Märk, importera och verifiera identitetsdata

Lär dig att märka datafält som identiteter, importera identitetsdata och verifiera data i det privata diagrammet för Adobe Experience Platform Identity Service. Mer information finns på dokumentation om identitetstjänst

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Modellera era kundupplevelsedata med XDM, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida