Integrering

Infoga data med Adobe Analytics källanslutning

Med Adobe Analytics Source Connector kan ni enkelt strömma, mappa och filtrera data från Adobe Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil och Experience Data Lake i realtid. Lär dig hur du använder funktioner för att förbereda data för att skapa semantiska och beräknade fält för att förbättra användarupplevelsen i segmentbyggare och plattformsapplikationer. Korsregionala rapporteringsprogram stöds för den här kopplingen. Mer detaljerad produktdokumentation finns i Skapa en Adobe Analytics-källanslutning i användargränssnittet.

På denna sida