Introduktion till Adobe Target

Senaste uppdatering: 2024-02-16
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Developer

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Förklara vad målimplementeringen innebär
  • Förklara implementeringstekniker för Target
  • Bästa praxis för implementering av mål

Målgrupp

  • Utvecklare
  • Arkitekter

Mer information finns i Implementering på klientsidan or Server-side implementation i Adobe Target Developer Guide.

På denna sida