Händelsespårning

Senaste uppdatering: 2023-07-27
 • Skapat för:
 • Developer

Använd Adobe TargetTack vare möjligheten att spåra händelser kan ni effektivt mäta mätvärden som är viktiga för ert företag och era användningsfall. Spåra händelser är avgörande för att mäta hur framgångsrik dina experiment- eller personaliseringsaktiviteter är, eftersom de talar om för dig vilken variation eller upplevelse som vinner eller förlorar. Genom att förstå detta blir det lättare att förstå hur användarna interagerar med produkten eller utvecklas i ett ständigt föränderligt landskap.

För att spåra händelser genom Adobe TargetSDK:er: följ den här tvåstegsprocessen:

 1. Installera SDK och distribuera kod som skickar händelser till Adobe Target.

 2. Skapa och aktivera en Adobe Target aktivitet med ett målmått i användargränssnittet.

  alt-bild

Målmått och händelser

I följande tabell definieras den kombination av mål och händelser som du kan definiera och mäta med en Target aktivitet med TargetRapporteringsfunktioner:

Primärt mål Händelse
Konvertering Visade en sida, visade en mbox och klickade på mbox
Intäkter Visade en mbox och klickade på mbox
Engagemang Sidvyer, kundbedömning och tid på plats

Hur intrycken utlöses

Målets SDK anropar den underliggande Leverans-API. När ett exekveringsobjekt med obligatoriska parametrar finns i själva begäran, ökas intrycket automatiskt för kvalificerande aktiviteter. SDK-metoder som automatiskt ökar ett intryck är:

 • getOffers()
 • getAttributes()
OBSERVERA

När ett förhämtningsobjekt skickas i begäran ökas inte intrycket automatiskt för aktiviteter med rutor i förhämtningsobjektet.

The sendNotifications kan användas för att skicka händelser manuellt till Adobe Target och ger ett intryck.

TargetClient.sendNotifications(options: Object): Promise
ResponseStatus TargetClient.sendNotifications(TargetDeliveryRequest request)

Exempelkod

Följande kodexempel fungerar för alla målmätningstyper, oavsett om det är Conversion, Revenue eller Engagement.

Visad sida eller mbox

Det här exemplet får först ett målerbjudande med getOffers. Sedan skapas en begäran med ett meddelande baserat på det mbox-erbjudandet.

Meddelandet type egenskapen är inställd på display.

Om du vill ange att en sida har visats är det viktigt att du anger adressobjektet i meddelandenyttolasten. Var noga med att ange URL-adressen därefter.

För rutor måste du ange egenskapen mbox för meddelandeobjektet och tillhandahålla en array med variabler baserat på alternativarrayen i targetResult.

const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");
const { v4: uuidv4 } = require("uuid");

const client = TargetClient.create({
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg",
 events: { clientReady: onTargetReady },
});

async function onTargetReady() {
 const targetResult = await client.getOffers({
  request: {
   targetRequest,
   prefetch: {
    mboxes: [
     {
      name: "homepage",
      index: 1
     }
    ]
   },
   sessionId: uuidv4()
  }
 });

 const { mboxes = [] } = targetResult.response.prefetch;

 const request = {
  context: { channel: "web" },
  notifications: mboxes.map(mbox => {
   const { options = [] } = mbox;

   return {
    id: targetResult.response.id,
    impressionId: uuidv4(),
    address: {
     url: "http://www.target-demo-site.com"
    },
    timestamp: new Date().getTime(),
    type: "display",
    mbox: {
     name: mbox.name
    },
    tokens: options.map(option => option.eventToken)
   };
  })
 };
 // send the notification event
 await client.sendNotifications({ request });
}
ClientConfig clientConfig = ClientConfig.builder()
        .client("acmeclient")
        .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
        .build();

TargetClient targetClient = TargetClient.create(clientConfig);

Context context = new Context()
    .channel(ChannelType.WEB)
    .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"));

TargetDeliveryResponse targetResult = targetJavaClient.getOffers(TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context
    )
    .prefetch(new PrefetchRequest()
        .mboxes(new ArrayList() {{
          add(new MboxRequest().name("homepage").index(1));
        }})
    )
    .build());

