Använd Data Providers för att integrera data från tredje part i Adobe Target

Senaste uppdatering: 2023-06-07
  • Skapat för:
  • Experienced
    User
    Developer

Data Providers är en funktion som gör att du enkelt kan skicka data från tredje part till Target. En tredje part kan vara en vädertjänst, en datahanteringsplattform eller till och med en egen webbtjänst. Sedan kan ni använda dessa data för att skapa målgrupper, målinnehåll och berika besökarprofilen.

Så här använder du Data Providers

  1. Implementeringsexperten lägger till kod före at.js (eller i delen Library Header i at.js) som gör API-anropet till tredjepartsleverantören, tolkar svaret och anger med namn/värde-par från svaret som ska skickas till Target.
  2. at.js hanterar flimmer och inkluderar namn/värde-par som anpassade parametrar i den globala Target-begäran.
  3. Marknadsförare bygger målgrupper i Target gränssnitt baserat på dessa anpassade parametrar.
  4. Marknadsförare använder dessa målgrupper för att inrikta sig på upplevelser, aktiviteter och mätvärden samt för att rapportera målgrupper.
OBSERVERA

Data Providers kräver at.js 1.3 eller högre

Stödmaterial

På denna sida