Infoga data med Adobe Analytics källanslutning

Med Adobe Analytics Source Connector kan ni enkelt strömma, mappa och filtrera data från Adobe Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil och Experience Data Lake i realtid. Lär dig hur du kan använda funktioner för att förbereda data för att skapa semantiska och beräknade fält för att förbättra användarupplevelsen i segmentbyggaren och plattformsapplikationer. Korsregionala rapporteringsprogram stöds för den här kopplingen. Mer detaljerad produktdokumentation finns i Skapa en Adobe Analytics-källanslutning i användargränssnittet.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Datainmatning för datatekniker, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida