Skapa segment med flera enheter

I den här videon visas hur du skapar segment med flera enheter i Adobe Experience Platform Segment Builder. Multientitetssegmentering, eller segmentering över klasser, gör att ni kan skapa segment som kombinerar data baserat på flera XDM-klasser. Du kan till exempel ha en datauppsättning som bygger på klassen XDM ExperienceEvent som hämtar produkt-ID när kunderna gör ett köp och en annan datauppsättning som bygger på en anpassad produktklass, som innehåller kataloginformationen för varje produkt-ID (t.ex. färg, storlek, kategori, etc.). Om du upprättar en relation mellan scheman kan du sedan skapa segment baserat på fält som finns i båda scheman (t.ex. personer som köpt omslag).

Mer information finns i Segmentering av flera enheter (dokumentation).

På denna sida