Integrering

Använda Real-Time CDP-segment i Target

Lär dig hur du använder Real-time Customer Data Platform-segment i Adobe Target för att leverera personaliserade upplevelser på din webbplats och i dina mobilappar. Mer information finns i dokumentationen.

På denna sida