List<Notification> notifications = new ArrayList<>();
List<PrefetchMboxResponse> mboxes = targetResult.getResponse().getPrefetch().getMboxes();

for (PrefetchMboxResponse mbox : mboxes) {
  List<Option> options = mbox.getOptions();

  notifications.add((Notification) new Notification()
      .id(targetResult.getResponse().getRequestId())
      .impressionId(UUID.randomUUID().toString())
      .timestamp(System.currentTimeMillis())
      .type(MetricType.DISPLAY)
      .mbox(new NotificationMbox().name(mbox.getName()))
      .tokens(options.stream().map(Option::getEventToken).collect(Collectors.toList()))
      .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"))
  );
}

TargetDeliveryRequest notificationRequest = TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .notifications(notifications).build();

targetJavaClient.sendNotifications(notificationRequest);

Klicka på en Mbox

Det här exemplet får först ett målerbjudande med getOffers. Sedan skapas en begäran med ett meddelande baserat på det mbox-erbjudandet.

Meddelandet type egenskapen är inställd på click.

Du måste ange mbox egenskapen i meddelandeobjektet och tillhandahåller en array med variabler baserat på metrisk array i targetResult.

const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");
const { v4: uuidv4 } = require("uuid");

const client = TargetClient.create({
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg",
 events: { clientReady: onTargetReady },
});

async function onTargetReady() {
 const targetResult = await client.getOffers({
  request: {
   targetRequest,
   prefetch: {
    mboxes: [
     {
      name: "homepage",
      index: 1
     }
    ]
   },
   sessionId: uuidv4()
  }
 });

 const { mboxes = [] } = targetResult.response.prefetch;

 const request = {
  context: { channel: "web" },
  notifications: mboxes.map(mbox => {
   const { options = [], metrics = [] } = mbox;

   return {
    id: targetResult.response.id,
    impressionId: uuidv4(),
    address: {
     url: "http://www.target-demo-site.com"
    },
    timestamp: new Date().getTime(),
    type: "click",
    mbox: {
     name: mbox.name
    },
    tokens: metrics
         .filter(metric => metric.type === "click")
         .map(metric => metric.eventToken)
   };
  })
 };
 // send the notification event
 await client.sendNotifications({ request });
}
ClientConfig clientConfig = ClientConfig.builder()
        .client("acmeclient")
        .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
        .build();

TargetClient targetClient = TargetClient.create(clientConfig);

Context context = new Context()
    .channel(ChannelType.WEB)
    .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"));

TargetDeliveryResponse targetResult = targetJavaClient.getOffers(TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context
    )
    .prefetch(new PrefetchRequest()
        .mboxes(new ArrayList() {{
          add(new MboxRequest().name("homepage").index(1));
        }})
    )
    .build());

List<Notification> notifications = new ArrayList<>();
List<PrefetchMboxResponse> mboxes = targetResult.getResponse().getPrefetch().getMboxes();

for (PrefetchMboxResponse mbox : mboxes) {
  List<Metric> metrics = mbox.getMetrics();

  notifications.add((Notification) new Notification()
      .id(targetResult.getResponse().getRequestId())
      .impressionId(UUID.randomUUID().toString())
      .timestamp(System.currentTimeMillis())
      .type(MetricType.CLICK)
      .mbox(new NotificationMbox().name(mbox.getName()))
      .tokens(metrics.stream()
          .filter(metric -> MetricType.CLICK.equals(metric.getType()))
          .map(Metric::getEventToken)
          .collect(Collectors.toList()))
      .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"))
  );
}

TargetDeliveryRequest notificationRequest = TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .notifications(notifications).build();

targetJavaClient.sendNotifications(notificationRequest);

Visad vy

Det här exemplet hämtar först målvyer med getOffers. Sedan skapas en begäran med ett meddelande baserat på dessa vyer.

Meddelandet type egenskapen är inställd på display.

För vyer måste du ange view -egenskapen i meddelandeobjektet och tillhandahåller en array med variabler baserat på alternativarrayen i targetResult.

const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");
const { v4: uuidv4 } = require("uuid");

const client = TargetClient.create({
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg",
 events: { clientReady: onTargetReady },
});

async function onTargetReady() {
 const targetResult = await client.getOffers({
  request: {
   targetRequest,
   prefetch: {
    views: [{}]
   },
   sessionId: uuidv4()
  }
 });

 const { views = [] } = targetResult.response.prefetch;

 const request = {
  context: { channel: "web" },
  notifications: views.map(view => {
   const { options = [], metrics = [] } = view;

   return {
    id: targetResult.response.id,
    impressionId: uuidv4(),
    address: {
     url: "http://www.target-demo-site.com"
    },
    timestamp: new Date().getTime(),
    type: "display",
    view: {
     name: view.name
    },
    tokens: options.map(option => option.eventToken)
   };
  })
 };
 // send the notification event
 await client.sendNotifications({ request });
}
ClientConfig clientConfig = ClientConfig.builder()
        .client("acmeclient")
        .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
        .build();

