Integrering

Infoga data med Adobe Analytics källanslutning

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Sources
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Developer

Med Adobe Analytics Source Connector kan ni enkelt strömma, mappa och filtrera data från Adobe Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil och Experience Data Lake i realtid. Lär dig hur du använder funktioner för att förbereda data för att skapa semantiska och beräknade fält för att förbättra användarupplevelsen i segmentbyggare och plattformsapplikationer. Korsregionala rapporteringsprogram stöds för den här kopplingen. Mer detaljerad produktdokumentation finns i Skapa en Adobe Analytics-källanslutning i användargränssnittet.

På denna sida