44926) Om Adobe Target identifierar att en begäran kommer från en robot, vidarebefordras nyttolasten inte till Analytics med A4T-integrering på serversidan, och det finns ingen mod_stats-händelse som spelats in i Target loggar. I den här versionen har A4T-loggning på klientsidan förbättrats så att beteendet för A4T-nyttolasten är detsamma som för A4T på serversidan: Besökare som identifieras som robotar exkluderas från Target inventering/rapportering. (Observera att det aktuella problemet var begränsat till implementeringar som använde hantering av nyttolast på klientsidan. serversidan påverkades inte. I den här versionen är funktionen nu konsekvent för hantering av nyttolast på både serversidan och klientsidan.)

Förhandsversionsinformation

Om du vill få förhandsmeddelanden om kommande produktförbättringar i Target och andra Adobe Experience Cloud lösningar, registrera dig för Adobe Priority Product Update:

https://www.adobe.com/subscription/priority-product-update.html

På denna sida