Använda gränssnittet Privacy Service

Lär dig hur du skapar sekretessförfrågningar i Privacy Servicen och hur du övervakar och granskar deras status på kontrollpanelen.

Mer information finns på Dokumentation för Privacy Service

På denna sida