TargetClient targetClient = TargetClient.create(clientConfig);

Context context = new Context()
    .channel(ChannelType.WEB)
    .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"));

TargetDeliveryResponse targetResult = targetJavaClient.getOffers(TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .prefetch(new PrefetchRequest()
        .views(new ArrayList() {{
          add(new ViewRequest());
        }})
    )
    .build());

List<Notification> notifications = new ArrayList<>();
List<View> views = targetResult.getResponse().getPrefetch().getViews();

for (View view : views) {
  List<Option> options = view.getOptions();
  List<Metric> metrics = view.getMetrics();

  notifications.add((Notification) new Notification()
      .id(targetResult.getResponse().getRequestId())
      .impressionId(UUID.randomUUID().toString())
      .timestamp(System.currentTimeMillis())
      .type(MetricType.DISPLAY)
      .view(new NotificationView().name(view.getName()))
      .tokens(options.stream().map(Option::getEventToken).collect(Collectors.toList()))
      .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"))
  );
}

TargetDeliveryRequest notificationRequest = TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .notifications(notifications).build();

targetJavaClient.sendNotifications(notificationRequest);

Klicka på en vy

Det här exemplet hämtar först målvyer med getOffers. Sedan skapas en begäran med meddelanden baserade på dessa vyer.

Meddelandet type egenskapen är inställd på click.

Du måste ange view -egenskapen i meddelandeobjektet och tillhandahåller en array med token baserat på metrics-arrayen i targetResult.

const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");
const { v4: uuidv4 } = require("uuid");

const client = TargetClient.create({
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg",
 events: { clientReady: onTargetReady },
});

async function onTargetReady() {
 const targetResult = await client.getOffers({
  request: {
   targetRequest,
   prefetch: {
    views: [{}]
   },
   sessionId: uuidv4()
  }
 });

 const { views = [] } = targetResult.response.prefetch;

 const request = {
  context: { channel: "web" },
  notifications: views.map(view => {
   const { options = [], metrics = [] } = view;

   return {
    id: targetResult.response.id,
    impressionId: uuidv4(),
    address: {
     url: "http://www.target-demo-site.com"
    },
    timestamp: new Date().getTime(),
    type: "click",
    view: {
     name: view.name
    },
    tokens: metrics
         .filter(metric => metric.type === "click")
         .map(metric => metric.eventToken)
   };
  })
 };
 // send the notification event
 await client.sendNotifications({ request });
}
ClientConfig clientConfig = ClientConfig.builder()
        .client("acmeclient")
        .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
        .build();

TargetClient targetClient = TargetClient.create(clientConfig);

Context context = new Context()
    .channel(ChannelType.WEB)
    .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"));

TargetDeliveryResponse targetResult = targetJavaClient.getOffers(TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .prefetch(new PrefetchRequest()
        .views(new ArrayList() {{
          add(new ViewRequest());
        }})
    )
    .build());

List<Notification> notifications = new ArrayList<>();
List<View> views = targetResult.getResponse().getPrefetch().getViews();

for (View view : views) {
  List<Option> options = view.getOptions();
  List<Metric> metrics = view.getMetrics();

  notifications.add((Notification) new Notification()
      .id(targetResult.getResponse().getRequestId())
      .impressionId(UUID.randomUUID().toString())
      .timestamp(System.currentTimeMillis())
      .type(MetricType.CLICK)
      .view(new NotificationView().name(view.getName()))
      .tokens(metrics.stream()
          .filter(metric -> MetricType.CLICK.equals(metric.getType()))
          .map(Metric::getEventToken)
          .collect(Collectors.toList()))
      .address(new Address().url("http://www.target-demo-site.com"))
  );
}

TargetDeliveryRequest notificationRequest = TargetDeliveryRequest.builder()
    .context(context)
    .notifications(notifications).build();

targetJavaClient.sendNotifications(notificationRequest);

På denna sida