Använda JavaScript-biblioteket för sekretess

Lär dig hur du använder JavaScript-biblioteket för sekretess för att samla in kundidentiteter i programmet innan du skickar dem till Privacy Servicen. Lär dig till exempel hur du ställer in taggtillägget i Datainsamling (tidigare Launch).

Mer information finns på Dokumentation för Privacy Service

På denna sida