Byta upplevelser i Experience Targeting

Information om hur besökare kan växla mellan upplevelser i en XT-aktivitet (Experience Targeting) allt eftersom deras profiler utvecklas.

OBSERVERA

21 september 2017

I och med den 21 september 2017 ändrade Target det sätt på vilket användarna placerades i upplevelser i XT-aktiviteter (Experience Targeting) (landningssidkampanjer i Target Classic). För alla nya och befintliga aktiviteter måste användarna följa reglerna för målinriktning mot upplevelser för varje intryck för att kunna fortsätta att se upplevelsens innehåll och räknas i rapporter. Tidigare, om användaren inte längre är kvalificerad för någon upplevelse, skulle användaren fortsätta att se innehållet från och räknas i rapporter för den senaste upplevelsen som han/hon kvalificerat sig för.

Den här ändringen inträffade automatiskt som en del av releasen för alla befintliga aktiviteter och för alla nya aktiviteter som skapats efter lanseringen. Om den föregående metoden (före den 21 september) önskas kan du skapa målgrupper med hjälp av profilskript så att användaren bara måste uppfylla ett villkor en gång för att kunna fortsätta inkräkta på den målgruppen i framtiden. Använd sedan dessa målgrupper för varje upplevelse i aktiviteten.

Med Experience Targeting kan ni styra vilka upplevelsebesökare ser när deras profiler utvecklas. I följande lista visas bara några scenarier där besökarprofiler kan utvecklas och du kanske vill presentera olika innehåll:

Scenario Detaljer
Geografisk plats När besökare reser för företag eller nöjes skull kan de se din webbplats eller mobilapp från olika geografiska platser.
Kundstatus Besökare kan betraktas som potentiella kunder innan de skapar ett konto eller köper en produkt.
Kategoritillhörighet The kategoritillhörighet funktionen i Target fångar automatiskt de kategorier som användare besöker och beräknar sedan användarnas tillhörighet för kategorin för målinriktningsändamål. Besökare som har visat flera artiklar på din webbplats om ett visst ämne kan till exempel få innehåll som är relaterat till det ämnet.
Veckodag När helgen närmar sig kanske du vill visa besökarna innehåll om filmer, matningar eller andra former av underhållning.

Att utnyttja dessa funktioner i Targetär det viktigt att du förstår följande information när du arbetar med XT-aktiviteter:

 • Prioriteten styrs av upplevelseordningen, uppifrån och ned. Om en besökare kvalificerar sig för fler än två målgrupper får han eller hon innehåll från upplevelsen med högre prioritet.

 • Besökarna kommer att växla mellan upplevelserna i en XT-aktivitet om de börjar kvalificera sig för en upplevelse med högre prioritet.

  I följande aktivitetskonfiguration besökte en besökare din webbplats från USA och reste sedan till Tyskland och besökte din webbplats en andra gång. Under det första besöket var denna besökare kvalificerad för Experience A (amerikanska besökare). Efter att ha besökt er webbplats från Tyskland bytte besökaren till Experience B (tyska besökare).

  Prioritet US > Tyskland

 • Besökarna kommer också att växla mellan upplevelserna om de slutar kvalificera sig för sin nuvarande målgrupp men börjar kvalificera sig för en upplevelse med lägre prioritet.

 • Om besökarna slutar kvalificera sig för sin aktuella upplevelse och inte kvalificerar sig för en annan upplevelse, kommer de att se standardinnehållet.

  I följande aktivitetskonfiguration besökte en besökare din webbplats från USA och reste sedan till Frankrike och besökte din webbplats en andra gång. Under det första besöket var denna besökare kvalificerad för Experience A (amerikanska besökare). När du har tittat på din webbplats från Frankrike är besökaren kvar i den ursprungliga upplevelsen.

  Prioritet US > Tyskland

 • En upplevelse som är inriktad på"Alla besökare" kan användas som den sista upplevelsen i aktiviteten för målinriktning av upplevelser för att"fånga" besökare som inte har hamnat i någon annan upplevelse. Om en upplevelse som är inriktad på"Alla besökare" inte är den sista i ordningen kommer andra målinriktade upplevelser som är listade under den här upplevelsen fortfarande att utvärderas.

  I följande aktivitetskonfiguration besökte en besökare din webbplats från USA och reste sedan till Tyskland och besökte din webbplats en andra gång. Under det första besöket var denna besökare kvalificerad för Experience A (amerikanska besökare). När du har tittat på din webbplats från Tyskland finns besökaren kvar i Experience A (amerikanska besökare).

  Prioritet US > Alla besökare

  Om detta inte är önskvärt kan du skapa en ny målgrupp som uttryckligen definieras som den omvända målgruppen, vilket visas i följande exempel:

  Prioritet US > Inte USA

 • Med en enda upplevelse av XT-aktiviteten har besökarna kvar en upplevelse även om de inte längre är kvalificerade för den målgrupp som ger dem den upplevelsen.

  Om detta inte är önskvärt kan du skapa en ny upplevelse som är riktad till den omvända publiken (till exempel"Inte USA" till skillnad från"USA").

  Som ett annat alternativ kan du skapa en A/B-aktivitet som är riktad till den önskade publiken med 100 % trafikallokering, vilket visas nedan:

  Prioriterad upplevelse

 • Prioriteten för upplevelserna definieras av deras ordning (högst upp ned) när de visas i målgränssnittet.

  Detta är viktigt att tänka på i scenarier där en besökare kan kvalificera sig för fler än en av era målgrupper. Om du till exempel har två upplevelser: en besökare i New York skulle kvalificera sig för båda målgrupperna. Därför måste du se till att"New York"-upplevelsen definieras före"United States"-upplevelsen i Target-användargränssnittet. Detta garanterar att den mer målinriktade"New York"-upplevelsen har högre prioritet, vilket visas i följande exempel:

  Prioritet NY > US

På denna sida