Använd svarstoken och anpassade at.js-händelser med Adobe Target

Med svarstoken och at.js anpassade händelser kan du dela profilinformation från Target till tredjepartssystem. Alla objekt i besökarprofilen Target, inklusive anpassade profilattribut, geografisk information, aktivitetsinformation och inbyggda profiler, kan läggas till i Target-svaret där du kan använda anpassad JavaScript för att integrera med tredje part.

Så här använder du Response Tokens och at.js anpassade händelser

  1. Ta reda på vilka data du behöver från Target
  2. Aktivera svarstoken för de data som du behöver genom att växla till på skärmen Inställningar->Svarstoken
  3. Ta reda på vilken händelseavlyssnare du behöver använda
  4. Skriv det JavaScript som behövs för att avlyssna Adobe Target-händelsen, läsa svarstoken och göra vad du behöver för integreringen
  5. Distribuera händelseavlyssnaren JavaScript med en anpassad kodsåtgärd i Launch efter åtgärden Load Target eller lägg till den i delen Library Footer i at.js på installationsskärmen > Implementeringsskärmen och spara en ny at.js-fil
  6. Kvalitetssäkring och publicera integreringen

Ytterligare resurser

På denna sida