Introduktion till Adobe Target

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Förklara vad målimplementeringen innebär
  • Förklara implementeringstekniker för Target
  • Bästa praxis för implementering av mål

Målgrupp

  • Utvecklare
  • Arkitekter

Mer information finns i Implementering på klientsidan or Server-side implementation i Adobe Target Developer Guide.

På denna sida