Använda Privacy Services-API

Lär dig hur du anropar API-slutpunkter, inklusive listor och uppslag, skapar en jobbbegäran och skapar en begäran om samtycke.

Mer information finns i dokumentationen för Privacy Service

På denna sida