Skapa scheman

I den här videon visas hur du skapar scheman i Adobe Experience Platform med klassen XDM Individual Profile och olika fältgrupper. Detaljerad produktdokumentation finns på skapa ett schema i användargränssnittet och skapa ett schema med API.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Modellera era kundupplevelsedata med XDM, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida