Övervaka datainmatning

Lär dig övervaka och spåra data som hämtas till Adobe Experience Platform med kontrollpanelen. Den här kontrollpanelen ger en översiktlig vy över källdatabearbetning via datasjön till profil- och identitetstjänster, med åtgärdbara insikter.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Datainmatning för datatekniker, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns i dokumentation

På denna sida