Importera data med Adobe Analytics Source Connector

Med Adobe Analytics Source Connector kan ni enkelt strömma data från Adobe Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid och Experience Data Lake på ett smidigt och skalbart sätt. Mer detaljerad produktdokumentation finns i skapa en Adobe Analytics-källanslutning i användargränssnittet

INFO

Den här videon är en del av en kurs Datainmatning för datatekniker, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns i Adobe Analytics källanslutningsdokumentation.

På denna sida