Integrering

Använda Real-Time CDP-profilattribut i Adobe Target

Senaste uppdatering: 2023-07-27
  • Skapat för:
  • Intermediate
    User

Lär dig hur du använder Adobe Real-time Customer Data Platform-profilattribut i Adobe Target för att leverera personaliserade upplevelser på din webbplats och i dina mobilappar. Mer information finns i dokumentationen.

På denna sida