Implementera mål

Senaste uppdatering: 2023-04-24
  • Skapat för:
  • Developer

Innan du börjar använda Adobe Targetmåste du implementera den på din webbplats.

The Adobe Target Developer Guide innehåller information som du behöver känna till innan du implementerar Target.

På utvecklarportalen finns information om följande implementeringstyper:

  • Klientsidan: Information om implementering med Adobe Experience Platform Web SDK eller Target Web SDK (at.js).
  • Serversidan: Information om hur du implementerar om hur du använder SDK:erna Node.JS, JAVA, .NET och Python.
  • Hybrid: Information om implementering om du använder en kombination av implementeringar på klient- och serversidan.
  • Recommendations: Information som hjälper dig att implementera Recommendations, a Mål Premium erbjuder.
  • Mobilappar: Information som hjälper dig att implementera med Adobe Experience Platform Mobile SDK:er.
  • E-post: Information som hjälper dig att implementera Target i e-postmeddelanden.

Mer information finns i Adobe Target Developer Guide.

OBSERVERA

All information som tidigare ingick i Implementera mål i den här guiden Handbok för Adobe Target Practitioner) ingår nu i Utvecklarhandbok.

På denna sida