Märka analysdata för sekretessförfrågningar

Lär dig hur du lägger till dataintegritetsetiketter i analysvariabler, inklusive en beskrivning av vad varje etiketttyp betyder och när de ska användas.

Mer information finns i dokumentationen för Privacy Service

På denna sida