Implementera Data Providers för att integrera tredjepartsdata i Adobe Target

Implementeringsinformation och exempel på hur du använder funktionen Adobe Target Data Providers för att hämta data från tredjepartsdataproviders och skicka dem i Target-begäran.

NOTE
Data Providers kräver at.js 1.3 eller högre

Implementera de grundläggande komponenterna i Data Providers

En snabb översikt över de grundläggande komponenterna i en dataProvider och hur du får koden i rätt ordning.
Ett fungerande exempel med koden som används i videon finns här:
https://target.enablementadobe.com/data-providers/simple.html

Integrera med ett tredjeparts-API

Ett mer realistiskt exempel på integrering av ett väder-API.
Ett fungerande exempel med koden som används i videon finns här:
https://target.enablementadobe.com/data-providers/3rdparty.html

Integrera med flera leverantörer

Så här infogar du data från flera leverantörer i din globala Target-begäran.
Ett fungerande exempel med koden som används i videon finns här:
https://target.enablementadobe.com/data-providers/combined.html

Minimera sidladdningens påverkan

Minimera påverkan på sidinläsningstiden genom att lagra data i ett sessionslagringsobjekt. Du kan också skicka värdena som profilparametrar med prefixet profile. och bara skicka dem i sessionens första Target-begäran. Du kan dock bara skicka femtio profilparametrar per begäran.

Ett fungerande exempel med koden som används i videon finns här: https://target.enablementadobe.com/data-providers/reducedCalls.html

Stödmaterial

recommendation-more-help
0f172607-337e-442f-a279-477fd735571f